tirsdag 8. mars 2016

Nr. 1398: Vårt Land bryter Vær Varsom-plakaten med det blir tillatt å skrive om avdøde personer. Og det er syke mennesker som har behov for å skrive om avdøde!

Nr. 1398:
Vårt Land bryter Vær Varsom-plakaten med det blir tillatt å skrive om avdøde personer. Og det er syke mennesker som har behov for å skrive om avdøde!

Skriften sier: 1 Pet. 5. 7 og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.
Det har jeg gjort, og anbefales!

Bilde av en god far og en god mor, som lever i dag! Men å skrive om døde fedre, det er lavmål.


Litt utdrag fra «Vær Varsom-plakaten».

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

4.9. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.
(sitat slutt).

In og ut! Avisen Vårt Land bryter her flere ting med å skrive om avdøde. Den
«Vær Varsom-plakaten» er bare noe som de dekker seg bak!

Jeg vet at alle aviser dekker seg bak dette. De sier de ikke kan skrive om en sak, da de skal trå varsomt. Rett etterpå bryter de alle regler, og skriver, sjikanerer og dritter ut andre akkurat som det passer dem.

Det er de som har hatt en traumatisk barndom, men å skrive om dette offentlig. Når personen er død er så langt bak mål det er mulig å komme. Selv i Nord Korea og andre diktatur stater gjør de neppe slik? Men i annerledes landet Norge går det meste an. Her er et makabert eksempel til fra Verdidebatt på Vårt Land.

Far døde i februar 2012. I forkant av begravelsen diskuterte vi søsknene hva vi skulle si i kirken. Skulle vi trekke­ fram det vonde, eller late som det ikke hadde hendt?

Det var ikke så mange som sa noe. Jeg fortalte om da far selv hadde vært en liten og sårbar gutt i møte med voksne som ikke maktet å sette grenser for seg selv. Om den harde fasaden han hadde bygget opp. Om hans egen frykt, som hadde vært der hele tiden, men som han aldri våget å vise.
Fram til han ble dement. Da forsvant forsvarsverkene. Da ble han den lille, redde gutten han en gang hadde vært.
Barn går lett i stykker. Noen ganger lar de seg ikke reparere igjen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Far er her død, har aldri vært i offentligheten. Her skriver en med full navn, tid, sted og hele pakken. Her er det åpenbart mennesker som har det vondt, men samtidig. Dette hører ikke hjemme i offentligheten, men i forbønn, hos en sjelesørger eller aller best. Velt hele elendigheten over på Gud, far er død og kan aldri reparere skaden, men det kan en allmektig Gud!

Relaterte linker:
                                                                                                              


4 kommentarer:

Anonym sa...

Dim amøbe. Du har gjentatte ganger skrevet om døde mennesker selv..til og med dagen etter Emaanuel Minos døde. Du er så delt i din psyke og fremstår bare som en overvektig klovn med masse religiøst pjatt, sladder og vranglære. ÆSJ!!!

Lisa Holt

Jan Kåre Christensen sa...

Lisa Holt dette kan ikke sammenlignes. Epler og bananer kan ikke sammenlignes, likeså lite dette.

Minos var en offentlig person, som jeg hadde advart både personlig og offentlig mens han levde. Og jeg har enda en artikkel jeg vil skrive om den falske profeten Emanuel Minos, den kommer når jeg får tid.

Disse personene som blir brettet ut på Verdidebatt i Vårt Land var personer som gjorde så godt de kunne. Levde anonymt, men nå er etter sin død er de blitt offentlig kjent. Kvalmende, uverdig, ufølsomt og umusikalt er dette!

Anonym sa...

Brenn i helvete din syke feite kvalme klovn. Du er ingenting annet en en ensom demon som bedriver djevelens verk. Hykler! Spotter! Vantro! Netttroll!

Presten.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvordan kan du vite om jeg er ensom?
Du kjenner meg åpenbart ikke.
Dette må du forklare.
Nå vet du mer om meg enn jeg vet selv.