onsdag 9. mars 2016

Nr. 1400: Avisen Vårt Land ber meg redegjøre for en sak, deretter kjører de på med det samme som det ikke har noen betydning!

Nr. 1400:
Avisen Vårt Land ber meg redegjøre for en sak, deretter kjører de på med det samme som det ikke har noen betydning!

Dette er ikke noen stor sak for meg, men det viser bare avisen Vårt Lands uredelighet og måten å behandle andre på.

Jeg hadde ved en tilfeldighet omtalt Jan Aage Torp som en horebukk, noe som han er. Men det var unødvendig å bruke det ordet hvis en kan unngå da bibelen omtaler Jan Aage Torp som en horkarl da han er gjengiftet. Jeg hadde også skrevet at han var en gammel gris, noe som stemmer. Men da politiet konfronterte med for 1 ½ år siden med at dette, så fjernet jeg gammel gris og skrev ikke noe nytt ord.

I ettertid så har avisen Vårt Land kjørte på disse ordene når de har omtalt saken mellom meg og ekteskapsbryteren Jan Aage Torp.

Jeg fikk lov til å komme med en redegjørelse i Vårt Land. Da som et gjensvar, se bilde.


Men hva gjør avisen Vårt Land etterpå? De kjører på med de samme ordene som jeg har ønsket de skulle bytte ut. At horebukk blir omtalt som horkarl. For det er det som Jan Aage Torp og alle andre som er gjengiftet som troende er etter skriftens ord.

Det er ikke feil å kalle Jan Aage Torp for en horebukk, men for å unngå mest mulig så er det bedre å bruke horkarl som jeg sikkert alltid hadde brukt om de som var gjengiftet som Torp, Jan Hanvold og andre er, de er horebukker på det vi kaller løsmunna.

Men skriftens ord er horkarl som er bedre å bruke.

Her en sms mellom meg og den uredelige Vårt Land journalisten Erlend Friestad.

Meg:

Håper dere fjerner ordet horebukk fra alt dere skriver om meg.  Jeg har utelukkende alltid brukt horkarl på de som er gjengiftet som troende. Horebukk var en glipp for noen år siden og da blir dere likte suspekte som Torp hvis dere skriver som dere gjør.

Erlend Friestad:

Hei. Det er ett av ordene du er dømt for. Vi er nødt til å forholde oss til dommen.

Meg:

Dere trenger vel ikke være like uredelige som verdens mennesker er? Jeg har sikkert skrevet 1 millioner og mer ord. Men dette ene ordet som jeg selv ikke liker skal en bruke for alt det som det er verd?
(sitat slutt).

Utdrag fra avisen Vårt Land der de omtaler saken.


Sluttkommentar:

Hele saken er pillråtten. Hva Torp gjør, skriver og alt er alltid tillatt. Hva hans disipler og støttespillere gjør, er alltid tillatt. Selv om Torp overgår meg ti ganger, og hans disipler overgår Torp ti ganger.

Og Torp løy i tingretten da han sa så og så mye var skrevet imot ham. Men da han gikk med sin fiktive anmeldelse så er 99 % som er skrevet om ham skrevet ETTER ANMELDELSEN. DETTE OVERSÅ TORP, DAG PAULSEN OG DOMMER MALIN STRØMBERG AMBLE HELT BEVIST.

Har jeg kommet med noen innrømmelser, så bruker de det imot meg akkurat som det passer dem. Og overser det, akkurat som det passer dem. Politiet, tingretten, avisene, ja, absolutt alle har egentlig kun et mål. Få meg domfelt og fjernet fra nettet. Alt annet er uakseptabelt.

At kristenfolket ikke ser dette kommer av den enkle grunn av de selv ikke går meg Gud som Enok, som vandret med Gud.

Her fra minebibelkommentarer fra Hebreerbrevet 11. 5 For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud.

Enok er et bilde på menigheten og spesielt endetids menighet. Han vandret med Gud og Gud med ham. Han behaget Gud med både å leve rett, men fremfor alt å ta Gud med i alle deler i sitt liv og innrette seg deretter. Det står om ham: Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Det vitnesbyrdet må være det beste et menneske kan få å behage Gud Fader selv.

6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Vi må tro Gud og det i samsvar med skriften. Det går an å tro men er det i samsvar med skriften er det avgjørende om det er Guds tro eller ikke. Gud sanksjonerer kun en ting; Kristus og Guds ord!
(sitat slutt).

Ja, vil dere stå med meg i kampen? Da trenger jeg deres forbønn og støtte.

Se her: Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!


Relaterte linker:

Ingen kommentarer: