søndag 9. juni 2013

Nr. 624: Hvordan finne den «rette» for å gifte seg med? Hva sier Guds ord?

Nr. 624:

Hvordan finne den «rette» for å gifte seg med? Hva sier Guds ord?

1 Tess. 4. 1. For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri. 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud; 6 at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vidnet for eder. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. 8 Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

Du er som skapt for å bli elsket - og visst har jeg elsket deg, ideen om deg, hele mitt liv.

Elizabeth Barrett Browning

Bilde viser meg og min Elskede hustru Berit i Roma mai 2012Som troende så skal vi ikke bare gå etter utseende, penger og annet. Men hvem vi kan tjene Herren i sammen med og gå inn i en gjerning og oppgave i Guds menighet. Derfor heter det at vi skal vinne oss en hustru. Hva vil det si å vinne? Det er et tap hvis vi velger oss en ektemake som vi ikke kan tjene Herren med og å fullføre vårt livskall i sammen med.

Det å finne en ektefelle, er noe som også gjorde den vise Kong Salomo forundret.

Ordspr 30:19 Ørnens vei på himmelen, ormens vei over stenen, skibets vei på havet og en manns vei til en jomfru.

Ønsker å sette opp ti punkter (10) det kunne vært så uendelig flere som taler om hvordan vi kan treffe den «rette». Da i stikkordsform, eller så blir artikkelen så alt for lang.

1.) Du må «se» for deg hvordan det er å leve med vedkommende livet ut.

De aller fleste har et alt for kort perspektiv over dette. Vi velger oss en ektefelle – for livet! Ikke en dag eller en natt. Derfor er også det å tenke og bruke forstand, likeså viktig om enn ikke viktigere enn følelse og hjerte. Hvorfor bygger en et hus enten i tre eller stein? For det er holdbare materialer. Slik må vi tenke også om det å velge ut en livsledsager og en ektefelle – det er for livet!

2.) Som kristne så er vi også interessert i å tjene Gud. Derfor skal også vårt valg av ektefelle være hvem vi kan tjene Gud best i sammen med. Et valg for å tjene Gud i sammen med en søster eller bror i Herren.

3.) Dette punktet burde og skulle være unødvendig å nevne da det er for meg en selvfølge at en velger en ektefelle som er en kristen. At en ikke velger en kristen eller en ektefelle som har en annen religion er virkelig å sette seg selv utenforbi Guds vilje og hensikt med sitt liv. Selvfølgelig, alt kan gå bra. Men dette er å velge å gå inn i problemer og vanskeligheter frivillig uten at en egentlig trenger det.

4.) Utseende betyr så absolutt ikke alt. Men allikevel er det verd og viktig å nevne. Vi skal leve i sammen livet ut. Derfor har også utseende og at en liker den en skal gifte seg med og være gift med også av betydning. Men å basere et forhold på utseende er dødfødt, men å overse det er også å falle i den andre grøften. Det gjelder å ha en fin balanse. Det er viktig, punktum!

5.) Før en gifter seg bør en diskutere og samtale seg også gjennom ting. Det gjelder å gå inn i ekteskapet best mulig forberedt. Hvor en skal bo, hvor mange barn en kunne tenkt seg, med hensyn til menighet. Med økonomi og videre karriere etc. alt dette bør og skal ikke komme som en overraskelse. Men at en er klar over hvordan den andre tenker, tror og mener. Det vil gjøre mange ting mye lettere og konflikt nivået ikke så høyt!

6.) Det står at vi som troende skal vinne vår ektefelle. Da i helligelse og ære. Vi må se etter de åndelige kvaliteter fremfor noe annet, dernest så kommer alt det andre. Jeg vet om forkynnere og andre kristen ledere som er blitt advart mot å gifte seg med vedkommende da utseende var lavere enn det åndelige nivået. Gikk det godt? Nei, derfor lær også av andres feil kjære venn!

7.) Felles økonomi, felles barn, felles reismål på ferie og alt annet felles vil jeg anbefale. Det å bli gift er som å begynne å bygge opp en bedrift fra nesten null til å bli noe langt mer enn det som en selv har forestilt seg. Skal en lykkes så har det noe med å ha alt felles som igjen skaper enhet og felles identitet.

8.) Jeg tror at den «rette» kan være flere. Derfor er det også å velge en blant flere med den en skal gifte seg med. Da er det viktig at en velger med omhu. Ikke «skynder» seg for å bare få tilfredsstilt sine lyster. Men når en har valgt, så er den en har valgt DEN RETTE LIVET UT! HER FINNES IKKE NOEN ANDRE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER!

9.) For en Jesus-troende er det å gifte seg et valg for livet. Jesu undervisning var at ekteskapet er for livet ut. Derfor for en troende å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd eller å gifte seg med en fraskilt er å leve i synd (drive hor).

10.) Å gifte seg er ikke å kontrollere og bestemme over den andre, men å sette den andre høyere enn deg selv. Men samtidig er det viktig å ha og bevare noen interesser i livet. Vi skal være hele mennesker. Men det å få og ha et hjem å komme tilbake til, det er Paradis på jord, ikke minst når trofasthet og kjærligheten er rådende i familie og hjem.

Sluttkommentar:

Det er flere ting som gjør med skremt om valg av den «rette». Det er bl.a. når de sier at Gud har valgt deg ut for meg etc. Dette er manipulering, og som kan ødelegge et menneske. Legg dit liv og valg av livsledsager i Guds hender, og Gud vil være med, vær du sikker! Men bruk hode ditt like mye som hjerte. Ekteskapet er like mye en «arbeidsplass» som det er et «Paradis». Det er sikker noe midt imellom der, derfor er det slik om å gjør et godt valg slik at utfordringene og problemene som kommer ikke blir uhåndterlige. Men fullt ut mulige å håndtere og en kan vokse med. Faktisk, ekteskapet og led å leve i sammen med et annet menneske blir rikere og rikere etter hvert som tiden går på alle plan, da spesielt når Gud er med!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-605-det-er-bedre-ga-alene-inn-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-623-det-er-fullt-ut-mulig-leve-i.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-622-er-din-ektefelle-utro-eller.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-621-de-kristne-som-er-gift-pa-nytt.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: