lørdag 1. september 2018

Nr. 2288: Jeg har aldri vært mer begeistret enn akkurat nå, med hensyn til hva vi har fått til å legge ut av bibelkommentarer etc. på nettet, dette er uten tvil Norges historie i systematisk bibelundervisning!


Nr. 2288:
Jeg har aldri vært mer begeistret enn akkurat nå, med hensyn til hva vi har fått til å legge ut av bibelkommentarer etc. på nettet, dette er uten tvil Norges historie i systematisk bibelundervisning!

Faksmile over siden vår med nettadressen:
Gleden min er nå til å ta og føle på.


Nå er vi kommet nesten i mål med hensyn til bibeloversikt, bibelkommentarer og lydfil undervisning gjennom hele bibelen.

Akkurat nå holder jeg på med Johannes evangeliet, som ikke er ferdig.

Jeg har selv skrevet mange, bl.a. følgende:


Sluttkommentar:

Med nesten ingen ressurser, støtte og annerkjennelse av noen andre, så er det vi i den lille Smyrna Oslo menigheten som får til mest, best og størst!

Er ikke Gud stor? Er ikke Gud fantastisk og overveldende? Jo, i høyeste grad!
Nå er det bare å ta for seg av de fete og margfulle retter, Bone appetitt, god appetitt!
Jesaja 25. 6 Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin.

Ja, vi skal som nyfødte barn lengtes etter denne føden, nå har du den tilgjengelige i rikelige drag, her på våre nettsider på Smyrna Oslo under bibelkommentarer. Bedre og mer berikende enn dette finner du ikke på noen Norske nettsider, knapt på noen engelsk talende også, dette er stort.
Ja, enormt, alt tilgjengelige for at Guds folk skal bli istandsatt til all god gjerning, det er det som er målet, å gjøre disipler.

2 Tim. 2. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus, 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Jeg er nå gjennom mange år, 38 år som en troende blitt istandsatt og rede til all god gjerning, da jeg har vært en disippel av Herren. Nå er tiden kommet at det gjelder hele Guds menighet!

Ingen kommentarer: