torsdag 11. april 2013

Nr. 588: Kanal 10 – vil ha penger, ja mye penger, for å videreføre et amputert og «klø i øret» evangelium! Kristenheten i Norge er kommet inn i villfarelse fordi de ikke har tatt imot kjærlighet til sannheten!

Nr. 588:
Kanal 10 – vil ha penger, ja mye penger, for å videreføre et amputert og «klø i øret» evangelium! Kristenheten i Norge er kommet inn i villfarelse fordi de ikke har tatt imot kjærlighet til sannheten!

2 Tess. 2. 3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. 5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Tar en ikke imot sannheten, så vil en ta imot løgnene. Dette er en åndelig lov! Hva er det som holder igjen? Menigheten holder igjen fordi den er sannhetens støtte og grunnvoll. Eller er den i ferd med å bli det motsatte? Gjennom det arbeidet og den tjenesten vi i Smyrna Oslo har, tar vi sikte på å alltid være sannheten tro i kjærligheten. Det er vårt mål hensikt og store ønske! Håper og tror du finner så mye spannede og godt med oss her i Smyrna Oslo at du vil være med, og også støtte oss. Akkurat nå trenger vi din støtte mer enn noen gang!

Kanal 10 skal være som Visjon Norge en felleskristen kanal, men hvorfor trenger vi da denne kanalen? Vi trenger en kristen kanal som står opp for hele Guds råd til frelse. Apostelen Paulus la vekt på å forkynne hele Guds råd til frelse og holdt ikke noe tilbake. Kan ikke se at hverken Visjon Norge, Kanal 10 eller noen andre kanaler er i nærheten av å gjøre det. Og så dyrt som TV er, så tror jeg at det å satse på en god, landsdekkende og innholdsrik Radio dekning over hele Norge hadde vært med anvendte penger? Illustrasjonsbilde viser Øyvind Rygg som er Redaktør for Kanal 10 her i NorgeKanal 10 sin visjon ifølge den selv:

Kanal 10 Norge skal i alle hjem i Skandinavia formidle friske og attraktive TV-programmer med Jesus i sentrum. Være en kanal for vekkelseskristendom slik at mennesker lett kan settes på valg.

Kanal 10 Norge skal vise evangeliet slik det formidles fra hele kristenheten – Fra Den Norske Kirke og til trosbevegelsen – og alt der i mellom.

Kanal 10 Norge ønsker å gi et tydelig og klart bilde av Jesus Kristus som Guds sønn og den eneste veien til frelse for dem som tar imot ham. Vi vil stå for original, klassisk kristendom.

Kanal 10 Norge ønsker å være en profetisk klar røst i vår tid, basert på Guds Ord og Åndens ledelse.

Kanal 10 Norge vil undervise den troende i å leve et fremgangsrikt og sunt kristenliv i tjeneste for Herren.

Kanal 10 Norge ønsker å nå ethvert i menneske i Skandinavia med evangeliet.

Kanal 10 Norge vil være en røst for de forfulgte kristne og en støtte for det jødiske folket og landet Israel. (sitat slutt).

Men de advarer hverken imot Visjon Norge, tillatter gjengiftetde forkynnere der som Ivar Helmersen og andre som ikke burde og skulle vært på en kristen TV kanal som Kåre Johnsen som er gift x antall ganger. Hvor vil da dette ende? Jeg er redd for det blir «Visjon Norge» bare i en annen innkledning. Kanal 10 har ingen brodd og i stand til å forkynne hele Guds råd til frelse, der enn ikke holder noe tilbake.

Hvorfor ikke heller støtte Smyrna Oslo, og min tjeneste?

Det er forunderlig hvordan troende gir. Hvorfor gir en nesten på måfå og tror at Gud velsigner og er med? En må være strategisk, tenke seg om og be om Guds ledelse hvor en gir og eventuelt beløpet. Vi trenger virkelig at flere står med, og forbønn er aller viktigst. Dernest at du møter opp og blir med i Smyrna Oslo. Og din økonomiske støtte kommer også godt med kjære venn!

Ønsker du å gi til oss? Her har du muligheten, takker deg på forhånd!

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet: 1204 33 59280

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://www.kanal10norge.no/ http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/11/nr-34.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-441-evangelist-og-bibellrer-ivar.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-562-forkynner-ivar-helmersen-pa.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-224-det-er-herrens-velsignelse-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-347-visjon-norge-oppfordrer-gi-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-397-liten-menneskelig-om-noe-sttte.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-437-pastor-og-misjoner-rolf-erik.html

Ingen kommentarer: