lørdag 20. april 2013

Nr. 493: Øyne i Gaza – ny bok som nok en gang vil forlede «verden» til å tro at det er Israel som står bak problemene, men de virkelige kjeltringen som Hamas nok en gang går fri!

Nr. 593:

Øyne i Gaza – ny bok som nok en gang vil forlede «verden» til å tro at det er Israel som står bak problemene, men de virkelige kjeltringen som Hamas nok en gang går fri!

Erik Fosse og Mads Gilbert har gitt ut bok som jeg på det sterkeste vil advare mot å lese ukritisk og tro på deres fremstilling, det er den «gamle» leksa at Israel har skylden. Men hovedproblemet til Fred i Midt-Østen er i dag Islam, og fremfor alt radikal Islam om en er Shia eller sunni muslim. Den virkelige fienden av freden i Israel og de såkalte okkuperte områdene er slik jeg ser det mye mer sammensatt enn det herrene Erik Fosse og Mads Gilbert fremstiller. Verdens samfunnet, ikke minst FN har et stort ansvar da de dessverre alt for ofte står på «feil» side overfor Israel. Illustrasjonsbilde viser en Moske i Egypt Kairo som jeg og min kone besøkte for noen år siden. En Moske er i mange tilfeller som et arnested for terror, vold, drap, plyndring og mye annet da den muslimske tro, det være seg shia eller sunni muslim krever full underkastelse på alle områder i livet om det er politisk, kulturelt eller religiøst. Derfor er det også så vanskelig å åpne opp for Moskeer og Islam i hvilket som helst samfunn da den tro er like mye politisk og kulturelt som den er åndelig.Her omtale av boka som er helt horribel, misvisende og på mange måter en forfalskning av den virkelige sannheten:

I løpet av Israels 22 dager lange militæroffensiv 2008–2009 mot den innestengte befolkningen på Gazastripen ble mer enn 1400 palestinere drept, blant dem flere hundre barn. Over 5000 ble skadd. Mads Gilbert og Erik Fosse arbeidet døgnet rundt sammen med palestinske kolleger på Al Shifa-sykehuset, og var de eneste vestlige vitnene til grusomhetene. Her forteller de om pasienter de behandlet, om det krevende medisinske arbeidet ved et sykehus i krig og om krigens grufulle konsekvenser.

NRK P2 utropte tidlig denne boka til høstens beste, og Klassekampen mente Øyne i Gaza var årets viktigste bok. Gilbert og Fosse har vært på talløse bokarrangement og møtt fulle hus overalt. Deres sterke beretning fra Gaza har gjort inntrykk og skapt engasjement. Boka har også vakt oppmerksomhet internasjonalt. I løpet av 2010 blir den gitt ut i England, Sverige, Finland, Italia og Jordan. Flere andre land vurderer oversettelse. «Når krigen raser blir de sivile stemmeløse. Erik Fosse og Mads Gilbert var i Gaza som leger i januar 2009. I tillegg formidlet de det de så. Det var ikke deres plikt, men det var deres ansvar. Når militærmakten stenger alle stemmer ute, blir de få som trenger igjennom ekstra sterke – og viktige.» Jonas Gahr Støre, utenriksminister Ap

«Denne sterke beretningen kaster flomlys over en brutalitet som også skader Israel, og hindrer fred.» Kåre Willoch (sitat slutt).

Det er også betimelig og på mange måter for å skape et falsk bilde at det er barn som blir dratt med, de mest uskyldige og forsvarsløse. Det er selvfølgelig de voksne som er ansvarlige for denne konflikten, og fremfor noen andre Hamas og de såkalte selvstyre myndigheten på Gaza:

Fra Wikipedia: Gazastripen (arabisk: قطاع غزة‎ transkripsjon: Qiṭɑʿ Ġazza/Qita' Ghazzah, hebraisk: רצועת עזה‎ Retzu‘at Aza) er en smal landstripe på øst-kysten av Middelhavet. Gazastripen kalles ofte bare Gaza (som også er navnet på den største byen i området). Arealet er på 360 km², og innbyggertallet 1,7 millioner (i 2012). Gazastripen bebos av palestinere og ble tidligere styrt av Den palestinske selvstyremyndigheten. Nå er det imidlertid Hamas som sitter med kontrollen over Gazastripen. Flertallet av innbyggerne er flyktninger fra den arabisk-israelske krig i 1948 og deres etterkommere. (sitat slutt).

Hva blir så feil med boka? La oss se på litt på hva antisemittisme er:

Fra Wikipedia: Antisemittisme er en betegnelse for rasemessig begrunnet hat mot jøder. Begrepet oppstod i 1879 da tyskeren Wilhelm Marr definerte jødene som en egen rase. Marr innførte benevnelsen antisemittisme som en eufemisme for det tyske Judenhass, det vil si «jødehat». I normal språkbruk benyttes derfor begrepet antisemittisme bare om hat mot mennesker med jødisk opprinnelse. I arabiske land som motarbeider staten Israel har man imidlertid argumentert for å utvide begrepet til også å gjelde mennesker av arabisk herkomst. Begrunnelsen deres er at både hebraisk og arabisk tilhører den semittiske språkfamilien. Kritikerne av denne omdefineringen mener at den representerer en sammenblanding av et lingvistisk begrep med et politisk begrep. Antijudaisme, som er en religiøst motivert fiendtlig holdning til jødedommen, er beslektet med antisemittismen, som er et nyere fenomen og i første rekke rasemessig motivert. (sitat slutt).

Hva er Mads Gilbert og Erik Fosse? I mine øyne er de antisemitter som gir indirekte og direkte skylden på at problemet er ikke terroristene, fundamentalister og de som startet denne krigen med å sende tusenvis av raketter mot Israel er de skyldige, men Israel og jødene.

Vi kjenner det gamle og velbrukte og stygge ordene som Gilbert og Fosse bruker her egentlig en hel bok på at det er Jødene som har skylden!

Dette ordet, meningen og grunnløse karastikken er det dypest sett er det som Fosse og Gilbert promoterer og får frem både i denne boka her: «Øyne i Gaza» og alt som de ellers holder på med. Jeg vil derfor henstille enhver som leser denne boka eller tilsvarende litteratur å sette seg dypere og mer inn i stoffet. Hvis ikke så vil en tro på den løgnen, eller de løgnene som egentlig blir fremstilt her i boka Øyne i Gaza og annet som de sprer. Hva er en løgn? En løgn er ikke bare å lyve, men det er å unnlatte å si sannheten og fremfor alt holde frem noe som sant. Men ikke fortelle bakteppe og omstendigheten rundt alt. Det er derfor en løgn bok dette som Gilbert og Fosse gir ut. Den virkelige sannheten var at Israel måtte til slutt forsvare seg selv og landets innbyggere etter så mange raketter og annet som hadde kommet imot dem at det hadde vær uansvarlig og imot alle demokratiske og sunne prinsipper å ikke gjøre det. Skylden her ligger på selvstyre myndighetene i Gaza med Hamas, ikke på noen andre. Og aller minst på Israel.

I Norge fordømmer man jødehatet under andre verdenskrig, men dagens jødehat i Norge velger man ikke å fokusere på. Dobbeltmoral.

Men Israel blir angrepet fra Gazastripen! Terrorgrupper fra Gaza retter rakettene mot sivile mål. Israel har rett til å forsvare seg som land! Det er drept mange flere palestinere enn israelere. Men det er ikke fordi Israel prøver å drepe sivile at dette skjer - det at Israel sprer flyveblader utover Gaza for å advare befolkningen, viser det stikk motsatte. Derimot er det terrorgruppene fra Gaza som plasserer skyterampene sine i sivile områder med hensikt. «Israel har erklært krig mot Gaza, og de bærer ansvaret for alle konsekvenser», har den militante gruppen Islamsk jihad uttalt, ifølge Vårt Land. Men det som er sant, er dette: Israel har rett til å forsvare seg. Det er viktig at de gjør det. Det må ikke være noen tvil om at ethvert land som er angrepet på den måten som Israel er blitt, vil måtte reagere på det.

Sluttkommentar: Det er en åndskamp vi står i, derfor er faktisk bønn, stole på Gud og studere skriften der en ser på hva Gud sier om denne konflikten det aller beste vi kan gjøre. Skriften sier at Israel er Guds øyenstein og så lenge som alt består, vil Guds trofasthet være imot Israel og det folket som han selv har utvalgt seg fremfor alle andre. Ikke at de er bedre og mer elsket enn andre, men fordi at Gud gjennom og ved dette folket har brakt oss frelse og fremfor alt frelserne fra våre synder, Jesus Kristus! Siterer fra Jeremias 31. legg spesialt merke til v. 36: «Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager.».

Israel har løfte på å ha Guds beskyttelse for evig og alltid, så lenge Guds lover står ved makt, det er for alltid! Gilbert, Fosse og likesinnede er på «feil» side, derfor forvrenger de og manipulere, styrt av Satan og demoner er jeg overbevist om. Men det vet vi som kjenner til den kommende verdens krefter og hvem som er den eneste sanne Gud og Israels Gud, Faderen!

Jeremias 31. 31 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg oprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; 33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; 34 og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren. 38 Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra Hananels tårn like til Hjørneporten, 39 og målesnoren skal gå videre rett frem over Gareb-haugen, og så skal den vende sig til Goa, 40 og hele dalen med de døde kropper og asken, og alle markene like til Kedrons bekk, til Hesteportens hjørne mot øst, skal være hellige for Herren. Der skal aldri mere rykkes noget op eller brytes noget ned

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Loosningen-paa-konflikten-i-Israel http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-536-guds-faders-kongerike-er-evig-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-453-muslimene-vil-ikke-seire-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-jdehate-er-sterkt-et-utdrag-fra.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-485-israel-trenger-og-fortjener.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-512-hvem-var-profeten-muhammed-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-512-hvem-var-profeten-muhammed-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-den-gammel-testamentelige-og-den.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten

Ingen kommentarer: