mandag 9. mars 2015

Nr. 1056: Treenighetslæren er sann heresi!

Nr. 1056:

Treenighetslæren er sann heresi!

Fra Wikipedia: Ordet heresi kommer fra gresk αἵρεσις, hairesis (fra αἱρέομαι, haireomai, «å velge»). Det som angis er at det dreier seg om at en gruppe eller enkeltperson har valgt å tro på noe annet enn de etablerte dogmer. Uttrykket ble populært i 2. århundre, da Ireneus av Lyon skrev sin Adversus haireses, Mot heresier. Han beskrev sin egen tro som ortodoks (ortho-, 'rett' + doxa, 'tro'/'tenkning'). Ordet kjetter kommer fra katarene, også kjent som albigenserne, som fulgte en lære inspirert av gnostisismen og som i en periode i middelalderen ble sett som en stor trussel mot Den katolske kirke i Frankrike.

Da de diskuterte hvem de skulle ha som den tredje person i Guddommen så var de mest stemt for Maria Jesus mor. Men det ville bli for kontroversielt, derfor «valgte» de den hellige Ånd. Så troverdig er treenighetslæren, men så er den også en gedigen bløff. Bilde av Maria som også er opptatt i Guddommen ifølge den katolske kirka, det skjedde på 1950-tallet. Bilde av Maria på tronen som katolikkene lærer

 http://www.mother-god.com/images/marythrone.jpg

De fleste kjettere, eller heretikere, regner ikke sine egne meninger som kjetterske, men ser tvert imot på de etablerte dogmene som kjetterske. For eksempel ser Den katolske kirke på protestantisme som heresi, mens mange protestanter beskriver den katolske tro som vranglære. Bestemmelsen av hva som er et heresi er derfor avhengig av en persons ståsted.

Heresi skiller seg i kristent nomenklatur fra skisma ved at førstnevnte dreier seg om forskjellige i troslæren, mens sistnevnte først og fremst dreier seg om disiplinære spørsmål og spørsmålet om kirkens autoritet. Det skiller seg også på apostasi, som er et fullstendig frafall fra troen.
(sitat slutt)

Bilde avSatan har lykkes med å sette den ubibelske treenighetslæren som en «kristen» lære. Derfor er det egentlig sann heresi å tro på treningslæren.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Treenighetslærene tror og lærer at vi skal møte den hellige Ånd som en person, men først i himmelen. Da har vi ikke Ånden lengre, men skal se Ånden.

Men hva lærer Guds ord? Ikke dette i det hele tatt!

Vi mottok Ånden da vi ble frelst, og den skal vi ha da i all evighet. Men å møte Ånden som en person er ikke noe annet en tanketom fantasi!

Gud ord lærer for det første at Ånden er det som er bringer Gud og Kristus nær til oss. Og Ånden mottar vi ved å ta imot Jesus som vår personlige frelser, og Ånden forlater oss aldri. Vi vil være i besittelse av Gud hellige Ånd i all evighet.

1 Kor. 15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Legg merke til at Gud skal være alt i alle. Det er selvfølgelig Guds egen Ånd, den hellige Ånd vi alle troende skal være i besittelse av i all evighet!

Vil vi møte den hellige Ånd i Himmelen? Som en egen person?

Dette er selvfølgelig absurd, men jeg tar det med da dessverre treenighetslærene tror og lærer at Ånden er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen. Vi kommer aldri til å møte noen ekstra Gudeperson, det er kun Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus vi vil møte og få se i himmelen av Gudepersoner. Ingen andre!

Tror du virkelig at Hellig Ånd er en person som Faderen og Sønnen?
Hvor mange Guder finnes det og hvor mange skal du møte i himmelen?

Jeg skal møte Faderen og Jesus. Alle troende skal ha den Hellige Ånd boende i seg i all evighet. Den kommer ikke og går, men blir i oss til evig tid. Har vi Ånden her, så vil vi ha Ånden enn mer der, i himmelen. Jesus hadde Ånden uten "sperringer" som vi har.

Joh. e. 3. 34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Men da vil vi nok erfare noe av det samme!

Joh.e. 14. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Hvor lenge skal den hellige Ånd være i oss? For alltid!

Joh. e. 14. 16b han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid.

Hallelujah, hallelujah amen! Dette er så vidunderlig og flott. Storartet og herlig.
Vi skal aldri møte noen tredje Gudeperson verken i dette eller det kommende liv. Ånden skal vi ha boende i oss, for alltid!

Hvor høyt jeg elsker Ånden, men å tro at det er en person, det er nonsens. Den hellig Ånd er ingen egen person, men en del av Gud selv!
Vi kan aldri elske Gud, gjør Guds vilje eller søke Gud. Det er kun under Åndens påvirkning vi kan det. Derfor er Ånden så viktig! Han skal vi ha boende i oss, ja, for alltid!

Joh. e. 14. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid.

Sluttkommentar:
Som sagt, virkelig heresi er å tro på tre Guder eller treenighetslæren. Den finner en ikke bibelsk dekning for. Det er veldig rart dette, her tror en at den hellige Ånd er en person. Men så blir alt ellers veldig uklart og vanskelig å forstå. Denne Ånd har ikke navn, og møte «han» i himmelen tror de aller fleste ikke på. Og så kommer det egentlig mer gjetninger og spørsmål, enn svar og klare formeninger. Alt dette har jeg et svar på da jeg holder meg til den opprinnelige lære om dette. Og ikke trenger å ta for meg hva kirkens og menigheten har kommet til av forvillelse gjennom snart 2000 år for å bortforklare og forkludre den bibelske lære om den ene sanne Gud Faderen!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: