torsdag 10. desember 2015

Nr. 1310: Den hellige Ånd er ikke en egen person om Paven, Pastoren, Prest, prelat, læresetninger, tradisjon eller majoriteten sier det motsatt enn Guds ord!

Nr. 1310:
Den hellige Ånd er ikke en egen person om Paven, Pastoren, Prest, prelat, læresetninger, tradisjon eller majoriteten sier det motsatt enn Guds ord!

Ser Gud slik ut? Hvem vet? En dag skal vi få se både Gud Fader og hans sønn Jesus Kristus, men aldri noen hellig Ånd. Han skal bo for alltid i våre hjerter i sammen med vår Ånd. Gud har lagt noe av seg selv ned i oss alle troende, det er hans Ånd. Derfor står dette at han skal være alt i alle.
1 Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.He-he! Har fått tilbakemeldinger at det var morsomt at jeg da jeg hadde langt lyst skjegg mente slik var Gud. Nå er ikke jeg Gud, men hvem vet, kanskje slik er Gud med langt lyst skjegg og grønne øyne? Jeg aner ikke, men jeg forestiller meg Gud ikke så langt i fra dette. Men en dag skal vi få se alt klart.

1 Kor. 13. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.
Gal. 4. 30 Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn.

Det verste med å diskutere med enkelte, er når en bringer på banen argumentere som ikke går på hva sier skriften. Selv da Apostelen Paulus diskuterte og kunne sagt at han hadde vært i Himmelen og fått opplæring av Jesus selv, så brukte han aldri en eneste gang dette argumentet. Dette kunne vært et trumfkort for Apostelen, men hva gjorden han gang etter gang?
Men hva sier skriften var hans argument nr. 1. og 2. og 3.

Når ordet Ånd forekommer så finner vi i skriften at hvis det står for seg selv, så er det aldri benevnelsen på en egen person. Aldri! Hvorfor må en da plutselig lage en ekstra Gudeperson ut av Guds egen Ånd? Men ikke når det gjelder vår Ånd eller Antikrist Ånd eller Satans Ånd eller den falske profets Ånd? Her er det en logisk brist, her blir noe lagt inn i bibelforståelsen som ikke Guds ord gir åpning for!

Treenighetslæren forvansker, angriper og gjør en bibelsk lære som egentlig er enkel og klar, vanskelig og uforståelig.

Dypest sett er treenighetslæren totalt fremmed og splittende lære som blir sett på å være den riktige læren. Dette er ille! Vi skal egentlig som nytestamentlige troende kun ære Jesus og bruke hans navn overfor Gud, da det er Gud Fader – Jahve – som all bønn og takk skal være rettet imot! Nå gjør en ikke en ubibelsk handling med å be til Jesus selv om det er bønn til Faderen i Jesu navn som er den bønn og måten vi skal komme til Gud på. Å be eller tilbe den hellige Ånd er så totalt feil det kan forbli. Her vil jeg si stopp med å henvende seg til Ånden.

Ånd i skriften, viser oss noe helt annet enn det er en egen person som operer. Men Ånden enten står i kontakt eller operer på vegne av en person. Dette finner vi både med Guds Ånd, Satans Ånd og menneskets Ånd. Her er det ikke noe forskjell, men selvfølgelig. Gud er uendelig mye større enn oss, derfor er de egenskapene som hans Ånd har også deretter. Mens Satans Ånd operer i samsvar med Satans vilje, akkurat som vår Ånd operer i samsvar med vår vilje.

Eksempler på vår Ånd blir omtalt som en person, men selvfølgelig, dette har med grammatikk, ikke med noe annet. Forstå enn ikke språkets betydning etc.
Så kan en fort begynne å tro så mye rart, men følger en grammatiske regler, så er det temmelig åpenbart at omtale av vår Ånd, Satans Ånd eller Guds Ånd så dreier det seg ikke om neon egen person, men en som taler eller operer på vegne av en annen. Derfor blir det å tilegne og vektlegge at Guds Ånd er en egen person, ja, faktisk også en engen Guds person så totalt feil og egentlig er det en «røverhistorie»! For å si de på en mild måte.

Vår Ånd har egenskaper som en «person», men å si at vi er to personer, blir absurd, meningsløst og ubibelsk. Slik er det også med treenighetslæren.

Omtale av vår Ånd:
Daniel 6. 4 Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket.
2011 oversettelsen: 4 Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket.
Daniel hadde en høy og usedvanlig Ånd, samme egenskapene som vi finner med den hellige Ånd. Hva skal vi da tro? Dette er egenskaper som Daniel har tilegnet seg gjennom et liv i renhet og med Gud.

Rom. 8. 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.
1 Kor. 2. 10 – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis. 15 Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. 16 For: hvem kjente Herrens forstand så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi forstand.

Her ser vi at Guds Ånd og Vår Ånd omtaler akkurat på samme måte og på lik linje. Ånden vår vitner at vi er Guds barn, og Guds Ånd gjør det samme. Ingen vet hva som bor i oss, enn vår egen Ånd. Ingen vet hva som bor i Gud, uten hans egen Ånd. Hvor mye mer skal jeg ta fra skriften for å vise at Ånden vår og Guds Ånd er sidestilt når deg gjelder måten den blir fremstilt på?

2 Tim. 4. 22 Herren være med din ånd! Nåden være med dere!

Arne Jordly sin oversettelse: Herren Jesu Kristi ånd og nåde være med deg. Amen.

Grunnteksten: Må Gud være beskytter over din Ånd. Nåden være med deg!

Her leser vi rett ut at Gud er med oss på samme måten som han var med Kristus. Dette er fordi vi har en Ånd som ligner på Gud og han har velbehag i.
Hva skaper dette velbehaget? At vi lever i renhet og vandrer med Gud.

Sluttkommentar:
Jeg vil til slutt oppfordre enhver å send inn spørsmål til meg på mail. Slik at jeg kan svare mennesker der. For min del så er jeg overbevist om at den måten jeg fremstiller troen på Gud og læren om Kristus og Guds Ånd, er i samsvar med Jesus og de første kristne sin undervisning om dette emne. Men at dagens kristenheten er i det store og det hele ført vill i dette spørsmålet.

Min mail adresse: jk.chris@online.no
 

5 kommentarer:

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren har forklart deg dette før, får forklare deg litt til enda en gang.
Når Jesus bruker ordet han om den hellige Ånd så har det med en ting å gjøre, grammatikalske skreier og uttalelser.
F.eks. vår Ånd vitner, Abels blod taler, han har en høyreist Ånd, eller slik vi ville sagt det i dag. Han har en høyreist karakter.
Her kan jeg bare fortsette. La meg ta noen eksempler til.
Matt. 1. 18 Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd.
Hvis den hellige Ånd hadde vært en person, og Maria hadde blitt gravid med den personen, hadde det da vært en jomfrufødsel?

Selvfølgelig ikke, det var Gud selv som gjorde «verket» sier Apostelen Paulus i Hebreerbrevet da han referer til Salmene:
Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:

Slaktoffer og gave ville du ikke ha,

men et legeme gjorde du i stand til meg;Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.

Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.

Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Hele Treenighetslæren er og forblir å være en usunn, ubibelsk og forferdelig lære!

Anonym sa...

Artig å se at du er analfabet også..tittelen på denne artikkelen gir absolutt ingen mening :) Ha ha! Klovn!

Torbjørn Sendstad

Jan Kåre Christensen sa...

Den har da gitt såpass mening at du har lest den, snakk om å være det en påstår andre er!

Anonym sa...

Anonym har rett; overskriften din gir ingen mening. Forøvrig gir din kommentar her ovenfor ingen mening heller. At han har prøvd å lese det, betyr da ikke at det har gitt mening for ham...? Hva i alle dager er det slags resonnering?

Nei, Jan Kåre, du må nok få skikkelig norsk-undervisning, dersom du skal oversette Bibelen.
Nå mistenker jeg deg for å være en som sjelden eller aldri innrømmer feil. Om det er stolthet eller manglende selvinnsikt vites ikke, men du har svært mangelfulle skriveferdigheter.

Hilsen Bernt

Jan Kåre Christensen sa...

Bernt du kjenner meg ikke og således har du ingen mulighet å vite om jeg innrømmer egne feil eller ikke.
Det siste jeg kunne tenke meg å bruke denne bloggen som en skriftestol.