onsdag 9. desember 2015

Nr. 1306: Siden treenighetslæren ikke er noen bibelsk lære, må en tilpasse den, eller en prøver å tilpasse Guds ord for det skal stemme med den vranglæren!

Nr. 1306:
Siden treenighetslæren ikke er noen bibelsk lære, må en tilpasse den, eller en prøver å tilpasse Guds ord for det skal stemme med den vranglæren!

Bilde av en seng, tror du at kun Jahve og ingen andre er den eneste sanne Gud? Da har du nok åndelig talt en «seng» som passer.Jesaja 28. 20 for sengen er for kort til å strekke sig ut i, og teppet for smalt til å svøpe sig i.

Slik er det også med treenighetslæren, den er som en seng som er for kort, som gjør vondt. Derfor må en tilpasse denne læren enten etter sin egen teologi, eller tilpasse Guds ord etter treenighetslæren. Mye bedre å forkaste denne lære, og la Guds ord veilede enn!

Det er svært vanskelig å diskutere med de som har valgt å tro på treenighetslæren da deres teologi er bygget opp slik at alt går ut på å bekrefte deres egen tro. Dette er arroganse og hovmod som ligger bak, samt en veldig stor usikkerhet på hva som bibelen virkelige sier om dette emnet.

Det er sikkert tusen skriftsteder som forklarer at Jesus er ikke den eneste sanne Gud, det er kun Jahve som er det, Gud Fader.

Men en prøver alltid å smette inn et bibelvers eller noe slikt, som er dårlig oversatt, for at det skal forklare den ubibelske og rare treenighetslæren. La meg ta et vers.

Dette verset bruker treenighetslærene for alt det er verd + mye mer.

Rom. 9. 5 de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

Legg merke til at her er det mye komma, og det er det som er avgjørende for å forstå dette verset rett. Da er vi i utgangspunktet inne på noe vesentlig, hvordan blir Guds ord oversatt for at det skal være rett oversettelse og ikke tilpasset for det skal stemme med en eller annen lære.

Arne Jordly som oversettelse: v. 4: For det var de som var israelittere som hadde sønnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Dette tilhørte våre fedre, og fra dem er Kristus nedstammet etter kjøttet.
v. 5. Han som står over alle, Gud, være velsignet i tider! Amen.

Her forteller denne oversettelsen at det er Gud Fader – Jahve – som er velsignet i alle tider!

Grunnteksten: han som er over alt dette er den evige Gud, han er over Jesus og alle ting som er nevnt i vers 4 etc.
Å bruke dette verset for dette at Jesus er Gud er så feilslått det er mulig å forbli!

Slik jeg oppfatter treenighetslærene stort sett så har de en unormal trang til å stadfeste sin egen tro, da de i bunn og grunn er noe usikkert på eget ståsted. Hadde de virkelig vært sikker, så hadde de også tålt å undersøkt dette emne enda mer. Og la kun og alene Guds ord være rettesnor. Men her er det hva jeg har tenkt. Det er så mange ting som kommer frem. Men la meg tre ting til som biser at treenighetslæren er en tvilsom og en u-bibelsk lære.

Hebreb. 6. 1. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Vi leser at det å tro på Gud som også innbefatter å ha en forståelse hvem Gud er etc. og der treenighetslæren passer perfekt inn. Men for de som tror på treenighetslæren så er det noe mystisk og magisk ovrer det hele. Men for den som har sett hva Gud ord taler om, så er dette ikke mystisk eller vanskelig. For meg er treenighetslæren enkel, den er ubibelsk, forkast den!

Så har en dette med at Gud skapte menneske, med dette står det i 1. Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

I grunnteksten står det Elohim som er Guder. Da burde det stått:
Og Gudene sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gudene skapte mennesket i sitt billede, i Gudenes billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Videre så hevder treenighetslærene at da Lot som fikk besøk av tre menn, så var dette Faderen, Sønnens og den hellige Ånd. Men det står det ikke i 1 Mosebok 18. det var Jesus og to engler som åpenbarte seg fra Abraham. Og da Jesus gikk videre etter det møte med Abraham, så står det at to av de persene som var med Jesus, de ble tilbake.

1 Mosebok 18. 1. Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen.  2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden.
33 Så gikk Herren bort, da han hadde talt ut med Abraham; og Abraham vendte tilbake til det sted hvor han bodde.

19. 1. Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden.

Her ser vi det klart, det var Jesus og to engler som åpenbarte seg for Abraham, ikke en felles Guddom med Fader, Sønnen og den hellige Ånd.
 
Sluttkommentar:
Som sagt, det er ikke noe hold i treenighetslæren. Det er som å ha en seng som er for kort, en må da «jukse» og prøve å tilpasse seg en seng som ikke «passer. Hvorfor ikke bare forkaste hele treenighetslæren og få seg en «seng» som er god, romslig og passer perfekt?

Det har jeg gjort, og her er noe av hva jeg tror og lærer av artikler jeg har skrevet om dette emne de siste årene.
 

Ingen kommentarer: