søndag 24. mars 2019

Nr. 2433: Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!


Nr. 2433:
Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!

Vi ha erfart at flere her i plan- og bygning i Oslo har vært så frekke og urettferdige imot oss i sine vedtak. Bl.a. Lisbeth Nordli, Karen Marie Glad Visnes og Lena Catrine Amdal når de tillater nabo å bygge akkurat som de vil.
Med bl.a. å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, men de har ikke enda blitt stilt til ansvar for sine ugjerninger, men en dag kommer det også for dem. Får håpe det skjer før de skal stilles til ansvar for Gud, for da vil det være for sent. Det er FØR vi skal møte Gud, at vi må gjøre opp vår synd. Den dagen vi skal mæte Gud, er det for sent.
Bilde av Karen Marie Glad Visnes som har skrevet under på disse horrible papirene som er å anse som ugjerninger når en pålegger oss å rive mens naboer kan sette opp 5 høye murer og gjøre ellers hva de vil. Her pålegger de oss å rive mens andre kan boltre seg fritt, dette er en urettferdighet som er både ond, stygg og åpenbart en vemmelse for både Gud og mennesker.Dette fremholdt Kong Harald av mange ting:
Kongen oppfordret i årets nyttårstale folk til å være vennlige mot hverandre og til å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Kongen innledet årets nyttårstale med et sitat fra Salomos Ordspråk 4:23:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

– Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre fram, sa kong Harald i talen.

Kongen understreket at vi alle har en mulighet, hver dag, til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede.

– Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil kan utgjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten, akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen. Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Kompromisser

Kongen trakk fram at Norge er bygget på evnen til å inngå kompromisser, og at vi ved å diskutere oss fram til noe vi kan samles om kan legge fundamentet for et godt samfunn.

–Betydningen av denne evnen ser vi også ute i verden – ikke minst når nasjoner skal samarbeide om å verne naturen og redde kloden vår, sa kong Harald.
(Sitat slutt).

Dette er hentet ut i fra Jonas Stava, som skriver meget godt om dette emne, les selv:

En bibelsk forståelse av rettferdig rettferdighet!

Det er idag mye snakk om sosial rettferdighet. Men hva er egentlig sosial rettferdighet? Og hvordan kan vi forstå og anvende det Bibelen sier om rettferdighet?

Bibelen og rettferdighet

Ordspråkene 14:34 sier at rettferdighet løfter et folkeslag, men synd er en skam for folket. Når en nasjon mister sin forståelsen av rettferdighet så vil også resten av samfunnet bli dysfunksjonelt. Så det å forstå rettferdighet er derfor veldig viktig.

3 Mosebok 19:15, «Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke holde den svake parten og ikke ta parti med den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig.»

Det Bibelen her påpeker er at rettferdighet skal være likt for alle uansett bakgrunn.

Favoriser hverken den sterke eller den svake i retten

Først kan det å behandle alle likt virke selvinnlysende. Men likevel er prinsippet om rettferdighet for alle uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion ikke fullt så selvinnlysende i dagens samfunn som en kanskje kan tro.

En kan ende opp i to fallgruver. Den ene gjør at en favoriserer den rike eller mektige mens den andre favoriserer den fattige. Og begge deler er eksempler på en rettferdighet som er urettferdig.

Og for å forstå dette bedre så kan vi se på to eksempler på feil forståelse av rettferdighet for deretter å gå inn på Bibelens korrekte forståelse av rettferdighet.

Et eksempel på å favorisere den fattige i retten finner vi ved den norske dekningen av den amerikanske høyesterettsdommeren som ble beskyldt for voldtektsforsøk i 1982 av Catherine Ford.

Selv tar jeg ikke stillingen til om dommen var rett eller gal. Det er irrelevant i denne sammenhengen. Poenget er at hvordan saken ble dekket av norske medier. Et eksempel på dette er Linn Winsnes Rosenberg som skriver for Nettavisen at hudfargen til Kavanaugh fungerte til hans fordel ettersom han var hvit.

På den amerikanske nyhetskanalen CNN så ble det stilt spørsmål om hvite menn kunne forstå denne saken. Denne typen argumentasjon tilsier at en må tro offeret på grunn av kjønn og motparten sin hudfarge.

En må altså være mer kritisk til hvite menn på grunn av deres hudfarge. Her vil da kvinner favoriseres som en historisk undertrykt minoritet, og ikke på grunn av bevisene som blir fremlagt.

Dette strider imot det Bibelen lærer om rettferdighet. En rettssal skal kun bry seg om beviser. Hudfarge, kjønn, religion og klasse skal være totalt irrelevant.

Et eksempel på det motsatte er hvite rasister som frihetskampen.net som argumenterer for at etnisk hvitt samfunn i likhet med nazistene. Denne typen tenkning vil da favorisere den hvite rasen på grunn av deres hudfarge. En vil da også her favorisere mennesker på grunn av deres hudfarge.

Begge disse eksemplene er eksempler på en urettferdig rettferdighet. Og denne urettferdige sosiale rettferdigheten favoriserer enten den fattige eller den rike i retten. Dette er derfor to ulike måter å diskriminere på. Denne typen sosial rettferdighet er derfor en måte å fordreie retten på. Sosial rettferdighet blir derfor urettferdig.

Bibelsk rettferdighet er løsningen

Løsningen vil da være å følge Bibelens forståelse av rettferdighet. Nemlig at mennesker uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion skal behandles helt likt under loven. Galaterbrevet 3:28 påpeker denne sannheten at det ikke er forskjell på slave, fri, mann, kvinne i Kristus.

Samfunnet som helhet må alltid favorisere, og å hjelpe dem som trenger det mest. Mens retten bør være rettferdig uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion.

En må derfor unngå å både favorisere den rike og den fattige og i stedet fremme rettferdighet som er lik for alle. I en tid der hudfarge, kjønn, rase og klasse er sentralt for status i debatter så bør vi minnes på at Bibelens forståelse er at dette irrelevant når det kommer til rettferdighet.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde og er verdifulle. Og mennesker som er skapt i Guds bilde er den eneste identiteten som teller. Vi må derfor være klasse, rase, og kjønns blinde og behandle alle mennesker likt. Fordi dette er en rettferdig rettferdighet som er Bibelsk.
(Sitat slutt.)

Men det er en Åndskamp som ligger til grunn, det har vi som familie erfart at det er Satan og hans demoner som har vært på ferde hver gang i de 3 rettsakene vi har vært igjennom. Derfor er Kong Haralds ord ikke mulig å bli oppfylt uten at vi også har en kamp imot Satan og hans Åndehær. Da han vil så splid blant oss mennesker og han går alltid på angrep på de gode menneskene, fremfor de onde og som fortjener det!

Jeg skriver dette bl.a. for at andre skal få opp øynene for hvor mye urett det begås i Norge mot landets egne innbyggere. Ikke minst at det lages saker som lett kan løses med noen enkle samtaler og enkle grep. Et lite problem blir gjort til noe som nærmest er uløselig. Dette er selvfølgelig Satan og hans allierte som står bak, ingen andre.

Her gjør enn en mygg til en elefant, da er det ille!
En hauser opp noe som ikke er relevant i det hele tatt!

Sluttkommentar:

Vi lever i en absurd verden, som vi som troende må takle på best mulig måte. Det er ikke alltid like lett, derfor sier Guds ord følgende:

Jakob 1. 5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Hva vi har erfart er bl.a. usanne rykter om såkalt barnemishandling ble vi dratt i retten for, som uten tvil var kristendomsforfølgelse de lux. Det fantes ikke fnugg av sannhet i dette, og det lille som ikke var bra. Det ble rettet opp med en enkel samtale. Med andre ord, en enkel samtale var nok, men Satan fikk laget en rettsak ut av det hele!

Slik kan jeg fortsette, hvordan ei mus blir til en stor elefant for ingenting!

Tenk bare på abort som er drap. Men hva sier Satan det er? Det er kun en sæleklump, når skriften sier flere plasser at dette er drap. Bl.a. Salme 139 og mange andre plasser.

Kong Harald har helt rett, vi må bli snillere med hverandre. Men samtidig, det må og skal være konsekvenser for f.eks. statlige ansatt som holder på som verst.
Men det er det dessverre stort sett ikke i dag, de kan og får holde på som den Onde selv, men blir aldri stilt til ansvar for sine gjerninger, eller for å si det mer korrekt, ugjerninger!
Du som troende Jesus venn, be og støtt oss i en vanskelig og prøvsom tid!

lørdag 23. mars 2019

Nr. 2432: Hans Nielsen Hauge satt 11 år uskyldig i fengsel for egentlig ingenting, så ille er det tross alt ikke med oss, men la oss troende be for og med hverandre!


Nr. 2432:
Hans Nielsen Hauge satt 11 år uskyldig i fengsel for egentlig ingenting, så ille er det tross alt ikke med oss, men la oss troende be for og med hverandre!
Bilde av Jan Aage Torp, som en dag inviterer deg på kafe. Er så hyggelig som bare det og sier at jeg kan skrive alt jeg vil om ham. Rett etterpå så anmelder han deg, og vil at du skal betale ham 50.000, - kr og sitte i buret i 2 år.
Eller som PBE holder på her i Oslo, der nabo får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, og de pålegger oss å rive.
Dette gjør kun «spasa», schizofrene og farlige mennesker. Som er ledet av onde og mørke krefter, ingen fri og glade mennesker holder på slik!Salme 133. 1. En sang ved festreisene; av David. / Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!  2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon, 3 Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Når vi leser og studerer Hans Nielsen Hauge, så er det veldig lærerikt på alle måter. I mine øyne er han den mannen i Norge som var som en Paulus med sin banebrytende måte å forkynne og praktisere evangeliet.
Ser vi på hvordan myndighetene behandlet ham, så var det så uverdig det er mulig å gjøre det.
Tenk, 11 år i fengsel kun for å ha hatt offentlige møter i stort sett private hus eller ute på jordet og andre plasser. Han forkynte Guds ord overalt, ikke minst i skrift. Det sies om Hauge at i alle Norske hjem var det kanskje en bibel, men flere bøker av Hauge. Dette varte faktisk nesten fra slutten på syttenhundretallet og flere tiår frem. Hvordan dette påvirket den Norske folkesjela og menneskene her i Norge vet kun Gud alene. Men at det var Satan som ville stoppe Hauge, er hevet over enhver tvil.

Dette sier Wikipedia om broder Hans Nielsen Hauge.

Hauge var bondegutt fra Hauge i Rolvsøy i Tune (nå Fredrikstad). Han vokste opp i et kristent hjem, som en av 10 søsken. I hjemmet fantes Luthers katekisme og huspostill, Pontoppidans forklaring og dertil skrifter av lutherske pietister og prepietister, deriblant Johann Arndt. 5. april 1796, 25 år gammel, fikk han sin religiøse oppvåkning. Han var ute på åkeren og pløyde. Plutselig følte han at «Guds kjærlighet besøkte ham». Huset han bodde i er en av turistattraksjonene i Fredrikstad, og det er et stort monument over ham utenfor huset. I tillegg til den innsats han gjorde som kristen personlighet var han også en stor næringslivsmann.

En stund etter gjennombruddet leste han i dansk oversettelse en bok om mystikeren Johannes Taulers omvendelse, som han anså som så viktig at han siden sørget for å utbre en forkortet versjon av den. «Der har altså vært et innslag av seinmiddelalderlig mystikk i hans religiøse lesning. Boken om Tauler var ham kjær også fordi en hovedperson i den er en lekmann som ut fra sine egne åndelige erfaringer med stor frimodighet belærer og irettesetter en prest og en lærd teolog», skriver kirkehistorikeren Einar Molland. Hauge begynte snart selv som predikant og la i sin forkynnelse vekt på det personlige gudsforhold og en nøktern og arbeidsom livsførsel.

I årene fra 1797 til 1804 gikk han på sine ben fra sted til sted over store deler av landet, fra Kristiansand i sør til Malangen i nord. På de gårdene hvor han fikk husrom hjalp han til i det daglig arbeid. Om kveldene samlet han de som bodde på gården og nabogårdene til andakt.

Dette var ikke tillatt, siden konventikkelplakaten av 1741 forbød lekfolk å holde oppbyggelige møter uten sogneprestens godkjennelse. Hauge ble gjentatte ganger arrestert, på det meste ti ganger på syv år. I 1804 ble det reist en stor og omfattende sak mot ham, og han satt i fengsel frem til 1811 og måtte betale en bot på 1000 riksdaler. Etter dette sluttet han med reisevirksomheten, men i 1813 ble han dømt til to års slaveri. Forfølgelsene førte til ytterligere konsolidering blant hans støttespillere. Flere av dem fikk imidlertid erfare at det hadde sin pris å høre til Hauges venner. Grunnloven av 1814 knesatte prinsipper som Hauge frem til da ikke hadde fått nyte godt av, blant annet prinsippet om at ingen må fengsles uten hjemmel i lov og dom (§ 96).

I de til sammen 18 årene han var predikant og utenfor fengselet, gav han ut 33 bøker.
(Sitat slutt).

Det er den samme Satan som gikk imot Hans Nielsen Hauge som har gått imot meg de siste årene er jeg overbevist om!

Kort fortalt, så har jeg erfart 2 rettsaker de par siste årene.
Der første gang var det den onde narreapostel Jan Aage Torp som hatet meg og min forkynnelse om gjengifte. Der han lurte politiet og domstolene med sin sleske måte å tale på.
Jeg vet hva som drev Torp, det var åpenbart den onde åndsmakter som hater min og hatet min forkynnelse på alle områder da jeg holder frem kun og alene Guds ord.

Nå vil Staten og Oslo kommune lage kvalme for meg og min familie, selv om det de holder på med er totalt uten mål, mening og hensikt.
Når andre får dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss, da vet vi at Satan er på ferde. Han elsker slik urettferdig som er hinsides alle andre begreper. Dette er så ille, at ser en ikke at her er den Onde på ferd, så er en åpenbart ingen troende.
Jeg har kun laget så godt det er mulig for meg og min familie, dette skal rives. Hvem som står bak dette er ikke vanskelig å vite når Guds ord sier følgende.
Dette er Jesu egne ord.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Hvordan skal vi som troende takle slik urettferdighet?

1 Pet. 3. 13 Og hvem er det som kan gjøre eder ondt såfremt I legger vinn på det gode? 14 Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter, 15 og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt, 16 idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. 17 For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

Vi som troende er annerledes, vi er ikke på samme primitive nivå som våre motstandere og verden. Vi gjør det gode selv om våre motstandere holder på med det onde.

F.eks. når Jan Aage Torp fortsatte å leve i synd, så begynte ikke jeg med det. Tvert imot, jeg søkte Herren om igjen, og helliget med til all god gjerning.Slik også nå, når naboen får 57 ganger mer lov å holde på som oss. Dette er selvfølgelig helt hinsides og selv i et diktatur holder de ikke på slik myndigheten her i Norge, godt hjulpet av Oslo Kommune holder på. Vi vet hvem som står bak alt dette, det sier skriften klart.

2 Tim. 2. 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Disse menneskene er inntatt, da av en Ånd som gjør at de oppfører seg også deretter. Det er klart ingen «normale» mennesker holder på slik som dette å gi en lov til å gjøre hva han vil, mens vi blir straffet hardest mulig for den såkalt minste forseelse. Vi er mennesker, og trenger da å gå litt nåde. Mens andre som gjør hva de vil, får det hele veien og hele tiden. Slik forskjellbehandling med å gi en dispensasjon 57 ganger mer enn oss, vitner om hva skriften sier:

«av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.»

Sluttkommentar:

Det er klart, at man ikke en dag inviterer enn person på kafe, og rett etterpå anmelder en samme person. Samt at en ønsker den person skal betale 50.000, - kr og sitte 2 år i fengsel som Jan Aage Torp gjorde med meg.
Eller som Oslo kommune gjør nå med oss, at enkelte får lov å bygge og utnytte tomten 57 ganger mer enn oss. Faktisk enda mer, da de får lov å ha det som de har, men vi har fått pålegg om å rive, som er helt, helt sykt.

Hvem styrer slike mennesker? Gud?
Nei, Gud er da fornuftig og sunn i alt han gjør.
Det er åpenbart Satan, da han er kommet for å stjel, myrde, ødelegge og forøde!
Når nabo bygger samtidig med oss, og får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss. Det skal bli stående alt, mens vi skal rive alt og føre eiendommen tilbake til hva den var før. Hvem står bak en slik forskjellbehandling når Gud selv sier i sitt eget ord at han ikke gjør forskjell og det å gjøre forskjell er en vederstyggelighet for ham?
Det er de mørke og onde krefter som bibelen omtaler som de urene Ånder, med andre ord Satan selv!
Men hva kan vi som troende gjøre? Fremfor alt be, dernest støtte meg og min familie. For dette koster dessverre også penger. Du som vil, kan støtte oss her:

Den Danske Bank:
85300502674


fredag 22. mars 2019

Nr. 2431: Vanskelige naboer har gjort at saken vår som i utgangspunktet burde og er enkel, vanskelig da kommunen har lyttet på dem, og regelrett drevet en kamp imot oss!


Nr. 2431:
Vanskelige naboer har gjort at saken vår som i utgangspunktet burde og er enkel, vanskelig da kommunen har lyttet på dem, og regelrett drevet en kamp imot oss!

Naboen vår, nærmeste nabo Roar Telje (bildet) skrev under på at det var kjempegreit for ham at vi bygget boden vår i flykt med gjerde mellom oss som er på ca. 220 cm.


Men etterpå så gikk han til flere andre naboer og lagde en underskriftskampanje imot oss. Som han videresendte til Oslo kommune som en klage på hva vi hadde bygget.
De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer. Som er totalt unyttig og stygg.

Her sitter de i hus som er verd minst 10 Millioner, god pensjon og har det ellers veldig så godt.

Hva gjør de med en gang de kan? Hygge seg og være glad over at de har god helse og ellers det meste på «stell» i livet? Nei, de går til frontalangrep på oss, og innrapporterer oss til PBE her i Oslo.

Sure naboer!

Vi har ikke hatt noen problemer med naboene, til og med fått godkjenning da trapp og bod ble satt opp, alt var greit. Plutselig finner samme nabo ut at nei, han ville heller klage på dette til kommunen og fikk med seg et par koner i nabolaget som gikk sammen med han om dette. Ingen tvil om at fordi naboer har satt seg imot dette, etter først å ha være positive, har gjort at PBE har vært så lite forstelsfulle og urimelige overfor oss. Det er feil og lite profesjonelt av PBE at de lar naboer styre sine rigide og meningsløse avgjørelser.
Hvor stor seriøsitet og etter hvilket mønster jobber PBE her i Oslo? Slik det fremstår så virker det på den måten at hvis ingen kommer med innsigelser, så kan tomten utnyttes om så til 61,3 %. Med innsigelser, så er 0,1 % overskridelse mer enn nok til at PBE gjør det til sin kampsak nr. 1. Her finnes ikke likhet for loven, men for synsing, meninger, følelser og prestisje.Motsvar til Roar Telje! 
16.11.2016 Kommentarer til klage på avslag fra Roar Telje med flere   

Dette skriver Telje:

En Husform som ikke passet inn i bygningsmiljøet i området!
Dette er da hans egentlige problem, stakkars mann! Men nå har han selv skrevet det!
Nå har Oslo kommune godkjent disse husene, selv om Roar Telje åpenbart ikke liker disse husene.

Kommer med en triade av usannheter der han dikter opp hva jeg skulle ha sagt. Hva som er lov og hvorfor vi har bygget, alt er som tatt ut av løse luften ispedd noen halvsannheter! 

Vi bygget en bod som vi trodde var lovlig da den var under 15 kvm. 

Fikk nabo underskrift da den var nærmeste nabo, og det for å sette opp en frittstående bod. Vi handlet i god tro at bod var allright å sette opp vare den var under 15 kvm. Underskrift trengte vi fordi det var helt inntil nabo. Var litt for snar å bygge boden, men den er både estetisk pen og ikke til sjenanse for noen.

Vi snakket med nærmeste bod, ikke om trapp eller mur som han drar frem nå. Det er aldri blitt snakket om trapp eller mur til naboer da vi har snakket med kommunen om dette. Som sa det var greit å bygge oppå gammel mur (se dokumentasjon).

Da Telje skrev under på dette med boden, hadde vi et tau ned som vi klatret i. 
Det kommenterte han som trafikkfarlig, og når en trapp er kommet som gjør ting trafikksikkert og det er funksjonelt, så er det enda verre enn et tau? Hvor gærnt kan man bli på sine gamle dager? Dette er ille å skrive så mye som ikke er riktig som Roar Telje gjør! 

Dette med trapp som Telje skriver om, har jeg aldri snakket med ham om, kun bod. 
mur heller, kun bod. At han nå synes og mener, skrive usant og dikter opp ting skjønner jeg ikke at han vil synke så lavt?!

Ellers er det bare å si at hva Roar Telje hoster opp, så er det fri diktning bortsett fra dette med boden, om han fremstiller dette også til dels usant.
Eneste Telje var opptatt med for noen år siden var at boden ikke var høyere enn gjerdet. Alt annet han skriver er usant!

Det var han som sa at boden skulle bygges i flykt med gjerde, og hva jeg ellers gjorde. Det var noe han ikke brydde seg om.

At han nå har skriftet mening helt skjønner jeg ikke? Her er han like ustadig som Vestlandværet, og det forteller sitt! 
Her skriver han under på bod, så vil han at jeg skal rive den, samt alt annet! 
Her går han i fra en ytterlighet til en annen, svært lite troverdig som alt annet han kommer med! Det er ikke sant mesteparten av hva han skriver!

At f.eks. ekteparet Skramstad også er med på dette virker underlig, da vi bygget muren og annet. Så har vi fått låne ting og fått høre at alt er veldig bra!
Nå vil de at alt skal rives, selv om de til oss har gitt utrykk for at dette var bra?!


Ellers så vil jeg ikke kommentere mer av hva som blir skrevet av Telje da det meste er egentlig fri diktning. 
Boden som er satt opp er det noe vi deler mellom oss og utleieleiligheten, og som er til glede og nytte for oss alle. 
Den ligger på skyggesiden, og vi «mister» ikke noe uteareal egentlig da dette er «dødt» område.

Ikke noe av hva har bygget er til sjenanser eller merker seg ut som noe spesielt som både Telje og kommunen prøver å fremstille dette som. 
Vi har bygget en bod som det finnes både større og mindre boder enn. Vi har bygget en mur som ikke er dominerende og der det er veldig god plass til å kjøre inn snø på vår eiendom om vinteren.

Og vi har ellers skrevet hva vi mener i andre mailer og ferdigattest byggesak har skrevet utførlig!
Det er mer enn nok dokumentasjon på at det Telje og andre kommer med er det ikke reel hold i.

Og jeg kan ta med de som vil befaring langt stormyrveien for å tilbakevise alt det han kommer med ikke stemmer. Det er rett og slett usant!

Her skyter egentlig disse naboene seg selv i «foten» da de selv har mur 20 cm fra faktisk vei og vi 1 meter. Ulovlige skilt og annet, her har en åpenbart glemt å feie for egen dør!

Ikke rart det er krig i verden med slike naboer som dette, som lager storm i et vannglass. 


Får bare håpe at det er noen fornuftige mennesker som skjønner at å rive det vi har bygget er både urettferdig, ødeleggende og primitivt!

Av alt som er bygget her på Hellerudtoppen, og ellers. Så er ikke noe av hva vi har bygget på noen områder spesielt eller klanderverdig!
Det er bare komme på befaring og jeg skal vise at det i Stormyrveien er murer som er sikkert fem meter høye og lengre enn vår. Ja, hele saken er slik vi ser det en veldig overdrivelse imot oss. 

Alt bør kunne stå som det gjør, det er ikke til sjenanse for noen normale mennesker. Og det er både estetisk pent, funksjonelt og passer inn både i terrenget og i forhold til andre bygninger. Ikke minst vårt hus der alt har samme farge og står i forhold til annen bygningsmasse.


Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen

Sluttkommentar:

Dette er i mine øyne ren og skjer ondskap å gå til kommunen med oppdiktet dritt.
Ikke noe av de anklagene de kommer med finnes det substans, mening og innhold i.
Det er sikkert, har en sak med kommunen, og naboer gjør seg vanskelige. Da kan det fort bli at en har alle imot seg!
Det blir da alle mot en!

Det er underlig at jeg har rint til myndigheten som sa at det var kjempefint å leie ut og på den måten avlede boligmangelen her i Oslo. Samt at samtlige hus, også de som har klaget har adkomst ned til Stormyrveien. Da de husene som vårt som ligger ned imot Stormyrveien. Anklagene imot meg og min familie er ubegrunnede, tåpelige og stygge.