torsdag 10. april 2014

Nr. 796: Det er hykleri og fariseisk å tillatte gjengifte blant troende, men være imot de homoseksuelle og lesbiske!

Nr. 796:
Det er hykleri og fariseisk å tillatte gjengifte blant troende, men være imot de homoseksuelle og lesbiske!

Det er like mye synd å være gjengift som å være homoseksuell!

Øyvind Benestad, Jan Åge Torp, Jan Hanvold og en hel del andre må bør få tittelen sjefsfariseere? F. eks Øyvind Benestad går gladelig f.eks. inn på TV kanalen til Jan Hanvold som turer frem i synd, da han er gjengiftet flere ganger som en «kristen». Men så advarer han imot de homoseksuelle og lesbiske dagen derpå! Snakk om å forføre og villede. Disse er virkelig ulver i fåreklær som skriften advarer imot!

Bilde av sjefshykler, ulve Pastor og en falsk Apostel Jan Åge Torp.

http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2009/08/06/1249547489203_795.jpg

Jeg mener at Øyvind Benestad og likesinnede er virkelige hyklere som taler imot homoseksuelle, men ikke gjengifte. Det som veier tyngre ut i fra Guds ord er å tale imot gjengifte, og dernest tale også imot homoseksuelle. Men Benestad er som de religiøse på Jesu tid, fariseerne og de skriftlærde. Overdriver en ting, som er viktig. Men det som er aller viktigst, å forkynne imot gjengifte, det unnlater en! Matt 23:23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Når fartsgrensa er 50 kmt, og en kjører enten i 80 eller 100 kmt, da er det lovbrudd begge deler!

De som er gjengift som troende, er like mye lovbrytere som de som lever som homoseksuelle eller lesbiske og ønsker å være en kristen. Men her går en kraftig imot de som «kjører» i 100 kmt, men de som «kjører» i 80 kmt, de går «fri»! Det er like mye synd å leve som gjengift som en troende, som det å leve ut sine homoseksuelle eller lesbiske lyster.

Jeg kan ikke for at Guds ord sier flere plasser at gjengifte er synd. Dette er den nytestamentlige lære og forkynnelse. Og da burde og skulle det også være det i dag? Eller er Guds ord forandret? Ikke for meg! Jeg tror at det er synd ut i fra skriften om man er gjengift som en kristen, eller lever som homoseksuell eller lesbisk.

Hvorfor det veldig engasjementet imot de homoseksuelle, men lesber og gjengifte blir nesten ikke nevnt? I hvertfall ikke gjengifte, dette er hykleri!

1 Tim 1:19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra seg og lidt skibbrudd på sin tro;

De som er gjengiftet som troende har kastet og ødelagt sin samvittighet. Derfor «advarer» de imot andres synder for å rettferdiggjøre seg selv. Da de innerst inne vet at de er fortapelsen barn og er på vei dit.

Samvittigheten vår er Guds instrument for å holde oss på veien med ham. Og den skal daglig bli justert av Guds ord. Når dette ikke skjer, så er en på frafallets vei!

Feighet å advare imot de homoseksuelle og lesbiske, men la de som er gjengift gå «fri»!

Skriften sier: Jak 2:9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Skriften sier at det å leve ut sine lyster som homoseksuell, lesbisk, være gift med en fraskilt eller som fraskilt gifte seg på nytt er hor! Da for de som bekjenner Jesu navn!

Vi kan ikke ta ut det som passer, sløyfe noe, legge til noe, og legge ekstra vekt på noe. Det som skriften sier er synd, det er synd. En er en lovovertreder om en kjører i 80 eller 100 kmt i femti sonen. Her er det ikke noe store, større eller mindre synder for Gud. Det er enten eller, ikke noe mitt i. Det som Guds ord beskriver som synd, er synd.

F.eks. å se på nettporno eller se det samme «live» er akkurat like ille. Å leve som gjengift eller med en fraskilt. Og leve som homoseksuell eller lesbisk. Dette er akkurat like mye synd. Her kan vi ikke klassifisere og velge ut ting. Synd er synd!

Sluttkommentar:

Syndens lønn er døden, og synd er lovbrudd (Rom 6,23; 1 Joh 3,4)

Joh10. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Her taler Jesus om tyven djevelen som står for synden, hvem skall vi følge? Som jeg hører djevelens ord i 1 mos.3 Har Gud virkelig sagt? Han sår tvil om Guds ord. Da er det godt å høre hva Jesus sier Det står skrevet. Hold fast på det skrevne Guds ordet og ikke åpne for djevelen å synden , homofili er synd og opprør i mot Gud.Joh1brev 3. 4 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5 Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. 6 Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. 9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

Det er den samme Gud, og fra den samme bibelen der Gud taler til sine barn. At de ikke skal leve med en mann når en er en mann. Som også sier at det å leve med flere kvinner en sin egen kone, er synd. Vi får som kristne en sjanse å gifte oss, den må vi ta vare på. Blir det eventuelt skilsmisse, er skriften så klinkende klar at en kan umulig ta feil. Da skal en leve alene, eller forlike seg. Inngår en et nytt ekteskap, eller gifter seg med en fraskilt, da lever en også i synd, eller hor som skriften sier. Er dette vanskelig? Nei, dette er den klare undervisningen både til Jesus og Apostelen Paulus.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Helt til slutt, alt dette kan en få tilgivelse for. Da må en omvende seg og bekjenne sin synd. Den som er homoseksuell, må slutte å leve med andre menn. Den som er lesbe, må slutte å leve med en eller flere kvinner seksuelt. Og den som er gift med en fraskilt, må skille seg og forlate den personen som har vært gift før. Den som er gjengift som en kristen. Må enten forsone seg med sin første og rette ektefelle. Eller leve enslig. Dette er å omvende seg. Dernest, bekjenn synden. Hold da fast ved at du er tilgitt, for det er du om du føler det eller ikke! Her er det ikke hva våre følelser, andre mennesker eller noen andre mener og forkynner. Men hva skriften – og den alene sier!

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: