lørdag 5. april 2014

Nr. 798: Kristenheten er blitt innbilt ut i fra Joh 14,12 at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er det ultimate hovmod!

Nr. 798:

Kristenheten er blitt innbilt ut i fra Joh 14,12 at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er det ultimate hovmod!

Jeg skrev en artikkel: Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende! http://blog.janchristensen.net/2014/04/nr-797-oversettelsen-i-joh-1412-er-sa.html

Skal si at det har vært sterke innsigelser og motstand mot å hevde noe slikt, men jeg har dokumentert det ut i fra Guds ord. Men det hjelper ikke på de som står Gud og hans ord imot. Slik var det før, slik er det i dag.

Bilde av Jesus, som er helt unik, ingen kan sammenligne seg med og som har det navnet og er den personen som er over alle (bortsett fra Gud Fader). Slik kan han ha sett ut? Dette bildet skal visstnok være historiens mest pålitelige bilde av Jesus. Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utleverte det fra skattkammeret sitt i Konstantinopel til pave Innocens VIII. Hensikten var å få løslatt broren som var tatt til fange av korsfarerne.

Publius Tertullus skrev til senatet og beskrev Jesus som høy av vekst, med brunt, bølget hår, vakker panne, pen hud, et elskelig smil, velformet nese og munn, fyldig skjegg og livfulle, grå øyne. Videre ble han beskrevet som skrekkinngytende når han refset noen, men vennlig og tiltalende ellers.

Jesus var kanskje en pen mann, men det viktigste tror jeg er den utstrålingen han hadde. Folk merket at det var noe spesielt med ham.

Bibelen forteller at folk som så ham henge på korset nesten ikke trodde det var et menneske, så forferdelig var synet. Han hadde fått 39 piskeslag - noen sier at det finnes 39 sykdomsgrupper. All verdens synd, sykdommer og plager ble dessuten lagt på ham for at vi skulle bli berget.

Når jeg tenker på at han har frelst meg og gitt meg evig liv, er han utrolig vakker i mine øyne!Dette står det i de aller fleste Norske bibeloversettelser i Joh 14,12: 12 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.

Dette er det ultimate hovmod hvis en tror på dette da. De aller fleste jeg har snakket med tror ikke helt på dette ordrett. Men bortforklarer det med forskjellige ting.

Her er Kjell Andersen som driver nettstedet Søkelys sin «forklaring» på dette skriftes det at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus: Med andre ord “skal vi gjøre “større” gjerningen enn det Jesus gjorde i sin begrensede virketid er på jorden. En rimelig tolkning er at Jesu Kristi kirke (omtalt som Kristi legeme) på Kristi vegne skal gjøre større gjerninger enn det Jesus rakk å gjøre under sitt 42 måneder lange jordiske virke. “Større” i den grad at Kristi kirke gjennom sin verdensomspennende virksomhet har helbredet langt flere mennesker enn det Jesus rakk i sin begrensede jordiske virksomhet. Videre har kirken samlet nådd et “større” antall mennesker med sin misjonsvirksomhet enn det Jesus rakk under sin tre og et halvt år lange virke. La oss og legge til at dypest sett er det Kristus som utfører disse gjerninger (gjennom oss) for han har sagt: Uten meg kan dere intet gjøre (sitat slutt).

Dette er både en bortforklaring og helt misvisende. Det står skrevet om Jesus følgende: Joh 21:25 Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulde det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden vilde romme de bøker som da måtte skrives.

Ingen kan eller skal måle seg med Jesus, han er i en særklasse!

Selv menigheten samlet under et gjennom 2000 år kan ikke sammenligne seg med Jesus? Hvorfor? Dette står det om Jesus: Joh 3:34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Jesus – som den eneste personen gjennom historien – hadde ikke noen begrensninger i å motta noe fra Gud. Han hadde Ånden uten mål. Hele Guddommens fylde bodde i ham legemlig. For oss er det overhode ikke slik, vi er bare noen små enkle vitner som trenger å erfare Guds nåde hver dag!

Hvorfor er dette så feiltolket? En av grunnene er fordi at bøyningen på Gresk er annerledes enn hos oss. Dette er veldig enkelt å gjøre, vare bruk Google sin oversettelse av ordet, og vips, du får det riktige ordet og bøyningen. Da blir det ikke større, men store gjerninger. Jeg har prøvd, og funnet ut at det stemmer med hva jeg her skriver. Og da må det være rett og riktig vel?

Lim inn det greske ordet: μείζονα (meizona)

Google dette og du får på norsk følgende: store

Vi skal gjøre store gjerninger, for Gud. Men selvfølgelig, aldri større enn Jesus, det er fullstendig hinsides og det ultimate hovmod.

Vi kan f.eks. ikke bøye Engelsk, Tysk, Spansk eller hvilket som helst språk likt, gjør en det så kan en få de merkverdig ste forståelser. På Gresks er det egentlig ikke større, men mer av samme slag!

Summen av Guds ord er sannhet:

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Hadde dette vært en bibelsk sannhet – at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus – hadde det også funnet tilsvarende skriftsteder. Da sannheten er så viktig og hadde vært så stor. Og det hadde stemt med de andre parallell skriftstedene. Men hva gjør det? Guds ord taler samlet sett 100 % i motsatt retning. Hva er dette da? En kraftig forførelse og villedelse. Her er bibelen totalt feil oversatt, men det er 0 feil med Guds ord, hallelujah!

Sluttkommentar:

Jeg vil også gå så langt i å si hadde dette vært korrekt oversatt – at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus – hadde jeg ikke trodd på det. At flere grunner, at det ikke stemmer med helheten i Guds ord og at jeg ikke vet om en eller noen som er i nærheten av Jesus i å gjøre under, tegn og mirakler. Men jeg har også nå påvist ut i fra Gresk at dette er totalt feil og misvisende oversatt. Hvorfor fremdeles tro på løgnen fremfor sannheten spør jeg? Jeg ville oversatte dette verset slik:

Joh.e. 14,12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, og som jeg har utvalgt til en oppgave, han skal også gjøre gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre store gjerninger, for jeg går til min Fader.

Som en kuriositet til slutt. Det er flere ting som er feil oversatt med dette verset som jeg skriver om en min forje artikkel om dette emne. Det er egentlig ikke alle troende som skal gå rundt å gjøre store gjerninger, men noen få som Gud har utvalgt til den oppgaven og gjerningen. Men jeg henviser til min forje artikkel om dette skriftstedet. Tro at du skal gjøre store gjerninger, men aldri som Jesus. Vi alle er noen små vitner, Jesus var og er det store vitne. Ingen som ham har vist oss hvem Gud er:

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 1. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting.

Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Ingen kommentarer: