mandag 7. april 2014

Nt. 799: 10 nye grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka! Del 2

Nr. 799:
10 nye grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka! Del 2

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet».

For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Maria var en Gud hengiven ung jomfru som fikk det store oppdraget å føde Guds Sønn. At katolikkene legger så uendelig mye mer i dette, er både trist og spiritistisk.
1.) At Ulf Ekman blir katolikk forundrer ikke meg. Faktisk så hørte jeg advarsel om dette allerede på 1980 tallet fra en gruppering i fra USA som kalte seg for på Norsk Bekymrede Kristne. De mente at det var kun et steg fra trosbevegelsen til den Katolske Kirka da oppbygningen av menigheten/kirken er ganske lik. Der hierarki råder, ikke Guds ord. Guds ord taler om at vi er likemenn med Eldste, diakoner etc. Vi tjener Gud - i sammen – men den katolske Kirka har et utbredt hierarki som Trosbevegelsen.

2.) Jeg har også en del positive synspunkter på den Katolske Kirka. Og det er mange fromme og gode katolikker, men der jeg har problemer fremfor alt med den katolske Kirka er dens feilaktige lære. Ulf Ekman legger seg nå under dette systemet og den lære han før advarte imot. En gang var han imot – og det med rett – men nå for! Her er det en mann som har snudd 180 grader, eller har han det? Skriften sier om slike som ham følgende: 1 Joh 2:19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.

3.) Ulf Ekman har fra ca. 1980 bygget opp TB og Livets Ord. Han har vært en ubestridt leder, foregangsmann, Pastor, Hyrde, ja alt. Dette har ført han og hans famille frem på alle måter det han er selvfølgelig mange millioner, sitter med aksjer og alt i Livets Ord etc. Han er i dag pensjonist og lever da et selvfølgelig bekymringsfritt liv på det økonomiske og på alle andre plan skulle en tro. Men så finner han ut av at han har muligheter å komme frem og lage mer blest om seg selv? Jeg vet ikke hva? Men det å forlate noe som en har bygget opp slik, og som tusener på tusener har gitt deg egentlig alt. Så svikte dem, dette vitner om at han er blant de dårlige Hyrdene som omtalt i Guds ord flere plasser. Blant annet i Esekiel 34 og Joh.e. 10.

Joh. e. 10. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene

4.) Pastor Ulf er nå blitt katolikk. Da har han også underlagt seg en lære, et system og alle dets doktriner og ellers hva den står for. Det er min konklusjon. Men som allerede nevnt så er dette med hierarki og selv oppbygningen at TB og Livets Ord. Og den Katolske Kirka nokså lik. Med en Pave på topp, stikk i strid med Guds ord og hva Jesus lærte og underviste. Jesus sier klart følgende:

Matt. 23. 8 Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være tjeneren deres. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Kunne fortsatt her, men dypest sett er hverken den Katolske Kirka eller Livets Ord en bibelsk menighet da de ikke har en bibelsk og rett menighetsordning og bibelsk struktur på menigheten/kirken.

5.) Dagens Pave er Jesuitt Prest. Denne ordningen ble opprettet for å «fange» protestantene og også drive med væpnet kamp for å forsvare Katolikkene mot infiltrasjon, motstand og allt annet. På mange måter er de en forlengelse av Sveitsergarden. Den fremste og mest kjente Jesuitt presten er Frans Xavier som dagens Pave har kalt seg opp etter med å kalle seg for Pave Frans 1. Dette legger Pastor Ulf Ekman seg under nå. http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html

6.) Dette som nå Ekman har gjort, er også et gedigent tillitsbrudd overfor de som har stått med ham i alle de årene som han vært leder, Hyrde og Pastor i Livets Ord. En person som misbruker/bruker andre mennesker slik er for meg i sin personlighet veldig narsissistisk og psykopat styrt. Det viser seg at denne konverteringen ligger mange år tilbake i tid. At han tok skrittet fult ut nå, var bare et resultat og frukt av hans og familiens nære kontakter og vennskap med andre Katolikere.

7.) Er Ekmans overgang til den Katolske Kirke helt troverdig? Han er fremdeles den egentlige eier av Livets Ord med sin famille. Er blitt pensjonist og har da pensjon fra Livets Ord indirekte og direkte. Og alle royalties med salg av alle bøker, taler etc. av ham vil han motta livet ut. Mannen har sikret seg selv og sin famille meget godt og vil for all fremtid være økonomisk sikret, da fra den menighet og det felleskap han forlater. Dette har han ikke sagt i fra seg, men beholder dette livet ut for seg og sin familie.

8.) Ekman har nådd toppen i TB. Han har kommet til et veid ende. For da å komme videre, så er den katolske Kirka neste stopp. Det er realiteten. Han har alltid vært, forblir og er en lurendreier, maktmenneske og en falsk profet. Dette må vi bare slå fast som et faktum.

9.) Jomfru Maria er for katolikkene på høyde med Jesus, og er medfrelser med Jesus. Dette er blant de læresetningen Ekman nå går god for. Hele Maria kultusen til katolikkene er forskudd. Og det er spiritistisk da Maria åpenbarer seg for enkelte Katolikere og annet vas holder de på med. http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html

10.) Ekman som x protestant viser ved sin konvertering at reformasjonen var et feilsteg! Våre handlinger forteller mer enn tusen ord heter det. Å gå i fra å være protestant for å deretter å bli katolikk er et gedigent feilsteg. Alt med Ekman vitner om at det er en mann som er totalt forvirret og utilfredsstilt.

Sluttkommentar:

Ekman er ikke blitt en vranglære. Det har han vært hele sitt liv. Men de som har trodd på ham før, de er like villfarne som Ekman. Hvis en blind leder en blind, vil de begge to falle i grøften. Dette

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-795-10-grunner-fordi-jeg-ikke-flger.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: