onsdag 2. april 2014

Nr. 797: Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende

Nr. 797:

Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende.

Ingen skal eller kommer til å gjøre større eller flere under enn Jesus! Se også: http://blog.janchristensen.net/2014/04/nr-798-kristenheten-er-blitt-innbilt-ut.html

Bilde av Asa A. Allen er antagelig den «største» helbredelsesevangelisten verden har sett siden Apostlenes dager. I følge hans skriverier trodde han ikke på hva Joh 14,12 sier, at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er egentlig helt feil! Vi skal gjøre under, men trolig aldri i den utstrekningen som Jesus!http://www.miraclevalley.net/gpage8.html

Slik er det oversatt Joh.e. 14. 12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader.

Slik er riktig: Joh.e. 14,12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, og som jeg har utvalgt til en oppgave, han skal også gjøre gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre store gjerninger, for jeg går til min Fader.

Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt stikk motsatt!

Det som er oversatt større gjerninger er dette ordet: megas: great

Original Word: μέγας, μεγάλη, μέγα

Part of Speech: Adjective; Adverb, Comparative Transliteration: megas Phonetic Spelling: (meg'-as)

Short Definition: large, great Definition: large, great, in the widest sense.

Det skulle ikke blitt oversatt større gjerninger, men store gjerninger. Det er en kolossal forskjell på dette.

Der det er oversatt med: «Den som tror på mig», er også misvisende.

Det er brukt det ordet: ho, hé, to: the

Original Word: ὁ, ἡ, τό Part of Speech: Definite Article

Transliteration: ho, hé, to Phonetic Spelling: (ho)

Short Definition: the Definition: the, the definite article.

Dette sikter ikke til den store hopen av kristne mennesker, men den ene, eller de få utvalgte. Dermed blir hele meningen og betydningen av dette verset motsatt enn det egentlig er. Det er kun noen få som får de nådegavene som Jesus hadde. De andre troende skal støtte opp under disse. Ikke alle skal ha nådegaver, og de som får nådegaver, får det bare i en liten utstrekning. Ikke som Jesus som hadde alle i fullt mål. Med andre ord, dette bibelordet som så mange andre er helt feil oversatt.

A. A. Allen sa: Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

A. A. Allen opplevde mer under og tegn gjerne på et enkelt møte en hva de aller fleste forkynnere opplever gjennom et helt liv. Det vitner for seg selv hvilken utsøkt Evangelist han var og hvilke gaver Gud hadde skjenket ham!https://www.youtube.com/results?search_query=a+a+allen

Utdrag fra boka Guds generaler om A.A. Allen:

Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

A. A. Allen opplevde at Gud sa til ham at han ville se Hans mirakelvirkende kraft hvis han forsto og gjorde disse tingene:

1. Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

2. Han måtte vandre som Jesus vandret

3. Han måtte være uklanderlig i likhet med Gud.

4. Han måtte bare måle seg med Jesus

5. Han måtte fornekte sine kjødelige begjær med faste.

6. Etter å ha fornektet seg selv, måtte han følge Jesus syv dager i uka.

7. Uten Gud kunne han ikke gjøre noen ting.

8. Han måtte kvitte seg med synden i kjødet.

9. Han måtte ikke fortsette med overfladiske, nytteløse diskusjoner.

10. Han måtte gi sin kropp helt og holdent til Gud for alltid.

11. Han måtte tro på alle Guds løfter.

De resterende to retningslinjene var "skjulte synder " som Gud hadde påpekt ved navn, som Allen følte han ikke kunne dele offentlig.

A. A. Allen er den mannen siden Apostlenes dager som har opplevd mest av tegn, under og mirakler. Selv han fikk det fra Gud at han ikke skulle gjøre større gjerninger enn Jesus og mer kvalitetsgjerninger enn ham. At de aller fleste andre kristne tror på dette, er bare vondt og latterlig! De rekker hverken Jesus eller Allen opp til anklene engang.

Jesus hadde Ånden uten mål, mens vi som troende får Ånden etter mål!

Joh 3:34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Mens vi som troende skal holde oss etter det mål av tro som vi er tilmålt: Rom 12:3 For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

Paulus underviste om nådegavene her: 1. Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 29 Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? 30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? 31 Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

Legg merke til at Paulus undervisning stemmer med Jesus undervisning. Her skal noen troende ha noe av de samme gavene som Jesus hadde og var i besittelse av.

Sluttkommentar:

Slik jeg forstår dette ordet. Så sier Jesus at tegn, under og mirakler følger oss troende, som det gjorde med ham. Og vi som tror på ham i dag, skal også få oppleve under. Men det er kun noen få Gud bruker «skikkelig» til dette. De andre troende skal bakke opp og støtte de som har fått de nådegavene som Jesus hadde. Jesus hadde alle, vi som troende i dag kan kun regne med å få litt av hva Jesus hadde. Men til sammen, så vil vi være om ikke like sterk som Jesus, men sterke. Og få oppleve under.

Ingen kan eller skal måle seg med Jesus, han er i en særklasse, se bare her:

Joh 21:25 Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulde det skrives, hver ting for sig, da mener jeg at ikke hele verden vilde romme de bøker som da måtte skrives.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Ingen kommentarer: