fredag 28. mars 2014

Nr. 795: 10 grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka!

Nr. 795:

10 grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka!

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet». For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Pave Frans 1 har selvfølgelig sine gode sider. Men allikevel. Pr. bibelens defensjon er han en falsk profet, en falsk Hyrde og har «prøvd» å tatt Guds Sønns plass ved å innta et «Pave-embete» som er Antikristelig. Bilde av den falske profeten Pave Frans 1http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf

1.) Ulf Ekman har stort sett alltid tatt feil. Slik er det også nå. Mannen har ført og faret vill hele sitt liv, slik før, slik nå, dessverre.

2.) Peter var aldri i Roma, men det var Apostelen Paulus. Det var den en trollmann i Roma før den Katolske Kirka. Pave embete er dypest sett en videreføring av dette embete.

3.) Paven skal være Guds stedfortreder på jorden. Dette er så blasfemisk og demonisk lære at den er Guds bespottelig. Den Katolske Kirka hevder: «Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv». Dette er så langt bort fra sannheten det går an å komme. Da ved Peter bekjennelse fra Matt. 16. fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Det var selvfølgelig ikke på Peter, men på hans bekjennelse at Jesus er klippen og grunnvollen. Ikke Peter som var en synder som trengte frelse like mye som alle andre. Men på Jesus, Guds Sønn, Verdens frelser og Messias.

4.) Paven taler Guds ord på lik linje med Apostelens og Profeten i Guds ord. Dette er en like Gudsbespottelig lære som alt annet innen den Katolske Kirke.

Dette såkalte Ex cathedra (petri) læren er et hån imot Guds ord og kjetter lære. Her omtales denne lære:

Ex cathedra (petri), i kraft av det pavelige embete, uttrykket betegner at pavens læreavgjørelser ved helt spesielle anledninger regnes som ufeilbarlige. Men det er ikke slik at det paven vanligvis sier eller gjør, regnes som ufeilbarlig. Ifølge 1. Vatikankonsils beslutning av 18. juli 1870 er paven, når han taler ex cathedra «ved den guddommelige bistand som ble lovet Peter, styrket med den ufeilbarlighet den guddommelige Frelser ville Hans kirke skulle opplyses ved når den fastlegger læren angående tro eller moral, og på samme måte er den romerske paves bestemmelser i seg selv, og ikke i kraft av Kirkens samtykke, uforanderlige».

5.) Nekte personer å gifte seg, for å få en tjeneste innforbi den Katolske kirka er demoners lære og forførende Ånder sier Apostelen Paulus.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

6.) Den Maria kultusen, Helgendyrkelse, Pavedyrkelse er Av-Guds dyrkelse av verste sort. Vi skal kun tilbe Gud, ingen andre.

7.) Den Katolske Kirka har forfulgt, torturert og drept et sted mellom 50 – 100 Millioner mennesker. Antallet er så stort, omfattende og stygt at det er god grunn nok for aldri å bli katolikk.

8.) Den katolske kirka fremstår som Verdens største pedofil-ring med alle avsløringer som er kommet frem av sexuelle misbruk av barn innforbi kirka. Dette er ikke et lokalt problem, og som går bare tilbake i tid. Men det eksisterer over alt, til alle tider og også i vår tid. Hvorfor? Hovedgrunnen er at de nekter prester, munker, nonner og andre geistlige til å gifte seg. Dette er virkelige ille, mer enn nok til aldri å bli katolikk.

9.) Gjennom diverse kirkemøter så innførte de hel masse med vranglære. Slikt som treenighetslæren, skjærsilden, evig vedvarende brennende helvete, barnedåp, be for og til de døde, feilaktig oppfattelse av nadverden etc. Lista kunne blitt enda lengre, stopper her.

10.) Den Katolske Kirka er en statskirke, der både troende og ikke troende går i sammen. skriften sier veldig klart at menigheten er et felleskap kun og utelukkende av kun troende døpte medlemmer som er renset i Jesu blod og som tror på bibelen og kun èn Gud, ikke flere.

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Sluttkommentar:

Dette er selvfølgelig bare et lite overblikk over et meget stort og omfattende emne. Jeg personlig har meget stor sans for mange MENNSKER OG DEN KATOSLKE KIRKA SOM EN INSTITUSJON. Men fra der til å anerkjenne den fullt ut og som Ekman og familien. Gå inn der etter å ha vært protestant, det er for meg både en dårskap og ufattelig. Men i dag går hvis det meste an? Hva går ikke an må jeg spørre meg selv!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: