onsdag 12. mars 2014

Nr. 785: Fra Aril Edvardsen til Ulf Ekman – rett inn i Babylon den store skjøge!

Nr. 785:
Fra Aril Edvardsen til Ulf Ekman – rett inn i Babylon den store skjøge!

Den saken er det mange momenter å ta med, jeg har prøvd å se tilbake og inn i vår tid, for å få et historisk overblikk, dette er egentlig et ledd i en stor lenke der alle skal bli ført tilbake til skjøge kirken etter min mening og da tror jeg det også er det som Herren vil ha sagt!

Når jeg ser tilbake på mitt liv, tjeneste og hva jeg har forkynt, undervist og lært. Så har det vist seg i alt det jeg har som sagt lært, forkynt og undervist fått og hatt rett. Da i det grunnleggende og i de store linjene, men også i detaljer. Slik også her…… Derfor er jeg så frimodig å spørre deg som leser dette om du vil stå med oss? Og støtte oss på alle måter, akkurat nå for å gjøre nye fremstøt trenger vi din økonomiske hjelp på en spesiell måte da vi ønsker å begynne med å legge ut taler og diverse. Står du med og vil støtte oss økonomisk? Her er vårt kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Bilde av den nå avdøde Evangelist Aril Edvardsen og hans kone Kari. Det var han fremfor noen andre som åpnet slusene til dette vi nå ser. Han var i sannhet en banebryter på alt det som er negativ og villfarent!http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet

Fra Aril Edvardsen……..

Om vi går lenger tilbake i tid, så kan jo mange av oss huske hva som skjedde da Arild Edvardsen i Sarons Dal på 70- og 80 tallet inviterte karismatiske katolikker på talerstolen. Det ble ramaskrik blant flere fremtredende norske pinseledere, og Arild Edvardsen ble ekskludert fra det gode lag med en Hvitebok. Arild, uredd og kraftig forført, mente det ikke kunne være noe problem med å invitere katolikker som åpenbart hadde «Jesus» i sentrum, og i tillegg hadde erfart Åndens dåp. Ikke hadde de glemt Maria, Jesu mor heller. Om de ba til henne eller Jesus, det var sak samme. Helt til Maria da hennes bønner var «sikrere». Han mente tydeligvis at økumenisk fellesskap med disse var viktigere enn å «stå på dogmene og lære-setningene».

Det er ingen tvil om at Aril Edvardsen var banebrytende, for å fremme dette som nå Pastor Ulf Ekman, Peder Halldorf og andre har gått full inn i.

Vi er så opptatt av å bli velsignet at vi ser ikke de store linjene.

Min erfaring er at troende mennesker er veldig lettlurte. De kommer på et møte, hører sang og tale. Dette var godt, og de støtter dette både økonomisk og på andre måter. Men kommer en inn og forkynner ting som går litt dypere og som trekker de store linjer og gir informasjon utover det en er vant med. Det boikotter en og vil på ingen som helst måte støtte. Dette skjedde med Israel, slik også med menigheten. Derfor sier profeten følgende:

Hos 4:6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Nå har Pastor Ulf Ekman tatt skrittet fult ut og blir katolikk. Her noe av hva han nå sier:

‘Den katolske kirke har den mest fullkomne uttrykket for kristen enhet’

Jeg tror det er Jesu ønske at alle skal bli ett, og den enheten skal være konkret. Og jeg tror at Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for den enheten.

Videre skriver han i Svenske Dagen oversatt til Norsk følgende:

På spørsmålet om hva som er hans viktigste argument for å bli katolikk, svarer Ekman at det grunnleggende er fordi "den katolske kirke har sannheten i sin fullhet". På spørsmålet om han ønsker at alle kristne på sikt skal bli katolikker svarer han: " Jeg tror Jesus ønsker at alle skal være ett, og jeg tror den katolske kirke har det fulle uttrykket for denne enheten". På spørsmålet " Skal også Livets Ord og Pinsebevegelsen inn under paven på sikt?" svarer han: Er det så farlig? (sitat slutt).

Dette er kort et historisk utvikling innforbi kristenheten hvordan tilnærmingen har vært til den Katolske Kirka innforbi de frikirkelige miljøene her i Norge og Norden. Men spørsmålet er todelt mener jeg videre. Hvordan kunne det ha skjedd? Og veien videre. Det første er veldig enkelt å svare på, om å forklare det er desto vanskeligere. Vil kompromittere det ned til to korte svar:

1.) Hvordan kunne det ha skjedd spør jeg om tilnærmingen og også konverteringen til den Katolske Kirke?

a.) Mangel på troskap mot Guds ord.

b.) Mangel på gode og uredde forkynnere og Hyrder i Guds menighet.

2.) Og veien videre.

Jeg er mer og mer overbevist at hele kristenheten vil mer og mer nærme seg hverandre, da den falske enhet vil vokse mer og mer frem. Hvordan? Ja, dette vil skje suksessivt og gradevis, noe som allerede belyst har skjedd. Jeg har et betimelig spørsmål:

Når vil andre følge Ekman, eller ta samme steget?

Peder Halldorf i Sverige som i ungdommen var en lovende og salvet Pinseforkynner har gått i fra det til å blir, ja for meg en vis vaser av forkynner. Det å gå tilbake til sine røtter, kle seg som et prest eller pater etc. Det er så langt det går an å komme på villspor. Men etter Peder Halldorf eller noen andre går over, hva med resten av kristenheten? Dessverre så er det så lite bibeltroskap og åpenbaring i dag, at Satan har nesten fritt leide inn i Guds menighet!

Sluttkommentar:

Her er det veldig mye å si, men at det vil til slutt ende i en stor «Super-Kirka» kalt Babylon den store skjøge. Det er hevet over enhver tvil. I dag er det meste tillatt blant protestantene, det igjen har banet vei for den Katoslke Kirke mer en noe annet. Hadde protestantene vært bibeltro og stått på Guds ord, så hadde den åndelige utviklingen og tilstanden vært helt og totalt annerledes.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-784-pastor-joakim-lundqvist-i-livets.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-783-den-falske-profeten-ulf-ekman.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen

Ingen kommentarer: