mandag 10. mars 2014

Nr. 783: Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!

Nr. 783:

Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!

Pastor Ulf Ekman har egentlig vært en lurendreier hele veien og kjørt sitt eget løp, slik også nå. Etter min oppfatning – noe jeg har skrevet om før i flere artikler – er han som dessverre mange andre forkynnere, ikke minst Pinse karismatiske forkynnere. En ulv i fåreklær, at han nå velger å bli katolikk vitner om at han aldri har vært rotfestet i Guds ord og i nåden i Kristus Jesus. Bilde av Ekman tatt for flere år siden da han var på vei til å bli katolikk.At Ekman blir katolikk er ikke egentlig til å undres over da han alltid har vært på kanten av Guds ord og aldri har stått for det sanne evangeliske budskap. Han har egentlig aldri vært en sann evangelisk kristen. Her kommer 10 punkter jeg har lyst å nevne i forbindelse med Ulf og hans kone Birgitta overgang fra trosbevegelsen til katolisismen.

1. Joh.b. 2. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

1.) Våren 2013 gikk Ulf Ekman av som Pastor i Livets Ord og har dermed sikret seg økonomisk resten av livet. Ikke dårlig bare det, men da ligger alt til rett for å gjøre slike sprell!

2.) Ekman har alltid vært ekstrem, han har en forstyrret personlighet og er enda mer forstyrret åndsliv etter mitt skjønn. Da Paven var i Sverige for 15 år siden var han hans største kritikker. Nå er han favnet av alt det han og hva den katolske kirka står for. Fra en grøft og til neste.

3.) Fra en grøft og til neste skriver jeg. Livets ord og trosbevegelsen lære er ille, slik også med den katolske kirke i det store og det hele. At han nå velger den største motsettningen viser bare at han aldri har vært en gjenfødt kristen som er gjenfødt ved Guds ord.

4.) Det er underlig å lese hans utmelding. Den er overveldende positiv, men nå har han funnet noen røtter etc. Derfor den overgangen til den Katolske Kirke. Hadde vært spennede å fått et teologisk og læremessig svar på hvorfor han har «skiftet» side! Men det har jeg sett veldig lite til.

5.) Ulf Ekman har egentlig alltid vært unnvikende og svak, derfor denne fremgangen. De aller fleste kristne er egentlig svake og unnvikende, derfor har de gjenkjent seg i ham og fulgt ham.

6.) Når Ulf og Birgitte Ekman forlater Livets Ord og den Pinse karismatiske bevegelse burde andre som har trodd og fulgt i samme spor, spurt seg selv hva de holder på med. Men til mer enn er forført og villedet, til mindre selvinnsinkt får en. Og å stille seg selv spørsmål, det er og forblir vanskelig, om ikke umulig.

7.) Thoralf Gilbrandt mente at Ulf Ekman var Nordens største bibellærer. Det er ingen som har skrevet mer imot den Romersk Katolske Kirka enn Gilbrandt. Undrer meg hva hadde sagt i dag hvis han hadde levd og vært Åndsfrisk? Og andre som har forsvart og støttet ham, hva tenker de i dag? Det viste seg at han ikke var en av oss allikevel.

8.) Ulf Ekman er ikke bare en leder og forkynner, men et vanlig menneske. At han gjør slike drastiske valg får meg til å tenke på følgende ord fra bibelen. De fører og farer vill. Han går i fra en ekstrem menighet til en ny ekstrem menighet eller sekt.

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

9.) For å gjøre et slikt drastisk skritt som familien Ekman har gjort, så skulle det vært intressant å sett hvem han har snakket med og drøftet ting med. Og er det noen som har advart ham? Det må da ha vært noen eller er alle like uempatiske og alt er egentlig like godt? Jeg vet ikke, men intressant skulle det ha vært.

10.) Det siste spørsmålet er om han vil og hans famille vil finne tilfredstillelse i den Katolske Kirke eller ikke? Det tror jeg aldri, for meg så virker det som han trenger å få erfare evangeliet. Antagelsesvis er han aldri blitt født på nytt og trenger å bli født ved sannhetens ord som lever og blir.

1Pet 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1Pet 1:23 I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

Sluttkommentar:

Slik som Ekman har holdt på med studier, reiser etc Nesten som et formål for å bli katolikk, er det ingen som har sagt i fra eller er de så fasinert, bergtatt og naive av ham at de ikke evnet å tenke realistiske og sunt? De menneskene rundt ham fra Livets Ord? Det er langt mere å si om dette. Men det forundrer meg ikke at han også vil før eller siden gå ut av den Katolske Kirke. Men i mellomtiden er det en del spørsmål og problemstillinger som jeg, og sikker andre. Gjerne skulle fått del i og vist. Men det jeg skrev i overskriften står jeg innforbi: «Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem av andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!». Jeg tror Ekman gikk tom for Amerikanskpåvirket -dere skal gjøre som jeg sier dere- ekstremforkynelse. Igjen sitter en mengde mennesker som ikke skjønner noen ting, disse svovelpredikantene har aldrig gjort annet en og stå på talerstolen og skrike og dømme alle som ikke følger dem blindt. Det beste er og holde ved sin enkle tro på Guds ord. Anbefaler Smyrna Oslo og alt det vi står for!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen

Ingen kommentarer: