onsdag 26. mars 2014

Nr. 793: Beretningen om at det ved Fåreporten i Jerusalem var en dam som en engel steg til visse tider ned i og opprørte vannet er renspikka løgn!

Nr. 793:

Beretningen om at det ved Fåreporten i Jerusalem var en dam som en engel steg til visse tider ned i og opprørte vannet er renspikka løgn!

Betesda, basseng ved Fåreporten i Jerusalem, omgitt av fem bueganger. Stedet er kartlagt gjennom arkeologiske utgravninger, men navneformen er usikker. Muligens er navnet Betsata ('olivenoljehus') mer opprinnelig, selv om formen Betesda synes å være bekreftet av en henvisning til stedet i Kopperrullen fra Qumran. Navnet nådens hus kan ha sammenheng med at en lokal helbredelsestradisjon var knyttet til stedet, slik fortellingen i Joh 5 forutsetter. Når vannet på grunn av springkilde begynte å boble, trodde man at den som først kom seg ut i vannet, ville bli helbredet. Ifølge Joh 5 helbreder Jesus her en mann som aldri har lykkes i å komme først. Men dette er bare tull, og har aldri stått i bibelen. Men er katolsk tillegg som så mye annet i Guds ord, som f.eks. at det er en Triade Gud, et evig vedvarende brennende helvete, skjærsilden etc. Sannheten er at det var to bassenger der det fra det ene bassenget ble tapet vann inn i det andre. Dette er gravet ut i dag og vi vet det med sikkerhet. Derfor da vannet kom fra det ene bassenget til det andre ble vannet "sprudlende"!

Ruinene av den bysantinske kirken, som grenser til området ved bassengene som omtalt som Betesda i Johannes 5. Men det at det var en Engel som rørte i vannet er også løgn. Det som «rørte» i vannet var når det ble tappet vann over fra det andre bassenget over til det andre. De hadde et slusesystem, noe som utgravningen også sier. Dessverre så har den Katoslke kirka vært langfingret både her og mange andre steder i Guds ord, spesielt det nye testamente.http://www.generationword.com/Israel/jerusalem_sites/bethesda.html

Joh. e. 5. 1. Derefter var det en av jødenes høitider, og Jesus drog op til Jerusalem. 2 Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; 3 i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av. 5 Nu var der en mann som hadde vært syk i åtte og tretti år; 6 da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk? 7 Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir opprørt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. 8 Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå! 9 Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag. 10 Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bære sengen. 11 Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå! 12 De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå? 13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet. 14 Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 15 Mannen gikk bort, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 16 Og derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.

http://jesusnet.dk/index.php?special_id=21&svar_id=740

Dette er en katolsk tilføyelse.

Katolikkene tror på mye rart. Bl.a. at Jesus gjorde under som barn da han blåste livets Ånde i to duer som ble levende. Det var visstnok to duer som var laget av leire som ble levende. Dette er et av mange ting som katolikkene tror på.

Vers fire her i Johannes evangeliet er det samme. Det var ingen Engler som gjorde under, kun Gud. Og det at noen har et fortrinn foran andre som ikke er så syke, da første mann ut i vannet er helt imot Guds ord. Det er den som tror, som kan komme. Og det er den som vil, som kan komme. Her stiller alle likt. Derfor kan en være forvisset om at dette her er i tilføyelse som ikke er sann og som sto i Apostelen Johannes sitt evangelium: Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.

Sluttkommentar:

Luther begynte reformasjonen, og det til dels godt. Men nå er reformasjonen i ferd med å stagnere og strande ut. Dessverre har katolikkene gjort og gjør så mye rart og ubibelsk at det er på høy tid at vi våkner opp!

Det er mye som er forandret i Guds ord. Inndelingen i kapitler og vers er det også kirken som har gjort, i utgangspunktet er evangeliene skrevet på gresk med store bokstaver, uten mellomrom mellom bokstavene, uten punktum og avsnitt. Videre så er mange ting oversatt og forandret på. Dypest sett kan vi ikke være 100 % sikker om vi har en helt komplett bibel da ingen original tekster er å finne.

Og når det er den Katolske Kirka som har forvaltet egentlig det nye testamente i 1200 år uten å få konkurranse og å bli sjekket opp. Bare det tilsier at vi bør, skal og må stille oss spørsmålstegn med veldig mye. Har vi originaltekstene? Nei. Og har bibelen blitt korrekt oversatt i alle deler? Nei. Resten sier seg selv at her er det mange ting og mange forhåndsregler å ta hensyn til.

Tilføyelsen mangler i de eldste og beste vidner til evangeliets tekst, nemlig papyrus 66 fra o. 200 e. Kr., Codex sinaiticus fra 300-tallet efter Kr. og Codes Vaticanus fra 300-tallet e. Kr. Der fines i mere end 20 greske håndskrifter en markering af, at vers fire er uekte. Før den katolske kirka kom på banen med sine fabler om så mye, som treenighetslæren, evig vedvarende helvete etc.

Slik skulle dette blitt oversatt: Joh. e. 5. 1. Derefter var det en av jødenes høitider, og Jesus drog op til Jerusalem. 2 Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; 3 i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. 4 Vannet da det ble tappet over fra det ene bassenget til det andre virket legende for de som først kom ned i da det da var friskt og nytt. 5 Nu var der en mann som hadde vært syk i åtte og tretti år; 6 da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk? 7 Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir overført; og i det samme jeg kommer, stiger andre ned før mig. 8 Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå! 9 Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag. 10 Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bære sengen. 11 Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå! 12 De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå? 13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet. 14 Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 15 Mannen gikk bort, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 16 Og derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Dette var bare et forslag og en personlig mening hvordan det første ble skrevet av Apostelen Johannes før den katolske kirka tuklet med teksten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Ingen kommentarer: