mandag 3. mars 2014

Nr. 778: Paulus står det at han talte mer i tunger enn noen andre, men er dette bibelsk korrekt?

Nr. 778:
Paulus står det at han talte mer i tunger enn noen andre, men er dette bibelsk korrekt?

Tungetale i menighetssammenheng og utenfor:

Ånden kom over disiplene på Pinsefestens dag og underet som skjedde var at de kunne tale språk som de ikke hadde lært men som andre forsto og som var et virkelig språk.
All tale blant andre mennesker er med den hensikt at det skal formidle et budskap som skal bli forstått og trodd! Her er alltid Guds hensikt uforanderlig!

Bilde av min kone Berit Nyland Christensen:Feil oversatt om tungetale, også i andre sammenhenger er det en god del feil oversatt så betydningen blir borte i det Guds ord vil si oss:

(Som kristne er vi på mange måter blitt både lurt og manipulert til å tro at det er ubibelsk å stille spørsmålstegn ved ting i Bibelen, man bruker gjerne da ordet i 1. Mosebok: Har Gud virkelig sagt. Så av frykt skal man sluke alt rått uten å tenke selv. Det er da verken rett eller rimelig at man ikke skal ha lov til å stille spørsmål. Disiplene spurte da Jesus om mye og mangt og han lærte dem. Skulle ikke vi i det 20. århundre få lov til å spørre også??)

Om Paulus står det at han talte mer i tunger enn noen andre. Virker i grunnen ganske skrytende og oppblåst.

Paulus kunne påberope seg høy utdannelse og gjorde det også, men da med en hensikt overfor datidens kverulanter i menighetene som ville opphøye seg selv, og da kom Paulus på banen og mente hvis det var skryt som skulle til på det menneskelige planet, så hadde han mer enn dem å vise til. Det hadde han jo rett i, det var et faktum som skriften bekrefter om Paulus at han hadde all utdannelse i jødisk religiøs utdannelse som fantes på den tiden, og han hadde sin lærdom fra Gemalius’ føtter osv. Men han sier også at ikke mange vise ble kalt, men fattige og ulærde mennesker hadde Gud tatt seg ut for å gjøre de vise til skamme. For den som er vis i Guds øyne, er jo den som underkaster seg Guds vilje og sannheten fra han i Jesus Kristus.

Jo mer jeg studerer Guds ord, finner jeg at dagens bibeloversettelse er veldig tvilsom i mange tilfelle. Å lese bibelen blindt kan faktisk bli ganske forvirrende og i verste fall lede deg mer bort i fra Kristus enn til Kristus. Tror ikke det er slik ment.

Slik står det i den Norske bibeloversettelsen som er direkte misvisende og feil:

1 Kor. 14. 18 Jeg takker Gud: jeg taler mere med tunger enn I alle;

Arne Jordlys oversettelse er veldig god og korrekt: http://gudsogkristikirke.com/

1 Kor. 14. 18 Jeg takker Gud for at jeg taler i flere tungemål enn noen av dere!

Den Norske bibeloversettelsen er ukorrekt, med en god del feil oversettelser, til dels misvisende og oversatt slik at man føler seg forvirret og ikke opplyst når man leser.

Man leser jo Bibelen for å bli opplyst eller hva? Men når ord og vendinger blir så feil oversatt blir Guds ord mystisk i stedet for at det skal opplyse oss om sannheten og gi innsikt i apostlenes liv og lære som skal gjelde også i dagens kristenliv. Dette er gjort av grunner som jeg ikke alltid vet, men feil er det blitt. Hvordan merket jeg dette? Leste det ut av sin sammenheng og de som bruker tungemålsgaven ekstremt mye er som regel de som er mest forført innforbi den okkulte Pinse Karismatiske bevegelse, som dessverre er mange av blitt.

Her fra grunnteksten: I thank God than all of you more with tongues speaking.

Norsk: Takk til Gud jeg mer enn dere snakker forskjellige språk.

Hvorfor? At han med forskjellige språk kunne nå forskjellige mennesker selvsagt. Da har jo dette en betydning og sammenheng og fornuft. Vi skal ikke stå å ramse opp masse ord korrigerer jo skriften også, ergo må dette være en rimelig mening. Å stå å bable uforstående i menigheten blir helt tullete, det vil føre ut i ingenting, er man derimot i sitt lønnkammer får man lov å tale for seg selv og i bønn til Gud og både be og lovsynge med tunger.

I menighetssammenheng står det derimot at fremmede tunger skal tydes, hvis ikke har dette ingen verdi og vi står der som spørsmålstegn.

Synge og tale i tunger uten tydning er åndelig sett uten verdi i en menighets samling. Slik vi ser dagens Pinse Karismatiske kristne opptrer og holder på med den messingen i tunger vitner om at de er totalt ute å kjøre på det åndelige område.

1 Kor. 14. 19 men i en menighets-samling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, for derved å lære andre, enn ti tusen ord med tunge.

Sluttkommentar:

Tungemålsgaven er av stor betydning, men som alle gode gaver skal de brukes rett og i samsvar med skriften.

Dagens Pinse Karismatiske kristne er dessverre på ingen måter av den gode sorten i det store og det hele.

Men bruker en tungemålsgaven til egen oppbyggelse. Eller når den kommer frem i menigheten at den blir tydet, og noe som skjedde på Pinsefestens dag der de talte i tunger som ble forstått!

Vi må lære de språkene som vi skal kommunisere hverandre med, men i enkelte tilfeller kan det overnaturlige slå inn som på pinsefestens dag. Og det surre vi ser i PinseKaresmatiske menigheter med at når noen enten synger eller taler i tynger uten påfølgende tydning er også helt ubibelsk.

Den som taler i tynger skal enten la andre tyde det eller be om å kunne tyde selv. Er det ingen som kan eller vil tyde budskapet, skal han tie, og tale i tunger privat.

1 Kor. 14. 12 Således også med eder: Når I streber efter de åndelige gaver, så søk å få dem i rikelig mål til menighetens opbyggelse. 13 Derfor, den som taler med tunge, han bede om at han må kunne tyde det! 28 Men er det ingen til stede som kan tyde, da skal han tie i menighets-samlingen, men tale for sig selv og for Gud.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-445-profet-tjenesten-er-intakt-i-dag.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-444-den-profetiske-gave-og-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-460-trenger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-530-et-profetisk-budskap-til-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-606-lebesbymannen-anton-johansen-en.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetier

Ingen kommentarer: