tirsdag 11. mars 2014

Nr. 784: Pastor Joakim Lundqvist i Livets ord og hele lederskapet svikter familien Ekman, med å ikke gi dem bibelske råd og advarsler, dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

Nr. 784:

Pastor Joakim Lundqvist i Livets ord og hele lederskapet svikter familien Ekman, med å ikke gi dem bibelske råd og advarsler, dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

Det er alltid trist at de som står deg nærmest, som svikter. Her burde virkelige Pastor Joakim Lundqvist og alle andre i Livets Ord talt Ekman til rette, format og advart ham. Dernest steng ham ute og på ingen måte vist en slik overbærende og på mange måter falsk ydmykhet over ham. Han er på ville veier, men det er nok også Livets Ord og storparten av hele kristenheten, om den er katolsk eller protestantisk. Men allikevel, å gå inn i den Katolske Kirke er og forblir for dumt! For oss som har fulgt med på Trosbevegelsen og dens lære over mange år er ikke dette overaskende. Den læremessige likhet er stor, og det tar Ekmann konsekvensen av. Jeg har skrevet flere artikler om dette både nylig og for flere år siden.

Bilde av Pastor paret Ulf og Birgitta Ekman. Personlig tror jeg at de aldri har vært frelst, eller er frelst. De går fra en stor vranglære menighet, til et kirkesamfunn som også er et stort makkverk av vranglære. Men måtte jeg ha valgt mellom pest og kolera for å si det slik, så hadde jeg valgt den katolske kirke. Aldri i livet om jeg hadde valgt den frigjorte Pinse Karismatiske kristendommen der alt er tillatt, det er virkelig nikolaitter eller står for Bileam lære. Men alle overgrep som den Katoslke Kirka er ansvarlig for med alle små gutter som er blitt misbrukt, så er det ikke mye troverdig og verdighet i den Katolske Kirka heller, men allikevel. Den er å foretrekke foran den forvillede kristendommen som Livets Ord alltid har stått for og står for!1.) Pastor Joakim Lundqvist skulle aldri latt Ekman holde på slik han gjorde med å lefle med den Katolske Kirka i flere år. Advart ham med en gang og sagt hvor skapet skulle stå. Det gjelder å ta det onde med roten med en gang, og enhver tankebygning som reiser seg imot Kristus og Guds ord. Dette var de for feige og unnvikende til å gjøre, dessverre.

Ulf og Birgitta Ekman blir katolikker fordi de har funnet trygghet og glede over de syv sakramenter og fordi at enhet mellom de troende blir best i den Katolske Kirke! Dette er etter hva jeg har lest meg og hørt meg til hvorfor de blir katolikker. Ønsker å ta 10 små punkter som Pastor Joakim Lundqvist og lederskapet på Livets Ord har sviktet på overfor familien Ekman. Dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

2. Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

2.) Dette med å velsigne, ikke dømme etc. Dette er mange ganger menneskelig tanker og meninger. I skriften står det at den åndelige dømmer alt, og vi skal også formane og tale til rett. Hva er kjærlighet? Det er å tale sannheten i kjærlighet. Derfor er det virkelig feile råd og dårlig medisin som han får fra sine egne.

3.) De som står han nær, som ikke advarer ham. De blir egentlig medskyldige. Derfor er det alvorlig å la han «slippe» så billig unna. Ekman har slått inn på avveier.

2. Joh.b. 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

4.) Ekman minster all troverdighet, og egentlig hele den Pinse Karismatiske bevegelse. Men først og fremst Livets Ord og alt arbeidet som går ut i fra der. Ekman er som en Hyrde som forlater sauene sine, vi leser om slike i Esekiel 34.

5.) Det er viktigere enn alt å følge Kristus. Ay Ekman legger så mye til grunn for det han her gjør med å hele tiden henvise til hva Herren har talt til ham og Birgitta, men først og fremst ham. Det vitner om en selvsentrert og stor egoist. Det er derfor jeg advarte imot ham lenge før han ble katolikk at han var en falsk profet, ikke en sann èn.

6.) Hvor blir troskapen imot Guds ord av her? Og tar han ikke med at historien forteller at den Katoslke Kirka står for omtrent størsteparten av kristendomsforfølgelse som har vært siden 300 årstallet som den Kirka kom til? Det finnes selvfølgelig gode sider med den katoslke kirka, men sannelig også negative. Blir alt dette glemt og oversett?

7.) Men synonyme og det vanlige er at de som står deg nærmest, de svikter, enten er de for harde eller for tolerante. I dette tilfelle har de som har stått han nærmest hatt veldig dår innflytelse. Hvis ikke hadde dette ikke skjedd.

8.) Vi har synonym tilfeller i Norge. Tenk bare på den falske profeten Hanvold, han får boltre seg i synd akkurat som det passer ham selv. Han skriker ut her på radio i Oslo: «TIL HELVETE MED ALLLE DE SOM IKKE GODAR AT JEG ER GJENGIFTET». Hanvold kan sitte i sitt eget TV-stue å advare imot alt og alle, det betyr ingenting i den åndelige verden når en lever i synd og står opp til hode i vranglære som Hanvold gjør. Men hvorfor advarer og taler omtrent ingen ham til rette? Det er for meg en gåte, selv en 4-åring kan se at han er fullstendig ute av vater og er alt annet en et sant Jesu Kristi vitne!

9.) Den enheten som Ekman snakker om, tror jeg heller dette vil skape en enhet mellom de som er sanne Jesus troende og de som er skjøge kristne vil også «finne» hverandre.

10.) Når en er slik unnvikende og så lite villig til å stå opp for Guds ord, da er jeg fristet til å spørre om disse noen gang har opplevd Herren. Eller er de bare religiøse uten å være født på nytt?!

Joh 3:6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Sluttkommentar:

Jeg er overbevist at det ikke er Kristus som leder ham. Men Ekman og dessverre store deler av kristenheten er av den sorten mennesker som fører og farer vill! Samtidig så får kristenfolket de lederene og Hyrdene de ønsker og vill ha. At Hanvold har kritisert Ekman betyr ingenting, han lever i synd. At Åge Åleskjær kritiserer Ekman, betyr ingenting. Da Åleskjær er en vranglærer og aldri har stått opp for noe. Hverken når det gjelder etikk eller moral, her er faktisk katolikkene mange hestehoder foran de aller fleste protestantene, ikke minst de Pinse Karismatiske. Tror hele greia leder til Babylon den store skjøge!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-783-den-falske-profeten-ulf-ekman.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen

1 kommentar:

Anonym sa...

Din falske lærer!