tirsdag 18. mars 2014

Nr. 789: Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!

Nr. 789:

Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!

Gud har gitt oss vet og forstand for at vi skal bruke det, og når skal vi ikke bruke vet og forstand? Det er når vi ikke skjønner noen eller det. Men treenighetens-læren er ikke noe mystisk, uforståelig eller tåkeaktig. Den er meget lett å forstå. Den hører med til de første grunner i Guds ord (Hebre. 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom).

Bilde av Apekatt. Faktisk så gjør de som tror på treenighetslæren Gud til en dumrian og raring med å tro på en «felles» Gud eller Triade Gud i en «stor» felles Gud. Skriften lærer ikke dette, men enkelt og klart at det er kun Gud Fader – ingen andre – som er den eneste sanne Gud. Så får en driver med mysterier, tåkelegging og annet vrøvl om den eneste sanne Gud som treenighetslærerne gjør.Fra diverse debatter og samtaler med de som forsvarer treenighetslæren.

Legg merke til hvor lite de er i stand og villig til å svare på vanskelige punkter. Men å komme med dommer, eder og galle, det ligger dem nær når det blir for vanskelig. ikke bra, men det er nok noe å lære her for noen og enhver? Her kommer utdrag for noen disputter med treenighetslærere.


Her utdrag fra debatt med Kjell Andersen fra Kristiansand som driver nettstedet Søkelys.com:

Jeg: Hvem er den eneste SANNE GUD? En, to eller flere? Skriften sier klart at det er kun èn, hvem? Joh 17:3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. 1Tim 1:17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Legg merke til ordlyden, har aldri til dags dato hørt noen treenighetslære som kan forklare dette uten å komme med bortforklaringer, eder og galle! Katolsk vranglære er det fra 300-600 talet.

KA: Hei Jan Kåre. Læren om den ene treenige Gud er et av den kristne kirkes viktigste sentraldogmer. Dogmet om den treenige Gud lærer oss at det finnes kun en eneste suveren Gud, åpenbaret som Fader, Sønn og Ånd. Her (http://www.trotvil.no/Treenighet.htm) finnes det en grundig gjennomgang av den bibelske treenighetslæren. Søkelys står fullt og helt fast på dette sentraldogmet. Også gamle broder Åge stod fast på nettopp dette, og han sa fra. Nardus og Antiokia og kultgrupper som “The Way internasjonal” og Branhamismen bryter klart med dette dogmet og disse er grupper vi advarer mot.

Jeg: Men hvem er den eneste, evige konge, den uforgjengelige, usynlige Gud? Jesus kan det ikke være, da han skal overgi Kongedømmet? 1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

For Paulus og de første kristne så var troen på en treenighetslæren total fremmed. Den kom med den katolske kirke og ble utviklet gjennom flere hundre år og nådde sitt klimaks i 1952 da Maria ble opptatt i guddommen som en 4. person. Derfor berører Guds hjerte mer enn Jesus og nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter? 1 Kor. 8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden – som det jo er mange guder og mange herrer – 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Hør Israel, Guds menighet og hele verden og hele universet. Gud er èn, ikke to, tre eller flere!

KA: Hei Jan Kåre. Har du lest den grundige gjennomgangen jeg viste til? Treenighetstroen var levende lenge før den katolske kirke ble til. På ditt andre spørsmål eller argument “nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter?” Vårt svar er: Forhåpentligvis aldri. Avstanden rent teologisk er for stor. Selv om det finnes dogmer både katolikker og protestanter er enige om, finnes det hundrevis vi ikke kan enes om. Ulf Ekmans fall var et jordskjelv for mange, men det er lite trolig at han får følge av evangeliske kristne som har røtter i reformasjonen.

KA: Når kristenheten kan godta så mye som de allerede gjør, så er det bare et tidsspørsmål. Skal en f.eks. bli Biskop i den Norske Kirke, så må en aldri tale bibelens ord om hverken skilsmisse, gjengifte og homoseksuelle. Den nye Biskopen Per Arne Dahl måtte bli liberal teolog for å bli Biskop. Faktisk så er den Katolske Kirka mer moralsk og etisk på linje med Guds ord enn det den protestantiske kristne er i det store og det hele. For et samrøre det er blitt! Selvfølgelig kan en alltid finne spor til en vranglære før den kommer, slik også med treenighetslæren. Men jeg har også snakket med flere Jøder eller Israelitter, de sier rett ut at vi er vranglærere p.g.a. treenighetslæren. Og de aller fleste Messianske menigheter godtar ei heller treenighetslæren. Tror nok den ikke er fundamentert på Guds ord i det hele tatt, men kun Katolske dogmer fra 3-600 tallet. Anbefaler at du tar deg tid å lese på vår hjemmeside og leser, hvis du er interessert å finne ut hva Guds ord sier om dette emne. Men hvis du ikke er interessert, så er det ikke så mye å gjøre. Jeg vet hva og hvem jeg tror på. Se her: http://janchristensen.net/

KA: Jan Kåre, jeg vet hva Guds Ord sier. Har brukt år av mitt liv på å studere både bibelen, kirke og dogmehistorie, religionsvitenskap, ur og oldkirken, og det er altfor billig å hevde at den katolske kirke oppfant treenighetslæren. Dette er å gjøre apostlene og oldkirken stor urett. Det er mer korrekt å si at den katolske kirke fastholdt trinitetsdogmet og siden også en rekke ubibelske dogmer. Luther viste vei ut av dette mørket, selv om hans politisk korrekte etterfølgere i den tidligere statskirken nå blåser en lang marsj i Luther. Utviklingen i den norske kirke går i gal retning. Det er det liten tvil om. Homofilisaken, abortsaken, kvinnelige prester osv osv vitner om en kirke på feil vei. Ennå finnes det lys i den norske kirke, men liberale bisper (som jeg tillegger like lite troverdighet som kjetteren Arius er i ferd med å bringe fremmed ild inn i kirken. En mot-reaksjon må komme. NLM vil utrede å starte eget trossamfunn på luthersk grunnvold og ennå fremstår Frikirken som et bedre alternativ enn kirken. Vi har også den norske kirke i eksil (abortprestene) som er et langt mer bibeltro alternativ. Vi har også ennå en rekke mindre frittstående pinsemenigheter som står for Guds Ord, et eksempel Zion Fevik som ikke aksepterer gjengifte og det finnes mange flere “som ikke har bøyd kne for Baal” og som aldri vil følge i Ekmans fotspor inn i det katolske mørke.

Jeg: Kjell du skriver mye godt, men også en del jeg både er uenig og ser annerledes! Dette skriver du: det er altfor billig å hevde at den katolske kirke oppfant treenighetslæren. Dette er å gjøre apostlene og oldkirken stor urett. Jeg mener ikke det: Paulus sier at etter hans bortgang skulle det komme inn glupende ulver etc. Jeg mener: Treenighetslæren var total ukjent for de første kristne, jødene og Jesus selv. Det var en lære som kom inn fra andre religioner etter at Apostlene døde. Du skriver: Vi har også den norske kirke i eksil (abortprestene) som er et langt mer bibeltro alternativ. Jeg mener: Hvorfor kan de da samarbeide med Hanvold og Visjon Norge? Da ser jeg de som kraftig villedet hvis de går inn der! Du skriver: Vi har også ennå en rekke mindre frittstående pinsemenigheter som står for Guds Ord, et eksempel Zion Fevik som ikke aksepterer gjengifte og det finnes mange flere “som ikke har bøyd kne for Baal”. Jeg mener: Ser at Torstein Grotbekk, forkynner der. Da han var i Oslo var han kjempeåpen for gjengifte, noe han også måtte være da han var med Pastor med Ludvik Karlsen. Fint at han har snudd, men den snuoperasjonen virker veldig, veldig rar og søkt! Men han er vel som kameleonen. Skifter farge etter som der han kommer. Du skriver: og som aldri vil følge i Ekmans fotspor inn i det katolske mørke. Jeg mener: Tror dessverre at kristenheten er mer og mer inn i en stor felles skjøge kirke. At før eller siden vil alle ende skulder til skulder, det er bare et tidsspørsmål. Tenk på den generasjonen som vokser opp i dag, de er opptatt med alt annet en å være bibeltro og følge Guds ord. Her er tekno konserter, sosialt tilbud, fritidsaktiviteter, menighetsvekst seminar. Ja, absolutt alt annet enn den gode gamle bibelske vei med ordet og bønnen i sentrum! Vil si til avslutting her at for meg så har jeg den samme tro som Paulus og de første kristne. Dette var de første kristnes trosbekjennelse: 1 Kor. 8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden – som det jo er mange guder og mange herrer – 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Legg merke til ordlyden: for oss bare én Gud, Faderen. Og videre: én Herre, Jesus Kristus. Treenighetslæren kom først etter Apostlene da de glupende ulver kom inn med sine falske lærere og lære!

Leste den linken du gav meg. Jeg er så total uenig, grunnleggende uenig i dette kjetter skrifte. Men det tar for mye spalteplass og tid på en lørdags kveld å skrive om dette. Men det er bare å lese på blogg og hjemmesiden vår. Der vil du nok finne de fleste svarene! Jesus er Elohim, en Gud blant andre Guder, men ikke den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader, som Jesus selv kalte for sin Far og Gud!

KA: Jan Kåre. Dette er polyteisme, er Baal og Moluk også “en del av gudefamilien du tilsynelatende opererer med? Det er en Gud, åpenbaret i personene Fader, Sønn og Ånd, disse tre “personene” utgjør den sanne ene Gud. “Dette er den felles kristne tro, at vi ærer en Gud i treenigheten og treenigheten i enheten, en person er Faderen, en person er Sønnen og en person er Den Hellige Ånd.

Jeg vil ikke kommentere Grotbekk, men på prinsipielt grunnlag er vi ikke for tanken om gjengifte, men jeg ser at driftingen mot en økumenisk kirke kan lede til en superkirke. Også David Wilkerson var inne på den tanken. Når det gjelder dette du skriver “Tenk på den generasjonen som vokser opp i dag, de er opptatt med alt annet en å være bibeltro og følge Guds ord. Her er tekno konserter, sosialt tilbud, fritidsaktiviteter, menighetsvekst seminar. Ja, absolutt alt annet enn den gode gamle bibelske vei med ordet og bønnen i sentrum!” – så er det en utvikling det er liten grunn til å støtte.

Jeg: Kjell er sterkt uenig i ditt syn på treenigheten, finner ikke dekning for dette i Guds ord det du skriver! Polyteisme er bibelen som sier at ordet Gud, Guder blir brukt. Mange, mange ganger hvis du mener det slik. Men nå snakker vi om hvem som er den eneste sanne Gud, det er kun Faderen er lærer skriften. Hvis Den hellige ånd hadde vært en egen person så hadde «han» hatt et eget navn og vi skulle tilbedt, bedt og lovsunget «ham». Nei, treenigheten er både ubibelsk og en kjetter lære! Er det noe jeg er 100 % sikker på, så er det at treenighetslæren ikke er noen lære som hverken Jesus eller Apostlene noen gang har trodd og lært andre. Den kom inn etter Apostlene døde som Paulus sa: Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg.

Kjell, hvem er den eneste sanne Gud? Du må kun komme med et svar, skriften er meget klar og enkel. Det er kun og alene Gud Fader, ingen andre. Du skal ikke ha andre Guder foruten meg lyder det første bud. Ved å tro annerledes så fjerner du og alle andre som tror på en Triade Gud. Ikke kom med flere bortforklaringer og svada svar, takk! (sitat slutt).

Dessverre, har ikke fått noe mer svar her!

Videre fra mail og korrespondanse mellom meg og Bjørn Storm Johansen som driver nettstedet: jesuserherre.com. Her utdrag fra vår korrespondansen:

BTJ: Du kan ikke være frelst uten å holde deg til apostlenes lære som en gang for alle er overgitt til de hellige. Du står beskrevet i 2. Peter 2, 2. Tim.4:1-5, Matt.7:15, Jeremia 23 og egentlig i hele Judas brev. Flott at kristen Norge nå blir advart mot ulver som deg. Falsk lære er lett å ta deg på, men din oppførsel beviser bare at et dårlig tre bærer dårlig frukt. Omvend deg til Kristus før det er for sent.

Jeg: Du leser en Katolsk-luthersk bibeloversettelse, da får du mye rart, her er en bibeloversettelse som er mye mer i tråd med grunnteksten og som får frem betydningen mye bedre og rettere, les her og sammenlign:

http://gudsogkristikirke.com/no_pdf_utdrag/00_det_storste_mennesket/5138ba20-a084-11e3-a531-002590d31986_id_5138ba20-a084-11e3-a531-002590d31986.html

Kan du svare seriøst på dette spørsmålet. Vi leser i Joh.e. 17.3 om Jesus som det evige liv, og så står det at Jesus ikke er den eneste sanne Gud, men Faderen, har du en forklaring? Jan K

BTJ: Du er verken salvet eller profet. Du formidler vranglære og blasfemi ved å fornekte Gud selv. Men jeg ber for deg. La meg minne deg på hvem Jesus er. Han er Gud. Ikke fornekt. Du er på vei til fortapelse. Les selv... 1 Timoteus 3:16 Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium*: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. 1 Johannes 5:20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Hebreerne 1:8 Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. Romerne 9:5 Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Mvh Bjørn Storm Johansen

Meg: Korrekt oversettelse av Rom 9.4b.er Kristus nedstammet etter kjøttet. 05 Han som står over alle, vår Gud, Guds utvalgte? For når det er Gud som være velsignet for dette i tider! Amen Du kan ikke lese bibelen feil oversatt og stole på den, da er du som Eva i Edens hage. 1 Tim. 3. 16 Uten at det kan strides om, er mys-teriet i Guds budskap stort: Han ble åpenbart i kjøttet, rettferdiggjort i ånden, sett av budbringere, forkynt blant folkeslagene, trodd av verden og tatt opp til herlighet. Fikk er ord til deg fra Herren da du har alt for mye energi i deg og er blotter for ale annet som visdom, forstand og kjærlighet. Ordspr 26:2 Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse - den rammer ikke. Jan K (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Dette var et utdrag. Det er meget vanskelig å diskutere med treenighetslæren da de er ført vill og ført bak lys. Men samtidig opptrer arrogante og ser ned på andre. Men dette fører ikke meg ut på et sidespor, men jeg prøver alltid å imøtegå dem med Guds ord. Og at det som jeg er blitt klar over og fått lys i. Det formidler jeg videre, sannheten vil alltid seire – til slutt!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-787-treenighetslren-er-kjetter-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-693-skelys-er-redd-for-at-jeg-skal.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-670-er-srlendingen-kjell-andersen.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-671-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-667-bjrn-storm-johansen-skriver-at.html http://janchristensen.net/index.php http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: