søndag 16. mars 2014

Nr. 788: Bankvesenet i Norge hindrer vekst, da det ikke er rèell konkurranse Bankene seg immelom!

Nr. 788:

Bankvesenet i Norge hindrer vekst, da det ikke er rèell konkurranse Bankene seg immelom!

Hans Nielsen Hauge både forkynte Guds ord og var opptatt av praktiske løsninger slik at samfunnet og den enkelte skulle bli velsignet. Det samme gjør jeg her ved å ta opp en stor urett og skjevhet i det Norske samfunnet. Vi har et udemokratisk Bankvesen som meler sin egen kake og flår nesten sliterne og den vanlige mann. Spesielt de som bor i byene med høye lån til bolig m.m. Bilde av Hans Nielsen HaugeNorge går veldig bra, ikke minst hvis vi sammenligner oss med Europa og resten av verden. Men det er klare forbedringspotensialer, ikke minst med hensyn til at det skal bli dårligere eller vanskelige tider.

Det er flere som sammenligner Norge mot Europa, ikke minst når det gjelder lønnssoppgjør. Vi hører fra flere hold, ikke minst NHO hvor viktig det er at det kommende lønnsoppgjøret ligger på samme nivå eller tilsvarende som resten av Europa. Men da tar en ikke med et vesentlig punkt, sikkert et av de viktigste hvis ikke det viktigste. Det er at rentenivået ligger alt for høyt her i Norge. Som kommer av to viktige grunner. Det ene er at det er liten og ingen konkurranse mellom bankene i Norge, en er stort sett fornøyd slik som det er. Samtidig så er bankene veldig grådige og tar rentemarginer nærmest det hinsidige!

Hva bør gjøres?

Eter min mening bør flere ting gjøres, for å lette rentetrykket og skape en rèell konkurranse Bankene seg i mellom her i Norge.

Her er noen muligheter og tiltak:

1.) I debatter stilles i alt for liten grad politikkere og andre til ansvar for hva de har gjort, sagt og gitt løfter om. Se hvor tafatte den nye regjeringen er i dette spørsmålet. De drenerer, snakker og gjør svært lite. Og i debatter slipper de alt for lett unna og når de blir intervjuet.

2.) Fortelle alle enhver at det er totalt feil å sammenligne oss med Europa da vi har et slikt stort rentetrykk her i Norge. Slekta mi i Danmark ser faktisk 1 tallet på renta og de har gunstige avtaler ellers.

3.) Konkurransen er liten her i Norge, og gir staten instrukser bruker Bankene det til sin fordel imot oss kunder. Det ser vi ikke minst nå med at de er pålagt å ha en egenkapital som de for lenge siden har fått hadde de ikke delt så mye ut til sine aksjonærer og bevilget seg høye bonuser, lønninger etc, og andre goder de har. Et eksempel er Dnbs banksjef Rune Bjerke som har rundt 8 millioner i lønn og bonuser og stadig deles ut mer lønn og bonus til den mannen. Det er vel ikke så rart at rentene må ligge høyt når banksjefene skal ha sine lønnspålegg. Vi lånekunder må punge ut i millioner for disse grådige sjefene. De får ikke nok.

4.) Egenkapitalkravet må senkes til 10 %. Så enkelt og greit, det vil gjøre mye for mange.

5.) La f.eks. Husbanken få låne ut til de vanskeligstilte og de som har over 2 Millioner i gjeld til en langt billigere rente for å skape ny dynamikk inn i hele systemet. For at de som trenger mest hjelp og som har satset, må få litt dra hjelp. Ikke bli motarbeidet som de blir i dag med det store gjelds- og rentetrykket.

Selvfølgelig er det mange momenter og hensyn å ta. Men med dagens poltikk så er det de med «normal» inntekt, ikke har skyhøye lønninger eller ikke er gjeldsfri som må «svi» for den politikken og slik Bankene i Norge blir drevet og styrer og holder på. Har selv prøvd å bytte Bank, snakke med Banken, ja, gjort det meste. Men å få presset renta lavere enn 3.5 % har jeg ikke klart. Er det andre som har klart det? Har ikke inntrykk av det akkurat. Men hvor mye burde den beste renta i Norge ha ligget på? Bankene skal også tjene penger og det er risiko med å låne ut. Jeg vil si at den burde ha ligget på minst 1 % lavere enn den gjør i dag her i Norge.

I Danmark mener jeg at styringsrenta ligger på ca. 1 % bedre enn her i Norge, da på 0,25 %. Hvorfor ikke senke renta fra Norges Bank tilsvarende og følge de rådene jeg har listet opp? Det er viktig at alle stega blir tatt, eller så vil Bankene bli enda mer grådige. Senker en egenkapitalen uten å la Husbanken også låne ut som jeg har skrevet. Så vil en før eller siden få problemer, hvorfor? Fordi det egentlige problemet her i Norge er at det ikke er noen rèell konkurranse bankene seg imellom, uten en gjør noe med det. Så løser en ikke det store problemet!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-686-koplingen-mellom-partiet-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-615-klimaendringene-er-en-syklus-som.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-552-avisen-dagen-og-andre-forsvarer.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-37-hvilket-parti-br-en-stemme-frp.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-90-skal-kristne-vre-politisk-aktive.html

Ingen kommentarer: