søndag 23. mars 2014

Nr. 792: Pastor Jan Hanvold støttet President Vladimir Putin for 1 mnd. siden, nå har han trukket støtten tilbake på sin Facebook profil av uvisse grunner!

Nr. 792:
Pastor Jan Hanvold støttet President Vladimir Putin for 1 mnd. siden, nå har han trukket støtten tilbake på sin Facebook profil av uvisse grunner!

Pastor Jan Hanvold er etter mine begreper nesten gal, narsissistisk og en falsk profet som lever i hor. Dette har jeg ment fra første gang jeg så ham i 1983, skjønner ikke det Norske kristenfolket kan trykke ham til sitt bryst!

Bilde av Jan Hanvold som støttet Putin for 1 mnd. siden med bl.a. følgende uttalelser: «Putin har gjort en kjempejobb». Men Hanvold at Putin har gjort en kjempejobb med å annektere Krim halvøya som er imot både folkeretten og alt som en demokratisk og fritt land skal og kan gjøre? For meg er og forblir Putin et arrogant og farlig maktmenneske som dessverre Hanvold ligner på. Men selvfølgelig, i en langt mindre scala og klasse.Dette skrev Pastor Hanvold for 1 mnd. siden noe som er fjernet fra hans profil på Facebook av uvisse grunner. Han har ikke forklart hvorfor eller kommet med noen innrømmelser. Kan det være at han ikke ser seg tjent med dette lengre?

8 februar 2014 står dette på Hanvolds Facebook profil: «Putin har gjort en kjempejobb, å dekket til en fantastisk OL-fest. ... Men i Norge har vi endel intolerante mennesker, som ønsker å boikotte OL», skriver Hanvold. videre skriver han: «Og det er jo fantastisk at de har skapt et anlegg til 300 milliarder. Som vil bli til velsignelse for mange ihvertfall i 20 år fremover. Så vi gleder oss nå til, å se at Norge tar enda flere medaljer. Vi håper det blir OL rekord», avslutter han innlegget sitt med.

Kun 19 år og jeg skjønte at mannen var gal, narsissistisk og ikke frisk.

Egentlig så har alltid ligget på kant med kristen Norge da jeg har hatt så annerledes oppfatninger og forståelse av det meste. Selv da jeg var 19 år skjønte jeg første gang jeg hørte Hanvold «tale» i Filadelfia Bergen i 1983. da var han gift med sin første kone, men var allerede da etter min oppfatning nesten gal, narsissistisk og en falsk profet som lever i hor. Dette har jeg ment fra første gang jeg så ham i 1983, skjønner ikke det Norske kristenfolket kan trykke ham til sitt bryst!

Men Guds ord sier veldig, veldig mange plasser at kristenfolket fremfor noen andre skal bli villedet av veldig mange falske profeter i endetiden og de vil ha det som klør i øret. Og resultatet blir vanskelige lovløse tider.

Her er noen skriftsteder som omtaler hvordan det skal og vil bli i endetiden. Derfor, dette som skjer er allerede forutsagt av han som kjenner enden fra begynnelsen, Gud selv!

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2. Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jeg bare etterlyser mer åndelige edruelighet. For meg, så er Hanvold en slik type at egentlig så burde selv en nyfrelst sett at han var en falsk profet. Og hvis en ikke ser at han er en falsk profet, hva da med de andre som er mye sluere og flinkere enn ham å kamuflere og vise sitt sanne jeg? En ros vil jeg gi til Hanvold, det er at han er rett frem og «ærlig» i sin galskap og vrangforestillinger om det meste. Men det er allikevel lov å tenke og handle på det en kjenner? Selv dagens forførte og villedet Pinse Karismatiske kristne burde ha kjent snart at alle bjeller ringer bare Hanvold åpner munnen sin eller skriver på sin Facebook side? Skriften sier i hvert fall at mine får hører min røst. Følger du Hanvold og støtter Visjon Norge? Da tviler jeg på din frelse må jeg ærlig si. Det går da ikke an å støtte Satan og hans sendebud, og samtidig være en kristen? Skriften sier at en kan ikke tjene to Herrer og være i ledtog med Satan, og samtidig tjene Herren. Hanvold er så langt fra Gud og hans rike det går an å komme. Å støtte dette er det samme som å støtte den Onde, vær du sikker!

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-736-jan-hanvold-star-for-en-billig.html http://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-719-er-mann-en-kristen-hvis-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Ingen kommentarer: