fredag 28. februar 2014

Nr. 776: Pastor David Yonggi Cho er blitt avslørt som en kjeltring, tyv og manipulator. Når den øverste leder er det, da må også fårene være som Hyrden og lederen i en større eller mindre grad!?

Nr. 776:

Pastor David Yonggi Cho er blitt avslørt som en kjeltring, tyv og manipulator. Når den øverste leder er det, da må også fårene være som Hyrden og lederen i en større eller mindre grad!?

Den første som inviterte Cho til Norge er den nå avdøde falske profeten Aril Edvardsen. Det som er så trist etter denne avsløringen er at de som har latt seg villig forføre og villede blir ikke bedre av denne avsløringen. Det er bare en unnskyldning og alt annet at det er ikke noe feil hverken med dem eller Cho. Det gamle menneske vil alltid la seg bli bedratt og bli villedet. Da Aril Edvardsen døde var han Executive Board Member for Church Growth International og formann Dr. David Yonggi Cho. Disse to falske profetene var gode venner og hadde samme frafalls Ånd og forkynnelse. Da han var i Sarons Dal het han Paul Yonggi Cho, men byttet navn til David Yonggi Cho. Mannen er gal sikker også, det er derfor han serveres disse løgnene både før og etter han ble avslørt, tenk å tro at han ble lurt av sin sønn som var en kjeltring. Han «stolte» han på. Enhver fornuftig person ville aldri stole på familiens sorte får som de kaller ham nå, eller? Her serverer de løgner på løpende bånd, det er så mange lettlurte og forførte kristne av dette «kan» de. Apostelen Peter sier de er oppøvd til dette.

Bilde av den falske profeten Aril Edvardsen som inviterte Cho først til Norge, og som har vært som en døråpner for alt dette falske og forføriske vi ser blant dagens Pinse Karismatiske kristne.Det er ufattelig nå når forskjellige pinse Karismatikere tatt Cho i forsvar.

Det sies at Cho ble lurt etc. Men dette er virkelig å føre andre bak lyse. Han ble overhode ikke lurt, han er en bedrager, kjeltring og tyv. Sønnen hans var av samme ulla. Skilt for fjerde gang og mange utenom ekteskapelig forhold og annet krims. En blir ikke lurt av en slik person selv om det er din egen sønn, hvor dum og naiv kan en være? Selvfølgelig er dette et skalkeskjul for eget bedrag og løgn.

Alle som forsvarer Cho skjønner ikke at de forsvarer en kjeltring og en falsk profet.

Cho har lært og forkynt ubibelsk i alle de år han har holdt på. Men sin herlighetsteologi eller framgangsteologi, falske åpenbaring, falske profetier, visualisering, drømmer og jeg vet ikke hva. Og dette har han skjult bak at han ber og har en kjempe menighet, men alt dette er og forblir et mega bedrag og en mega forførelse.

Aril Edvardsen som inviterte Cho først til Norge var også en mega løgner og kjeltring.

Jeg har vært på fire sommerstevner i Sarons Dal. Fra 1982 til 1985. gjennom de fire årene hørte jeg utålige profetier. Bl.a. en ny dag over Norden ved at omtrent hele Scandinavia skulle bli frelst etc. Faktumet er at av alle profetier jeg hørte både der og i det store og det hele gjennom tredve år blant Pinsevenner og karismatikere så har omtrent ikke en eneste profeti holdt stikk!

Hva er dette for noe? Vi leser om denne «vekkelsen» i Paulus sine brever:

2 Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Sluttkommentar:

Dette er tredje artikkel jeg skriver om Cho. Og jeg kunne ha skrevet mye, mye mer. Men får stoppe her. Vil bare si at det er en del som sier vi ikke skal gå imot disse Guds menn. For det første, disse er ingen Guds menn, og om det er Guds menn eller ikke, alt skal prøves på Guds ord av det vi forkynner, lærer og hvordan vi lever. Her er det noen som hverken forkynner eller lever rett, da er de falske profeter etter Guds ord lære!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-775-pastor-david-yonggi-cho-avslrt.html http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-773-pastor-david-yonggi-cho-som-har.html

Ingen kommentarer: