onsdag 26. februar 2014

Nr. 775: Pastor David Yonggi Cho avslørt som kjeltring, men den Pinse Karismatiske kristne vil nok la seg lure igjen og dyse ned dette da de ikke lever som overgitte kristne!

Nr. 775:

Pastor David Yonggi Cho avslørt som kjeltring, men den Pinse Karismatiske kristne vil nok la seg lure igjen og dyse ned dette da de ikke lever som overgitte kristne!

Bilde av den bedrag dømte og kjeltringen David Yonggi Cho etter dommen imot ham der han ble dømt for bedrageri i mange millioner klassen.David Yonggi Cho er ikke blitt en kjeltring og en tyv, det har han vært hele tiden. Han er bare blitt avslørt. Dette skrev jeg for 20 år siden:

Det står i skriften at en ikke skal dra i fremmed åk. Robert Schüller er vel mer et blandingsprodukt av katolsk New-age og verdslig framgangsteologi. Hans program- sendinger fra krystallkirken i Los Angeles er en fremmedgjøring fra sunn evangelisk forkynnelse med ordet om korset i sentrum. Men jeg har mest lyst til å stoppe opp ved Dr. David Yonggo Cho. Det er beklagelig at pinsebevegelsen i Norge inviterer denne mannen, gang etter gang. I 1977, da han kom til Norge første gang, profeterte han sammen med sin daværende med pastor Housten, at 2 mill. nordmenn skulle bli frelst og 50 mill. i Europa innen 10 år. Dette har ikke skjedd. Derfor kan man trygt si at denne mannen er falsk etter Guds eget ord. Jeremias 28,9. Videre forkynner Yonggi Cho om den fjerde dimensjon som er veldig nær opp til det samme som Schüller forkynner om mulighetstenkning.

Hva er så den fjerde dimensjon? Du kan selv lese det i hans bok, den fjerde dimensjon, gitt ut på Logos forlag. For å prøve å gi en beskrivelse over den okkulte lære som formidles her, trengs endel spalteplass. Bare forordet gjør det litt vanskelig å forklare. For der skriver Schuller: "Ikke prøv å forstå det, (den fjerde dimensjon) Bare begynn å gled deg over det! Det er sant. Det virker. Jeg forsøkte det".

Jeg vil her prøve enkelt å forklare hva Yonggi Cho mener med den fjerde dimensjon: Han mener den Hellige Ånd er skapende, men hvis vi vil, kan vi gå inn i den fjerde dimensjon, noe dyr, planter og alt det skapte ikke kan, og gjennom våre drømmer og tanker gå inn og ta herredømme over 1) Gud 2) Jesus (ordet) og 3) Den Hellige Ånd.

1) Gud, ved at vi får æren av hva vi får erfare

2) Jesus ved at Rhema (åpenbaring) er større enn logos (ordet som er skrevet i Bibelen).

3) Den Hellige Ånd er kraften som vi kan styre som vi vil. Videre forsvarer Yonggi Cho karismatiske forkynnere i pinsekretser uansett hva de forkynner og står for.

Vi må ha det klart for oss at dette som nå skjer i pinsebevegelsen, er frafall fra troen på Jesus som Ordet og vår Frelser, forløser og Herre. Profeten Jeremias sier det så treffende i kap. 23 og vers 16: "Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på de profeters ord som profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger, de bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord av Herrens munn.

Slik kunne en tatt opp det ene etter det andre som disse falske forkynnere holder på med. Det virker som det er Peters ord i 2. brev i kap 2 fra vers 9 og ut kapitlet som forgår. (Les selv).

Ta avstand fra dette, det er villfarelse, men be for dem om det var mulig for noen av dem å omvende seg og komme tilbake til Herren så Han kan lege deres frafall.

Evangelist Jan Kåre Christensen. Utdrag fra et innlegg i Dagen 29.3.94.

Nå har Cho «omvendte» seg og sier følgende: Ingen troende skal eie noe som er hans eget. (stat slutt).

Her er den klassiske villfarelsen. Fra å prøve å eie mest mulig til å ikke eie noe. Men dessverre, hele den Pinse Karismatiske «famille» vil tilgi ham og ta ham tilbake, da de er forført i det store og det hele. Ser ikke noe lys i tunnelen når det gjelder Pinse Karismatiske kristne, her er det helsvart!

Sluttkommentar.

David Yonggi Cho. Leder for menigheten Yoido Full Gospel Church i Seoul, i dag er den pinsevekkelsens største menighet og teller over 750 000 medlemmer. Han er senior-Pastor. Men han er og forblir en bløffmaker, mer er det ikke å si om den saken. Etter å ha bedratt ca. 80 Millioner, og må betale tilbake 30 Millioner. Og en dom på 3 års fengsel som han helt sikker slipper da han er snart 80 år gammel og tross alt er ustraffet før og har gjort mye «godt» med det at han har påvirket så store folkemengder og dermed slipper å sone. Men som forkynner og Hyrde er han en bedrager, kjeltring og en som leder og fører vill!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: