torsdag 27. februar 2014

Nr. 773: Pastor David Yonggi Cho som har verdens største PinseKaresmatiske menighet avslørt som bedrager og kjeltring. Vil disse som han har forført ta lærdom? Neppe!

Nr. 773:

Pastor David Yonggi Cho som har verdens største PinseKaresmatiske menighet avslørt som bedrager og kjeltring. Vil disse som han har forført ta lærdom? Neppe!

Pastor David Yonggi Cho og hans sønn Cho Hee-Jun som er skilt og gift for fjerde gang er blitt avslørt som bedragere, kjeltringer og tyver. Prøver å ta opp om vi har noe å lære og vil de som han har lurt gjennom alle de år ta lærdom? Bilde av Pastor David Yonggi Cho som smiler fra øre til øre og bedrar, lyver og stjeler fra de kristne alt det de har på alle plan i livet da han er en falsk profet.Hva har skjedd med Cho?

Det han er dømt for og avslørt med er at han i sammen med sin sønn, den eldste som har vært gift fire ganger har «lurt» andre til å kjøpe aksjer som var verd ¼ part av hva de har betalt, ca. 80 Millioner. Og han må betale tilbake i sammen med sin sønn de pengene. For Cho`s del er det snakk om regnet om i Norske penger ca. 30 Millioner. Han slipper å sone p.g.a. han høye alder og at han har vært ustraffet før og har gjort så mye godt for det Koreanske samfunnet.

Dr. David Yonggi Cho er egentlig den aller farligste type bedrager da han egentlig også har “mye” godt å komme med og har mer sunn teologi enn mange andre. Det ligner mer på «sannheten» enn mange andre. Men han er og forblir en løgner, bedrager, kjeltring, tyv og en falsk profet.

Har han omvendt seg? Når han nå er blitt avslørt hva sier han? Fra mitt forje innlegg om ham: Nå har Cho «omvendte» seg og sier følgende: Ingen troende skal eie noe som er hans eget. (stat slutt). Her er den klassiske villfarelsen. Fra å prøve å eie mest mulig til å ikke eie noe. Men dessverre, hele den Pinse Karismatiske «famille» vil tilgi ham og ta ham tilbake, da de er forført i det store og det hele. Ser ikke noe lys i tunnelen når det gjelder Pinse Karismatiske kristne, her er det helsvart! (sitat slutt).

Det er noe som er grunnleggende galt, forførisk og demonisk blant Pinsekarismatikernerne. Det er at en bygger på opplevelse og ikke Guds ord, det er kun Guds ord som er vår rettesnor. Her tror jeg det aldri vil bli en forbedring, hadde en det gjort så hadde alt blitt snudd på hode i den PinseKaresmatiske kristendommen som egentlig er blitt en gjeng med falske profeter som forkynner det som klør i øret og selv lever akkurat som det passer dem selv!

Profeten Jesaja sa følgende: Jesaja 8.a 20 Til ordet og til vidnesbyrdet!

Hvordan møte dagens Pinse og Karismatikere? Det er å advare de og dernest vende seg bort i fra dem. De fører og farer vill! Det er ingen forbedring i sikte, bare en klar forverring og ende mer demonisk vil det bli!

Hva forkynte og profeterte Cho? Mannen som grunnla og var senior Pastor i verdens største pinsemenighet? Han var en falsk profet og bedrager, noe jeg har advart imot i alle de år, og nå har det vist atter igjen at jeg hadde rett!

Det blir for mye å nevne alt. Men her er noe, falske profetier, visualisering som er demonisk, drømmer som er spiritistisk og et liv der en kan leve som en selv lyster og vil med hensyn til bl.a. sexuall omgang der hans sønn var et «godt» eksempel med fire ekteskap bak seg og han var med å beda menigheten i sammen med Cho selv. Hvilket bedrag og kjeltrings streker.

Sluttkommentar:

Det er ingen unnskyldning for dette. Han har alltid vært en vranglærer, nå også avslørt som en som ikke lever etter Guds ord. Og hans sønn som har vært med på dette, er en sexgal gærning og kjeltring. Hvor lettlurte og forført skal dagens Pinse og Karismatikere blir før de begynner å våkne opp fra sin åndelig bedøvende søvn? Jeg vet ikke, men det er tross alt godt at dette kommer til overflaten og forhåpentligvis, før eller siden vil de som tilhører Herren våkne opp og begynne å gå tilbake til Guds ord.

Her noe utdrag fra Søkelys som skriver om dette:

Grunnleggeren av det som er kjent som verdens største menighet, pastor David Yonggi Cho, er dømt til fengsel i tre år for å ha underslått midler fra menigheten. “Yoido Full Gospel Church”, i Seoul, Sør-Korea, er en av verdens største menigheter, kanskje den største. Yonggi Cho er dømt for å ha påført menigheten rundt 73 millioner kroner i tap i 2002 ved å ha fått menighetens ledere til å kjøpe aksjer hos sønnen Hee-Jun Cho, til fire ganger deres reelle verdi, melder avisen Yonhap. Yonggi Cho som representerer den Sør-Koreanske utgaven av ”Word Of Faith” har skrevet en rekke bøker som inneholder klassisk fremgangs og trosforkynnelse.

Den nå straffedømte pastoren satte glans på Livets Ords 30-årsfeiring på Europakonferansen i Uppsala i 2013. Den 77 år gamle pastoren som har vektlagt helbredelse og tegn og under a la det som bringes til torgs av tradisjonelle trosforkynnere. “Han brøt forbannelsen, så du i dette livets-ordlivet kan være fri, ha helse, ha økonomisk overflod. Du er ikke lenger en synder! Gjennom Den Hellige Ånd er du helliget og helbredet. Det er ditt nye jeg,” forkynte han på sin stille måte men i god trosforkynnelsesånd og delte deretter flere sterke vitnesbyrd om sterke helbredelser, skrev Norge i Dag fra fjorårets Europa-konferanse. Imidlertid var det åpent at den nå straffedømte pastoren ikke selv helt levde i det han forkynte. “77-åringen har selv slitt med helsen de siste 5 årene, etter han sluttet som hovedpastor i sin menighet i Seoul i Sør-Korea. Han fortalte at han er alvorlig syk og at prognosene i utgangspunktet er dårlige. - Men jeg sa til djevelen: Jeg er frisk og jeg har helse og styrke i Kristus. Og her er jeg og står på mine 2 føtter, sa den levende legenden til en jublende forsamling bestående av 70 ulike nasjonaliteter.” Nå et halvår senere må den snart 78 år gamle pastoren belage seg på et mulig fengselsopphold dersom han bryter villkårene for sin betingede dom som lød på tre år betinget fengsel med en prøvetid på fem år.

Nyheten om at pastor David Yonggi Cho og hans sønn Cho Hee-Jun var dømt til tre års betinget fengsel har i dag rystet den karismatiske verden. Dommen har skapt overskrifter i kristne aviser både hjemme og ute og først ut med å referere til yongi-cho-to-jaildommen var Christian Post som fikk følge av Charisma magazine som i dag forsøker å unnskylde den aldrende pastoren med at man ikke kan forvente at han for tolv år siden “ikke tok seg tid til å lese og sjekke de papirene han signerte” som resulterte i at kirken og dermed hans troende brødre ble svindlet for mer enn 70 000 000 kroner. Den aldrende pastoren som i fjor sommer besøkte Livets Ords Europakonferanse i Uppsala ble i tillegg dømt for skatteunndragelse. Straffen den verdenskjente trosforkynneren fikk blir i Sør-Korea ansett som mild da straffen ble gjort betinget med fem års prøvetid. Dette betyr at mannen som avisen Norge i Dag i fjor gav hedersbetegnelsen “gudsmannen” i sin reportasje fra Livets Ord slipper å sone dersom han ikke begår nye straffbare handlinger. Pastor Cho må i tillegg betale en bot på 5 millioner amerikanske dollar.

Nyheten om at pastor Yonggi Cho som er velkjent både som taler, forfatter og dychogrunnlegger av en av verdens største menigheter dersom man utelukkende vektlegger kvantitet og høye tall slo i går og i dag ned som en bombe i karismatiske kretser. David Yonggi Cho som også er kjent under navnet Paul Yonggi Cho ble kjent i Norge gjennom utgivelsen av bestselgeren “Den fjerde dimensjon” som i Norge ble utgitt av Logos forlag. Yonggi Cho’s bok ble raskt populær i deler av den karismatiske bevegelsen men også omstridt og kritisert fordi den inneholdt en salig blanding av kristendom og det han hevdet var “åndelige lover og prinsipper” som på mange måter var inspirert av Østens ny-religiøse tenkning. Hovedideen i pastor Cho’s bestselgende bok var at man må “visualisere frem de ting man ønsker Gud skal gi oss” – og har man tro nok, må Gud (på basis av de åndelige prinsippene og lovene som eksisterer) -oppfylle ønskene dine som en annen visergutt eller tjener. Hans bok møtte mange motforestillinger fra troende som tok avstand fra den herlighetsteologien pastor Cho og en rekke andre trosforkynnere forkynte.

Når svindlere får hedersbetegnelsen “gudsmenn”

Sommeren 2013 arrangerte Livets Ord i Uppsala sin årlige “Europakonferanse”. En av fjorårets talere som allerede da hadde vært under etterforskning siden 2011 var pastor Cho som ble hyllet som en stjerne da han ankom Livets Ords plattform for å avlevere en heller absurd preken. Fra avisen Norge I Dag (link) siterer vi følgende lovprisning av den 77 år gamle svindleren: “Onsdag kveld forkynte han på Livets Ord og var med og satte glans på Livets Ords 30-årsfeiring på Europakonferansen i Uppsala. - Rundt 7000 mennesker hadde møtt fram, og det var lettere kaotisk i Livets Ords store konferansesal før møtet. Stemningen var elektrisk da den 77 år gamle gudsmannen (svindler og gudsmann kanskje?) viste seg, litt ut i møtet, sammen med Livets Ords ubestridte frontfigur Ulf Ekman.

Klassisk trosforkynnelse med straffedømt “åndshøvding”

Norge i Dags lovprisning av den domfelte pastoren blir nærmest naiv når vi leser dimensjonfortsettelsen: ”Men om noen hadde ventet seg et show og «noe nytt», ble de muligens skuffet. En meget enkel og ydmyk aldrende forkynner (som gjennom sin ”bigeskjeft” solgte aksjer for fire ganger reell verdi -og dermed medvirket til at han selv og sin sønn svindlet kirken for mer enn 70 millioner kroner) - stod fram med et meget enkelt trosbudskap, uten å gjøre bruk av effekter annet enn sin egen stille røst. Og budskapet var det gode gamle evangeliet og sterk trosforkynnelse i Livets Ords ånd. Cho forkynte om korset og oppstandelsen som gir en hver kristen en mulighet til et nytt og annerledes liv. Problemet er at mange ikke kjenner sin identitet i Kristus fordi de ikke har fornyet sitt tankeliv gjennom Guds Ord, sa åndshøvdingen (som nå også kan beæres med tittelen “straffedømt”.

Å leve som man lærer

Den 77 år gamle pastoren som selv hadde slitt med dårlig helse i fem år hadde mye kult å si om Guds løfter til de troende: “- Jesus Kristus løste oss da han delte sitt blod og gav sin kropp. Han ropte ut: Det er fullbrakt, og nøytraliserte syndensog ekman-ulfdjevelens makt. Han brøt forbannelsen, så du i dette livet kan være fri, ha helse, ha økonomisk overflod. (på hvilken måte han selv fikk den økonomiske overfloden på sa den aldrende pastoren intet om) – Du er ikke lenger en synder! Gjennom Den Hellige Ånd er du helliget og helbredet. Det er ditt nye jeg, forkynte han på sin stille måte men i god trosforkynnelsesånd og delte deretter flere sterke vitnesbyrd om sterke helbredelser. På tross av sine fagre løfter om “gull og grønne skoger” var det åpenbart at pastoren selv ikke helt fikk tingene til å virke: “77-åringen har selv slitt med helsen de siste 5 årene, etter han sluttet som hovedpastor i sin menighet i Seoul i Sør-Korea.

Han fortalte at han er alvorlig syk og at prognosene i utgangspunktet er dårlige. - Men jeg sa til djevelen: Jeg er frisk og jeg har helse og styrke i Kristus. Og her er jeg og står på mine 2 føtter, sa den levende legenden til en jublende forsamling bestående av 70 ulike nasjonaliteter,” skrev Norge i Dag videre. Den aldrende og nå straffedømte pastoren er ikke den eneste tros eller velstands-forkynneren som på tross av sine løfter om helbredelse ikke helt levde og døde som de lærte. -At Livets Ord forsamlingen kan juble over utsagnet: “Og her er jeg og står på mine 2 føtter” forteller i hvert fall meg hvor lite det må være av tankens kraft blant de 7000 fremmøtte, -med mindre pastor Cho var lam da!

Engel med nål garanterte at pastor Cho ville bli 100

I følge den da 77 år gamle forkynneren hadde han engang møtt en engel i drømme, og rent bibelteologisk kan selvfølgelig det skje. Imidlertid er det noe nytt at engler driver akupunktur: “Cho hadde også i drømmen smerter i sin kropp, men han så seg selv stå og forkynne, og så kom det en engel og «utførte akupunktur» på han. Han følte seg straks bedre fra smertene, og engelen og Cho innledet en samtale. Hvor lenge vil du leve, spurte engelen, i drømmen. Som mine foreldre, til jeg er 94, svarte Cho. Legg til ett år til, så ett til…Og sånn fortsatte det, til Cho kom til 100. Da sa engelen stopp. Siden du har som mål å bli 100, skal du få det ønsket oppfylt, var livets-ordengelens beskjed til gudsmannen, som ser fram til 20 år til i tjenesten.

- Jeg har ikke noe imot å invitere Yonggi Cho her om 20 år, sa en leende Ekman i ettermøte, dog noe forvirret over drømmen.” At Ulf Ekman var forvirret kan vi godt forstå da det er sjelden kost å høre om engler (dog i drømme) som driver akupunktur, -men å forhandle frem livslengde hvor en engel beslutter at man skal bli hundre år, er vel neppe noen stor overraskelse for Ulf Ekman som er vant med velstands-forkynnere som på tross av at det som oftest ikke stemmer for dem selv, slår fast at har man stor nok tro, -så skal man dø gammel og mett av dage uten å være syk.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-775-pastor-david-yonggi-cho-avslrt.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: