onsdag 19. februar 2014

Nr. 766: Hvordan forstå lignelsen om de dårlige og gode jomfruene?

Nr. 766:

Hvordan forstå lignelsen om de dårlige og gode jomfruene?

Det er åpenbart at Jan Hanvold er blant de dårlige jomfruene. Men de som går med ham, er også blant de og medskyldig i hans onde og syndefulle gjerninger. Han ser dessverre ut som en «gris» hele mannen og hans «nye» kone har noen stikkende øyne som lyser ut av en ting, opprør og ego, akkurat som Jesabel. Snakk om å være forførere og bli forført ved å støtte disse såkalte kristne TV stasjonene som gjør kun det som er ondt. Det være seg Kanal 10, Visjon Norge, Gods Channel etc.De gode og de dårlige jomfruene:

Matt. 25. 1. Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Men fem av dem var dårlige og fem kloke; 3 de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig; 4 men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. 5 Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov. 6 Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte! 7 Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. 8 Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner. 9 Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv! 10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket. 11 Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss! 12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke. 13 Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

Legg merke til at det var to grupperinger her. Den ene gruppen var noen som alltid bommet på målet i motsetning til den andre gruppen. De ble ikke dårlige jomfruer, men de var dårlige jomfruer, derfor hadde de ikke ordnet med olje – på forhånd. Hva forteller denne lignelsen oss? De som hadde olje på lampene – var gode før de tok olje på lampene. Det var fordi de var gode at de var forberedt. Mens de dårlige var uforberedt og ikke skikket – fordi de var dårlige!

Hvordan da forstå denne lignelsen?

De dårlige jomfruer eller dårlige kristne gjør dårlige gjerninger fordi de er dårlige. De gode jomfruer eller gode kristne gjør gode gjerninger og har Åndens frukt fordi de er gode.

Det handler altså om at vi viser, ikke «tror» bare for å vise oss hvem vi er. Dette fører oss inn i Jakobs brev viser oss at det er nytteløst med en tro uten gjerninger!

Jakob brev 2. 14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Dagens Pinse Karismatikere som baser alt bare på «nåden», faller mer igjennom enn noen!

Hvordan forstå lignelsene da?

Legg merke til følgende: De dårlige ble avslørt når prøvelsene tid kom, men de hadde vært dårlige hele tiden. Men de gode ble åpenbart at de var gode da prøvelsenes tid kom.

Alle hadde lamper, og hadde samme muligheten, men de fem forstandige «begeregnet» at de ville komme en tid med knapphet og en måtte ha ekstra olje. Har du «beregnet» ting som ligger i fremtiden? Her ligger en prøvelsens tid, vi alle skal også stå for Gud for å gjøre regnskap. Da for hva vi har brukt livet vårt til.

Når noe skiller og gifter seg igjen, lever som homoseksuelle, lesbiske eller gjør synd på annen måte. Så viser de egentlig at de ikke er blitt av de dårlige jomfruer, men de er dårlige jomfruer.

Når noen tjener Herren i troskap, lever med samme ektefelle og gjør rett og skjell for seg. Så viser de med sitt liv og sin troskap at de er bland de gode jomfruene.

Jeg har advart imot Jan Hanvold, men han var den samme bedrageren og kjeltringen da han var gift med sin første og rette kone Berit. Nå, etter to havarerte ekteskap og «gift» med Inger, han tredje kone så har han bare «bevist» hvem han er, en sann kjeltring, bedrager og horkarl etter Guds ord. Og de som går med ham, de «beviser» også at de er blant dem.

1 Joh. 2. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Skriften gir et en tydet vitnesbyrd at hvis du driver med sex på siden av ekteskapet, er utro, gifter deg med en fraskilt, er selv fraskilt og gifter deg igjen, lever som homoseksuell eller lesbisk (da som kristen). Så vitner du med dette at du er blant de dårlige jomfruene, og lever du rett? Da må du regne med å være blant de gode jomfruene. Du vitner med deg «selv», hvem du tilhører, tjener og er! Og det vil bli åpenbart før eller siden, i det lange løp. Er du og jeg blant de forstandige og kloke jomfruene eller blant de dårlige og uforstandige!?

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-513-de-slumret-alle-inn.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: