onsdag 23. juli 2014

Nr. 832: Israel – landet og folket som ikke tåler å tape en krig før de hadde blitt utslettet, samt fjernet fra kartet og ville opphørt å være et folk med et land!Nr. 832:
Israel – landet og folket som ikke tåler å tape en krig før de hadde blitt utslettet, samt fjernet fra kartet og ville opphørt å være et folk med et land!

Dekningen av hva som skjer i Midt-Østen er veldig preget av å sverte Israel, og løfte opp Araberne. Dypest sett er dette en agenda av Satan, de falne Englene og demonene som står bak sier skriften: Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.  3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.

Bilde av hvilke Araber land Israel er omgitt av.
Israel er omgitt av Araber stater som Israel aldri kan stole på om de har inngått en fredsavtale med Egypt. Hadde Egypt eller de andre Araber staten trodd og følt seg sterke nok, hadde de gått til krig imot Israel sporen straks.

Bilde av hvilke Muslimske stater Israel er omgitt av

 Map of Arab Countries vs. Israel

Med andre ord, konflikten i Midt-Østen er en konflikt mellom Gud og Satan. Uten å forstå det åndelige akseptere med denne konflikten mellom Israel og Araberne og verdens samfunnet. Så vil en ikke få den rette forståelsen av dette.

Her bruddstykker av en artikkel av Ståle Halsne.

Israel er et demokratisk land med et demokratisk styre i motsetning til Hams som er totalitære og pro-muslimske!

Israel er et land og et folk som deler våre verdier, og som kjemper for å kunne leve med disse verdiene i et hjørne av verden hvor dette bare er en fjern drøm. Men vi har vendt dem ryggen. For oss er det onde blitt det gode. Hvordan havnet vi her?

Krigen i Midtøsten raser videre. Dødstallene stiger blant palestinerne, men til tross for at Israel godtok et våpenhvileforslag fra Egypt 15. juli, er det ingenting som tyder på at angrepene skal opphøre enda. Etter dette har som kjent Israel startet en bakkeoperasjon i Gaza, og freden synes å være langt unna.

Onsdag 16. juli har Stavanger Aftenblad en artikkel om konflikten hvor overskriften er som følger; «Vestbredden overlater fredskamp til Gaza.»

Artikkelen er interessant på flere måter, men jeg vil først kommentere selve overskriften. For en slik overskrift viser oss hvordan Stavanger Aftenblad, og flere med dem, ser på konflikten mellom Israel og palestinerne; Hamas driver en fredskamp. Mot Israel. Rakettene sendes innover Israel i fredens tjeneste. Det blir som når vi bombet Libya, og befridde befolkningen fra tyrannen Gadaffi. Eller som motstandskampen under andre verdenskrig. En motstand og kamp som var nødvendig fordi vi trodde på det gode, og på friheten. Vi hadde nemlig rett. Vi kjempet for det gode. Det samme gjelder nå for Hamas. Samme greie.

Men hvordan havnet vi her? Hva har skjedd siden det onde nå har blitt det gode? For Hamas står ikke for det gode. La det være klinkende klart. De er en terrorbevegelse som ikke deler noen av våre verdier. De står for omtrent det helt motsatte av hva vi gjør. Tidligere norsk Midtøsten-forhandler, statsråd og visegeneralsekretær i FN, Terje Rød-Larsen, gir følgende karakteristikk av Hamas direkte på Dagsnytt Atten i NRK P2 15. juli; «… det er et tyrannisk regime, det er undertrykkende, det respekterer ikke menneskerettigheter, det er summariske henrettelser, kvinneundertrykkelse, minoriteter som kristne undertrykkes osv.» NRKs korrespondent i Midtøsten, Sidsel Wold, sa under samme sending; «…jeg vet ikke om Hamas er så opptatt av befolkningen sin egentlig.»

Gaza er ikke okkupert av Israel. Palestinerne fikk full kontroll med Gaza da Israel trakk seg ut i 2005. Likevel hører vi hele tiden at det er «okkupasjonen» som er den klare årsak til konflikten. Siden Gaza ikke er okkupert, må man da mene at det er okkupasjonen av Vestbredden er årsaken til konflikten i Gaza. Men her er noe rart. For Vestbredden vil for alt i verden ikke bli innblandet i konflikten mellom Israel og Hamas. Hvorfor? Majd Shuman svarer Stavanger Aftenblad 16. juli at de har det godt takket være at palestinske selvstyremyndigheter faktisk samarbeider med Israel. Så mens Jonas Gahr Støre, Heikki Holmås, Mads Gilbert og Sidsel Wold med mange flere argumenterer med okkupasjonen av Vestbredden som årsaken til hele konflikten, svarer Shuman at de har det godt på Vestbredden. Skal vi tro på argumentet om at okkupasjonen av Vestbredden er årsaken til konflikten må det bety at Hamas ikke har fått med seg svaret til Shuman og befolkningen på Vestbredden. For de har det godt.

Konflikten i Midtøsten er en tragedie for alle ofre. Den er en tragedie for Gaza og for palestinerne. Den er en tragedie for Israel. Samtidig viser måten vi selv ser på konflikten at noe har skjedd med oss. En terrorbevegelse og et tyrannisk regime ved navn Hamas har fått oss til å vende oss mot Israel. Israel er et land og et folk som deler våre verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet. Det er et demokrati, med en rettstat hvor alle er like for loven. Israel kjemper for å kunne leve med disse verdiene i et hjørne av verden hvor dette bare er en fjern drøm. Hvor kvinner, homofile og minoriteter blir systematisk undertrykket og hvor kristne blir henrettet. Men vi har vendt dem ryggen. For oss er det onde blitt det gode.
(sitat av artikkel ferdig).

Sluttkommentar:
Salme 83. 1. En sang. En salme av Asaf.
         
     2 Gud, hold deg ikke i ro,
          vær ikke stille og taus, Gud!
         
     3 Dine fiender buldrer!
          De som hater deg, løfter hodet.
         
     4 De legger listige planer mot ditt folk,
          de rådslår med hverandre mot dem du verner.
         
     5 De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk,
          så Israels navn ikke lenger blir husket!»
         
     6 De holder råd og blir enige,
          de inngår en pakt mot deg,
         
     7 Edoms telt og ismaelittene,
          Moab og hagrittene,
          
     8 Gebal, Ammon og Amalek,
          Filisterland og de som bor i Tyros,
         
     9 selv Assur slutter seg til dem
          og er en sterk arm for Lots sønner.
         
    10 Gjør med dem som med Midjan,
          som med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken.
         
    11 De ble utryddet ved En-Dor,
          ble til gjødsel på marken.
         
    12 La fyrstene deres bli som Oreb og Seeb,
          alle høvdingene som Sebah og Salmunna!
         
    13 For de sa: «Vi vil ta Guds beitemarker i eie.»
         
    14 Min Gud, la dem bli som tisteldun,
          som halmstrå for vinden!
         
    15 Som ilden brenner opp en skog
          og flammene setter fjell i brann,
         
    16 slik må du jage dem med din storm
          og skremme dem med dine stormkast.
         
    17 Fyll ansiktet deres med skam
          så de spør etter ditt navn, Herre.
         
    18 La dem bli slått av skam og skrekk for alltid,
          la dem bli vanæret og gå til grunne!
         
    19 Måtte de skjønne at ditt navn er Herren,
          du alene er Den høyeste over hele jorden.


Denne konflikten som vi ser her nå i Midt-Østen er ikke av ny dato, men ligger flere tusen år tilbake i tid. Der målet var, er og forblir det samme. De kan hate og ligge i innbyrdes krig og stridigheter, men et felles mål forente dem før, og nå i dag. Utslettelse og tilintetgjørelse av staten Israel, folket og alt hva de står for og representerer!

Ingen kommentarer: