tirsdag 7. august 2018

Nr. 2273: Hillsong bryter totalt imot Guds ord og «vanlig» pinselære når den kun favner ungdommen, ikke middeladrende og eldre mennesker, men selv da reagerer ingen!


Nr. 2273:
Hillsong bryter totalt imot Guds ord og «vanlig» pinselære når den kun favner ungdommen, ikke middeladrende og eldre mennesker, men selv da reagerer ingen!
Bilde av far til grunnleggeren av Hillsong som var en pedofil pinseleder i New Zealand and Australia. Han var leder, og levde et dobbeltliv, jeg skjønner ikke hvordan folk ikke kan og vil se at Hillsong er en villfaren og forførisk sekt.
Far til Brian Houston var den nå avdøde pinselder William Francis "Frank" Houston som har gjestet Norge og Sarons Dal i sammen med den nå koropsjons dømte Pastor David Yonggi Cho fra Sør Kora som ble avslørt for noen år siden.
Nå begynner det å nærme seg førti år som en kristen, og mer hykleri, dobbeltmoral og umoral og enn det som foregår i dag blant de kristne tror jeg ikke har eksitert i menigheten snart to tusenårsrike historie?

Da jeg ble frelst var det en del ting jeg ble undervist og lært opp til å ha i bunn i min tenkning angående menigheten.

Bl.a. at en menighet skulle ledes av et eldsteråd, noe som en ikke er nøye på i dag selv blant pinsevenner.
En menighet skulle være en «flere-generasjons» menighet der både barn, ungdom, manndom og de eldre skulle være i sammen.


Hva møter enn i Hillsong? Det er en menighet utelukkende for ungdom!

Menigheten er styrt i fra Sydney/London, noe som bare her gjør dette felleskapet til ubibelsk. Med storskjerm i fra disse stedene, holder enn disse ungdommen i et «jerngrep» der en egentlig kontrollerer og styrer alt fra toppen og ned.


Da vi kom på møte her i Oslo, fikk vi ørepropper.

Salme 115. 4 Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender.  5 De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke; 6 de har ører, men hører ikke; de har nese, men lukter ikke.  7 Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke; de gir ingen lyd med sin strupe.  8 Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem.

For første gang i mitt liv fik jeg og min familie ørepropper for å gå på møte, det er helt hinsides. Er Gud døv? Det er avgudene som er døve, ikke vår Gud lærer skriften.

Esekiel 14. Menneskesønn! Disse menn har gitt sine motbydelige avguder rum i sitt hjerte, og det som er dem et anstøt til misgjerning, har de satt for sine øine; skulde jeg la mig spørre av dem?

Dette med Hillsong er egentlig ikke noe annet enn en form for moderne hedenskap der en impliserer «Jesus», men ikke bibelens Jesus inn i gudsdyrkelsen.

En menighet kun for ungdom, selv da reagerer enn ikke. Dette er ille, byggen en menighet utelukkende for ungdom som får lov å gjøre som de selv vil. Dette er avgudsdyrkelse sier bibelen, ikke en bibelsk form for Gudsdyrkelse!

Jesaja 3. 12a Mitt folks herskere er barn,

Ja. Her er det en menighet der menigheten stort sett består av ungdom, og blir styrt av halvgamle mennesker enten i Sydney/London der en spiler så høy musikk, danser, skråler og herjer og holder på at en tror dette er mer et «dop-party» enn det er en menighet forordnet etter bibelsk mønster der barn, ungdom, manndom og eldre mennesker tilhører det samme felleskapet som der skal være i et sunt og godt kristent felleskap.

Disse ungdommene er skadet for livet, ikke bare i hørselen, men i sitt åndsliv.

Trist å tenke på at all denne egentlig fine ungdommen kommer inn i et liv, der en blir lært opp til å tro at en selv er nesten verdens midtpunkt. Men når og hvis de noen gang opplever et bibelsk og sunt menighetsliv, så vil de aldri føle seg hjemme og de vil være i opposisjon. Da det «normale» er blir det «unormale» for disse egentlig fine ungdom.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Sluttkommentar:

Her er det så mange og ubibelske ting i dette felleskapet. At å kalle Hillsong for et sunt, bibelsk og en pinsemenighet er direkte misvisende.
Til mer en setter seg inn i denne menighet/bevegelse, og ingen advarer og rettleder disse forvillede og forførte ungdom. Vil dette bare vokse seg verre og verre!
Her trengs det noen modne eldre mennesker som kommer inn, og får disse forførte ungdom ut av Hillsong og inn i et sunt og godt felleskap der alle generasjoner er i sammen for å tjene og tilbe Gud. Der sunn og god undervisning, rettledning og felleskap over generasjoner blir praktisert.

2 Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!  3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.  5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Ingen kommentarer: