fredag 26. oktober 2012

Nr. 495: Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt de kristne, og mange sovner inn før tiden

Nr. 495:

Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt de kristne, og mange sovner inn før tiden.

1 Kor. 11. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29 for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn. 31 Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt; 32 men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for å ete, da del med hverandre; 34 og hvis nogen hungrer, da ete han hjemme, forat I ikke skal komme sammen til dom! Det annet skal jeg foreskrive når jeg kommer.

Josva og Kaleb var ved sin fulle styrke ved 85 års alderen, det er en fin alder å dra inn årene og reise hjem for å bli med Herren for oss troende da vi er satt for å være lys og salt i denne verden, her illustrasjonsbilde en atlet som alle troende skal være først og fremst åndelig sett som også vil slå ut på det fysiske der vi er overvinnere på alle fronter i livetSkriften taler om at det selv på Apostlenes tid var det mange syke blant de troende!

1 Kor. 11. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.

Hva var grunnen?

Dette er tatt fra der Apostelen Paulus underviste om nadverden, det var de som misbrukte nattverdsmåltidet til å spise seg selv mette. Og de så ikke forskjell på hva nadverden var og et vanlig måltid. Dette igjen resulterte i at velsignelsen som er i Jesu forsoning på Golgata ikke ble dem til del, men faktisk gjorde at dom ble bragt inn i deres liv. Det var en kombinasjon av mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som bragte dem til dom. Det er slik i dag også at det er mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme! Gud har ikke forandret seg, ei heller vi mennesker om vi har en bedre forståelse på enkelte områder så har vi en dårligere forståelse på andre områder.

Gud vil at vi troende skal være frisk og leve minst til vi er 70-80 år, ja også lengre!

Sal 90:10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

Jos 14:10 Og nu ser du at Herren har gjort med mig som han sa, og latt mig leve i fem og firti år fra den tid Herren talte disse ord til Moses - all den tid Israel vandret i ørkenen; og idag er jeg fem og åtti år gammel. Jos 24:29 Nogen tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, hundre og ti år gammel.

3Joh 1:2 Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Løftene er mange, men Guds ord taler om et godt, langt og innholdsrikt liv som troende der vi er overvinnere på alle områder i våre liv. Jeg vet ikke alt, men Guds ord taler blant om at vi kan forvente minst 70 år her på jorden, og med megen styrke enda lengre.

Josva og Kaleb var 85 år og ved sin fulle styrke og kraft!

Slik jeg ser det, har en vært en troende fra ungdommen så har en et klart fortinn med å ha vandret med Herren. Josva og Kaleb hadde Guds ånd da de andre hadde Verdens ånd. De var også da ved sin fulle styrke ved fylte 85 år, og vi som troende kan også forvente oss et godt, innholdsrikt og spennende liv. Der vi er ved god helse og helbred bare vi følger Herren.

Guds folk er syke fordi de har mangelfull forståelse, er ulydige og kjødelige, som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme!

Akkurat som mange i menigheten i Korint var syke, skrøpelige og døde før tiden, er Guds folk det i dag. Sykdom er fra Satan, og alt dette overvant Jesu på korset!

Guds ord taler om at ved hans sår er vi legt, ikke bare skal erfare det senere

1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Når Jesaja gjengir dette ordet sier han at ved hans sår har vi helbredelse, mens Peter sier vi er legt. Ved Golgatas offerdød er alle troende legt rent objektivt sett. Det er for oss å ta ut av vår rikdom og helbredelse vi har i Kristus Jesus NÅ!

A A Allen

Evangelist A A Allen ba for syke i tusenvis, og de ble helbredet. Men selv døde han en for tidlig død, hvorfor? Jeg tro at han ikke passet nok på sitt eget liv og sitt legeme. Derfor er det så viktig at vi ikke er bare opptatt med alle andre, men også med oss selv og vårt forhold til Herren. Det aller viktigste er at jeg har det godt med Gud. Andre mennesker må ta sine egne valg!

Er det mulig å dø før tiden? Dessverre ja!

Selvfølgelig har ikke jeg svarene på alt, og det kan godt være at Gud tillatter ting for ikke noe verre skal hende. Eller han har andre ting på programmet da sjelers frelse er og forblir det viktigste. Men som troende kan vi og skal vi forvente at Gud hjelper oss med alle ting, også med å være ved god helse, akkurat som vår sjel har det godt, all ære til Gud og Lammet!

Sluttkommentar: Jesus kalte helbredelse for «barnas brød»;

Matt.15. 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.

Da Gud Fader selv ser på helbredelse som vårt brød og vi ber i Fadervår gi oss vårt daglige brød så ligger det helbredelse i denne bønnen. Forvent og tro Gud at du og vi alle skal få leve lenge. Josva og Kaleb var ved fylt styrke ved fylte 85 år, var ikke det herlig? Forvent og tro at Gud er den samme i dag som han da var, for det er han i sannhet. Sykdom er fra Satan og god helse er i fra Gud, det er sikkert da Jesus sa at Tyven som er betegnelse på Satan at hans misjon var å stjele, myrde og ødelegge. Mens Herrens misjon er å gi liv, ja liv i overflod Hallelujah!

Dette er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til, alt er i forsoningen. Det er bare for oss å vandre Herren verdig og tro hans ord og gjøre det vi selv kan etter beste evne. Da velsigner han oss og beskytter oss. Ikke noe er for vanskelig for Gud, alt er tilveiebragt gjennom Jesu forsoning og offerdød på Golgata kors for 2000 år siden, Gud være lovet fra nå av og inntil evig tid!

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-193-faith-that-prevails.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-194-ever-increasing-faith.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/ne-212-price-of-gods-miracle-working.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/209-how-to-receive-your-healing.html

Ingen kommentarer: