lørdag 6. april 2013

Nr. 578: De som tror på helvetes-læren unnskylder læren, tror de da på den?

Nr. 578:

De som tror på helvetes-læren unnskylder læren, tror de da på den?

Enhver som tror på en lære, burde frimodig og uten å anklage andre for å føre vranglære holde frem hva enn selv tror og lærer. Det er den Katolske Kirka som «innførte» dette som en «kristen» lære gjennom den mørke middelalderen med beslektet lære som skjærsilden, men alt dette er og forblir lære som har sitt opphav i forførende ånder (1. Tim. 4.1.). Illustrasjonsbilde av Peterskirken utenforbi tatt av meg som er den eller de som «innførte» dette som en «kristen» lære stikk i strid med Guds ord, hva de hellige lærte både i den gamle og den nye pakt. Hvem har da «skylden» for denne lære? Også holdt oppe ved dårlige og misvisende bibeloversettelser og ved å true og ikke regne troende som tror annerledes som «fullverdige» kristne. Her blir alt satt på hode.Innledning: fra Wikipedia: Skjærsilden eller purgatoriet, renselsesstedet, er ifølge katolsk lære en renselse som frelste sjeler må gjennomgå før oppstandelsen. Pinen kan forkortes gjennom egne eller andres gode gjerninger, eller ved sjelemesser.

I renselsesstedet er de sjeler som visselig har evigheten i paradiset som sluttmål, men som ennå ikke er tilstrekkelig lutret for å kunne tre inn; jfr. Åp. 21,27 og Heb. 12,23. Alle sjeler som passerer skjærsilden, kommer til Himmelen, den er altså ikke en slags mildere form av Helvete.

Læren om skjærsilden har sin bakgrunn i gammel jødisk tro, og er reflektert i 2. Makkabeerbok, som av katolikker regnes som del av Det gamle testamente. I 2. Makkabeerboks 12. kapittel finner vi et historisk bevis på at jødene bad for sine avdøde. Det handler om den heltemodige Judas makkabeeren, som fører sine menn i krig mot Israels fiender. Noen få jøder faller i makkabeernes hær. Det viser seg senere at de bærer hedenske amuletter under klærne. Dette var en synd som Loven forbød. Judas samler da inn 2.000 drakmer sølv og sender dem til Jerusalem, for at prestene i tempelet skal bære frem et syndoffer for de falne, så de kan bli forløst fra sine synder. Denne skikk – å be og ofre for de avdøde – blir her betegnet som en from og gudfryktig handling (sitat slutt).

1.) Jeg er glad, frimodig og trygg i min tro, i motsetning til de som tror på hælvetes-læren som virker til å bli opprømte og hissige hvis enn har andre meninger enn dem! (dette er min subjektive erfaring i det store og det hele).

Det virker for meg veldig underlig hele læren og måten en presenterer denne læren på, men så har den ei heller noen bibelsk dekning. De som tror på denne læren klassifiser fort andre til å bli vranglærere og det som verre er, men det lever jeg godt med. For meg og det burde vært for alle andre, hva skriften sier er det som er avgjørende, ikke mindre eller mer.

2.) Skriften gir et samlet vitnesbyrd på at menneske uten Gud vil bli utslettet som Sodoma og Gomarra.

Skriften samler et vitnesbyrd i Judas brev at ilden vil ramme alle de ugudelige som den rammet Sodoma og Gomarra og alle og alt vil bli brent opp og tilintetgjort.

3.) Dommen etter den hvite trone taler om at ildsjøen ikke vil være mer der alle ugudelige og vantro vil ha sin endelikt. Det er absurd, uten mening og hensikt at Gud skal holde Satan og mennesker for alltid i et evig torturkammer der det er umulig å unnslippe.

Gud Fader vil den dagen han skaper en ny jord og nye himler ha utryddet og fjernet for godt alle de som ikke skal være med i den kommende verden.

5.) Gud er ikke en diktator eller et monster.

Dette er en artikkel fra vår hjemmeside:

Tanker om helveteslæren!

Her om dagen snakket jeg med noen venner angående den tradisjonelle læren om Helvetet. Her følger 5 av mine argument.

1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.

2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.

3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister!!! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jemfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet????????

4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...).

5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jemfør Åp.21.

Resultatet av en slik lære renvasker Jehova Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren...

Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.

6.) Hvem skal pine menneske i all evighet?

Dette har jeg aldri fått svar på hverken av de som tror på denne læren eller noen andre. Er det Gud? Satan? Eller? Hele læren er ubibelsk derfor har en ikke noen svar heller!

Her en artikkel skrevet av I. Larsen

Fortapt - Evig pine?

Ikke få av de som sliter med psykiske problemer, har havnet i en slik beklagelig tilstand, på grunn av læren om et brennende pinested.

Tanken på en Gud som demonstrerer så sterke psykiske trekk, at han rett og slett finner glede i å påføre de han hevder å elske, maksimal smerte og lidelse er en vanvittig ide.

Det hender at vi blir anklaget for å ikke tro på fortapelsen. Påstanden kommer gjerne fra medkristne som har kommet til å tro at de ugudelige til slutt skal fortsette å være beviste i all evighet, mens de pines. Vi tror absolutt på fortapelsen, men kan ikke finne at Bibelen lære er samstemt med det katolske skjærsild - dogmet, som er bakgrunnen for læren om en Gud som i all evighet skal pine menneskene.

Vi verken kan eller tør bygge vår tro og lære på tilfeldige bibeloversettelser, som har valgt tolkninger som er i samsvar med hedensk, katolske tradisjoner. (Bibelen ble oversatt av katolske munker.) Nei, vi foretrekker å konsultere grunnteksten, kun der finner vi Bibelens opprinnelige mening. ´Ordet "pine" i de fleste norske oversettelser kommer fra det greske "kôlasin." Sa´nt nok kan dette ordet benyttes for å beskrive smerte, men ordets primære betydning er "straff".

Med to mulige tolkninger må vi innhente opplysninger fra andre bibeltekster, om vi skal være sikre på å finne rett forståelse. Bibelen lærer at de ugudelige vil bli tilintetgjort. Det innebærer at de ikke lenger eksisterer. Se Mal.4:1. "Dagen som kommer, skal brenne dem opp....så verken rot eller gren blir igjen." Sal. 21:10. Heb. 10:27. og Åp. 20:9 De ugudelige vil bli "Fortært," Sal. 145:20 sier "Utryddet," Jes. 41:11,12 sier at de vil "gå til grunne og bli borte."

Andre skriftsteder forteller at de fortapte skal bli til aske, (Jes.47:14, Esek.28:18) og at de døde verken vet noe, tenker, føler eller utføre gjerninger. Her gis et bilde av en fullkommen utslettelse av de som ikke lot seg frelse. Resultatet ev denne utslettelsen / fortapelsen , er uten tvil evig og ingen vil få en ny anledning. Ja, vi tror absolutt på en evigvarende fortapelse, men dette betyr en evigvarende konsekvensstraff, ved å bli utslettet / tilintetgjort, og ikke en evig pine i bevisst tilstand.

Evig ild

Selve ordet "helvete" kommer fra greske "Gehenna" en søppelplass utenfor Jerusalem, hvor ilden brant evig (hele tiden), i hvert fall så lenge det var noe og brenne. Men når alt som kunne brennes var borte, sluknet ilden. Da var det bare aske igjen. Merk deg følgende bibeltekst: Judas brev, vers 7, forteller at Sodoma og Gomorra, "er gitt som et eksempel, og ligger under straffen i evig ild." ilden varte så lenge det var noe å brenne, men konsekvensen var evig. Der hvor disse byene engang lå, finner du nå bare aske. Samtidig blir vi fortalt at det som skjedde med disse byene, skal være et eksempel på den skjebnen de ugudelige går i møte. Og da kan vi trekke slutningen at de ugudelige, på samme måte som innbyggerne i de to byene, vil brenne opp og bli til aske, og at den fullstendig ødeleggelsen er evigvarende. Da er det konsekvensen som er evig, og ikke ilden.

Utrykket "uslukkelig" som er brukt i Matt. 3:12 og Luk. 3:17, sier derfor at ingen kunne slukke ilden, den var "uslukkelig", før den hadde gjort det den var tiltenkt, nemlig å brenne opp alt til aske. Jeremia forteller at Gud ville tenne en ild i Jerusalems porter som ikke kunne slukkes. Profetien ble oppfylt da byen ble ødelagt av Nebukadnesar. Ilden brant så lenge det var noe å brenne. Når vi ser hvordan det greske ordet evighet "aionios", er brukt i forbindelse med ildens ved verdens ende, ser vi at det er ildens evigvarende ødeleggende effekt, som er vektlagt, og ikke dens varighet.

En lignelse

Det er av noen hevdet at historien om Lasarus gir næring til ideen at fortapelsen respekterer pine. Denne beretningen er en lignelse, som innebærer at det er en fiktiv og usann historie, som har til hensikt å kommunisere et prinsipp. Om lignelsens mange detaljer skulle tolkes som reelle, ville vi sitte igjen med en absurd teologi, som ikke samstemmer med resten av Bibelen.

Lignelsen om Lasarus bygger på elementer fra datidens folketro, og har til hensikt å vise at våre valg for evigheten må tas mens vi lever. Etterpå er det for sent. Jesus benyttet seg ofte av både ordtak og muntlige historier når han skulle få sine tilhørere til å fatte et åndelig prinsipp.

Ideen at et menneske har en udødelig sjel, kom inn i hebraisk tenkning, fra hedenske filosofer, i den mellomtestamentlige perioden, men har ingen røtter i Det gamle testamentets skrifter. Hvis andre lignelser i Bibelen skulle formilde objektive sannhetspunkter, burde vi få problemer med at Jesus både er et brød og et lam, at himmelen er en mynt, at Guds barn er salt, at Guds Ord er korn.

Vi må ikke gjøre Bibelens lignelser til virkelige hendelser for å tilfredsstille det katolske dogmet om skjærsilden. Noe den satte i sene for å skremme folk til å kjøpe avlat (syndstilgivelse).

Hvis jeg skulle tro at Gud finner glede i å pine, i all evighet, de menneskene han elsket så høyt at han ga sitt liv for å frelse dem, da måtte jeg revurdere alle Bibelens erklæringer om Guds kjærlighet. Dersom en mann, når han dypt og oppriktig er glad i en kvinne, og hans kjærlighet ikke blir gjengjeldt, søker å påføre henne maksimalt med smerte og lidelse, ville enhver psykiatrisk sakkyndig stille diagnosen; "Varig svekkede sjelsevner med sterke psykopatiske trekk."

Fortjener ikke Gud en bedre omtale enn det?

Skulle jeg tro at Gud er slik, ville himmelen og kristendommen straks miste mye av sin attraksjon for meg. Da ville jeg nok fylle mitt sinn med alle tenkelige grunner for at det sannsynligvis ikke var noen Gud likevel. Eller jeg ville bli en kristen av ren og skjær panisk redsel for å bli pint i all evighet. Alle vet vi hvor ondt det er og brenne seg. Tanken på at hele kroppen skulle brenne i all evighet, mens alle smerteopplevelser er intakt, kan gjøre hvem som helst gal.

Med en slik tro, ville jeg nok oppsøke kristne miljøer som fortalte at frelsen, for å unngå omtalte skjebne, er enkel og lett å oppnå. Dette er trolig årsaken til at menigheter med en lettvint, overflatisk og ubibelsk frelsesforkynnelse, som f.eks. "èn gang frelst alltid frelst", ofte tiltrekker seg mennesker som tror på og er redde for evig pine, som for mange er hovedmotivet for å være en kristen.

Men så er da også denne læren et hedensk fremmedelement i kristendommen, og må sannsynlig gis mye av æren for ateismens fremgang og for den enestående vekst Human Etisk Forbund kan glede seg over. Men vis denne bibelforståelse gjenkjennes som hedensk, er jeg med ett satt fri til å elske og sette pris på Gud og Jesus, ikke av redsel for å pines, men av beundring for hans karakter og kjærlighet. Da framstår han ikke som en ondsinnet psykopat, som finner glede i å pine andre, men som en kjærlig far som ikke vil tvinge eller manipulere noen. Ja, han respekterer til og med de som sier nei til hans tilbud.

All synd skal og må utslettes. Ingen som ikke har latt seg skille fra sin synd, men liker den, kan overleve i Guds nærhet eller finne glede i å leve på den nye jord når all synd er borte. Derfor lar han de som velger ikke å bli frelst, være som om de aldri hadde levd. (sitat slutt).

7.) Beslektet lære om skjærsilden.

Den store røverkirken som den katolske kirka er, har flere lærer som bygger opp om deres vranglære som bl.a. skjærsilden og hælvetes-læren som «henger» i sammen! Det er og forblir ubibelsk å tro på både læren om skjærsilden, evig helvete og en triade Gud som alt er Katolsk vranglære!

8.) Ildsjøen vil til slutt bli tilintetgjort i sammen med alle som har fått sitt endelikt der.

Joh. Åpenb. 20. 11 Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. 12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. 13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger. 14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

Men hva skjer til slutt med ildsjøen, og de som er i ildsjøen? Skriften gir svar:

Joh. Åpenb. 21. 4 og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. 5 Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.

Skriften sier: «for de første ting er veket bort». Ildsjøen og de som er der, er borte for ALLTID! Gud gjør «Se, jeg gjør alle ting nye!». Alt er da nytt, ildsjøen er borte, og Gud Fader skaper og gjør alt nytt. Da er det ikke plass og rom for noen ugudelige og vantro. Satan, de falne englene, demonen og alle mennesker som ikke hadde sine navn skrevet i Livets bok er borte, for alltid!

2 Pet. 3. 11 Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Alt skal oppløses og bli borte, og kun det Gud Fader selv står bak, vil bestå og være i all evighet! I King James oversettelsen står det: «destroyed» som betyr å bli ødelagt. Ildsjøen skal da med andre ord bli ødelagt, det innkluderer alle som er der. Ordet opløses i grunnteksten står det lyomenōn. Det betyr: Å ha noe som en gir slipp på eller å miste noe. Med andre ord, Ildsjøen vil bli borte som noe som en gang hadde men en taper!

Sluttkommentar: Kunne fortsatt om dette emne mye, mye lengre. Men jeg oppfordrer deg til å studere dette emne ved denne artikkelen og de relaterte artikler. Og annet både på blogg og hjemmesiden vår. Har du flere spørsmål? Send dem inn på mail eller SMS til oss her:

Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu Kristi navn! Gå også på vår hjemmeside for Smyrna Oslo: janchristensen.net

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-vi-skal-dmme-engler-og-vre.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-281-helvetslren-er-en-middelalderlre.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-269-helvetes-lren-er-ubibelsk-slik.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-18.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-27.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-helvete-og-den-evig-brennende-ild-en-realitet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-577-helvetes-lrene-er-demoners-lre.html

Ingen kommentarer: