tirsdag 31. mars 2015

Nr. 1085: Oversikt over Jødenes kalender og høytider som de holder i dag, men som alle mennesker skal holde under det snart forestående 1000 årige fredsrike!

Nr. 1085:

Oversikt over Jødenes kalender og høytider som de holder i dag, men som alle mennesker skal holde under det snart forestående 1000 årige fredsrike!

Var på besøk på Jødisk Museum i Oslo i den tidligere synagoge i Calmeyers gate, midt i Hausmannskvartalene hvor mange jøder bosatte seg da de kom til Norge rundt det forrige århundreskiftet. Bygningen har igjen blitt fylt med jødisk kultur som jeg tok noen bilder av. Der vi får en oversikt over Jødens kalender og høytider som alle vil holde under det snart forestående 1000 årige fredsrike!

Det Jødiske året Å finne nymånen
Rosh Chodesh - Nymånedagen

Shabbat eller Sabbat


 Pesach - Det usyrede brøds fest (påske)
 Shavuot - Åpenbaringen av toraen

 Tisha b`av - Tapet av templet

 Rosh hashana - Nyttår! Jom kippur - den store forsoningsdagen!
 Sukkot - Løvehyttefesten! 

 Simchat tora - Toraens fest
Chanuka - lysfesten 


 


 Purim - Redningen og karneval fest

 Relaterte linker: 


Ingen kommentarer: