søndag 3. januar 2016

Nr. 1334: De samme løgn-demonene som virket i Reinhard Bonnke for tredve år siden, virker i dag i han, da han holder fremdeles frem de samme løgnene!

Nr. 1334:
De samme løgn-demonene som virket i Reinhard Bonnke for tredve år siden, virker i dag i han, da han holder fremdeles frem de samme løgnene!

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Trosbevegelsen-er-en-New-Age-gruppering
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem

Bakgrunn for dette jeg her skriver ligger tredve år tilbake i tid. Første gang jeg hørte om Rennhard Bonnke var i 1985 og har også hørt ham Live på OKS. Allerede da sa jeg at han er oppskrytt og har ikke med den levende Gud å gjøre. Da holdt han på med denne vranglæren at Guds ord var like sterkt i hans munn som det var i Jesu munn etc. Og nå, tredve år etterpå, er det like ille, om ikke verre! Det er falske profeter og ulver i fåreklær som faktisk hele dagens pinsekarismatiske bevegelse er blitt mer og mer preget av. Og som er blitt majoriteten innforbi denne såkalte kristne retning.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres
https://www.youtube.com/watch?v=DDFtcZD6tDg
 
Jeg hørte ham preke ca. kl. 12.00 på God TV lørdag 2. januar 2016. slik at det er klart hvilken tale det var. Og den talen var forferdelig og ille.
Dette er ikke evangeliet, men forførelse, villfarelse og mer New Age lignede enn de aller fleste er klar over. Derfor MÅ JEG ADVARE IMOT DAGENS PINSEKARISMATISKE KRISTENDOMSFORKYNNELSE!
Jeg tok meg tid og så på Gods Channel der Evangelist Reinhard Bonnke prekte fra Amerika. Det var i fra Kansas Missouri og mye folk var samlet.
Dette passer perfekt på dagens pinsekarismatiske kristne mennesker:
“Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De selve lykken fra ham med det samme”. De berømte ordene er en replikk fra Ibsens “Vilanden” fra 1884 og ordene er like aktuelle i dag. Faktum er at egentlig hele den pinse-karismatiske bevegelse er kommet inn i et uføre som er dette Jesus her sier:

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Bilde av Evangelist Reinhard Bonnke.


Hva forkynte Evangelist Reinhard Bonnke som var så ille?

Mye, og det er ikke bar hva han forkynner, men hva han ikke forkynner.

Han fortalte om at det var en forkynner som avsluttet preken sin og som kom ikke neste dag. Det gav en «spesiell» åpning for hvem? Ja, riktig seg selv den «store» Reinhard Bonnke.

1.)  Tolkeren som tolket ham ble helt «utslått» og begynte å tale noe lignede dyrelyder sa Bonnke. Dette er slik jeg ser det ikke noe annet en demonisk aktivitet. På pinsefestens dag ble de fylt av Ånden, da priste de Gud, det kom ikke ut dyrelyder og annet.
Se her for hva Åndens dåp og fylde skapte på Pinsefestens dag:

Ap.gj. 2. 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
     5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.  7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?  9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»
14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem:
        «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! 15 Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
         
    17 I de siste dager skal det skje, sier Gud,
           at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
           Deres sønner og døtre skal profetere,
           de unge skal se syn,
           og de gamle skal drømme drømmer.
         
    18 Selv over mine  slaver og slavekvinner
           vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
          og de skal tale profetisk.

2.)  Gud sa til ham at de ordne som var i hans munn var like sterke og virkningsfulle som da de lå i Jesu munn. Dette er akkurat det samme som Paven sier bare på en annen måte, men like ubibelsk og like blasfemisk.

Hvorfor det? Fordi vi er ikke utvalgt som Jesus og like hellig og ren som ham. Han er Guds enbårne sønn, i ham bor hele Guddommens fylde og han har Ånden uten mål. Vi kan på ikke på noen som helst måte sammenligne oss med Jesus som Bonnke og Paven gjør, dette er ikke noe annet en et stort, stort hovmod og totalt ubibelskt.

3.)  Rett etterpå så sa etter Bonnke sitt sigende at Satan sa følgende til ham: «Tenke hvis dette ikke fungerer».
Først så «taler» Gud, så Satan. Men legg merke til hvem som taler hva? Satan taler her til Bonnke hva som er sannhet, mens Gud taler løgn. Med andre ord, her snur Bonnke opp ned på alt, og i virkeligheten er det Satan som taler til ham hele tiden, ikke Gud. Han er forført, villede og en falsk profet.

4.)  Møte ble avsluttet med en rocke konsert der det var tror jeg punkrocker som hadde en seanse med sitt hippi utseende og lange hår.

5.)  Dette er ikke sann pinsevekkelse, men demonisks aktivitet!
 
Sluttkommentar:
Jeg tror på tungemålstale, helbredelse, lovsang og alt dette. Men her er det en kraftig forførelse.

Vi hadde møte i går og gikk igjennom Judas brev. Her er et lite utdrag i fra mine bibelkommentarer Judas brev:

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.

Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden.

Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær.

Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid.

Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for.

I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv.

Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Trosforkynnelse-paa-ville-veier

7 kommentarer:

Unknown sa...

Enda en artikkel hvor Jan Kåre Christensen lar en Guds mann bli demonisert. Jeg har støttet Reinhard Bonnke siden 1980 tallet, og millioner av hedninger i Afrika har blitt frelst.

Snart er det bare Jan Kåre selv som holder mål, men det er jo ikke så lite bare det!

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren dette er ufint og uredelig av deg.
Kommenter hva jeg skriver ikke at du er blitt sår på dine øme tær.
De kritikken du kommer med vitner om en mann som ikke lar Guds ord gå innover seg!

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren du har støttet Bonnke. Men hva har han å komme med? Det er vranglære ala den katolske kirke og Paven han holder på med. De ordene som Bonnke har tatt i sin munn er såpass preget av kjødet at det føles ekkelt!

Unknown sa...

Hvem kan da bli frelst?
Tydeligvis ikke gjennom Den Katolske Kirken, hvor det vel befinner seg 500 millioner mennesker.
Gjennom Bonnke har over 100 millioner hedninger blitt frelst, men disse teller da heller ikke. Så har vi Benny Hinn, som etter ditt sigende er blant de aller verste av de som ikke holder mål!
Så har vi den lutherske skaren, som vel teller noen hundre millioner, de har jo barnedåp, den tre-eninge guden, det duger heller ikke.
Pinsevennene er også uglesett, de er jo ikke så nøye på gjengifting lenger!
Til sist står nok bare Jan Kåre og kona igjen, men om kona hans holder mål vet jeg ikke!

Men hva da med Israels 12 stammer fra lovens dager? De skal jo etter sigende tilbake til et stor-Israel ved Jesus gjenkomst. Blir de også latt tilbake i gravene sine? Hva da med Guds løfter?
Ja, den som lever eller oppstår av graven får se...

Jan Kåre Christensen sa...

Sikkert mye sant i det du skriver Myhren, men du snur alt på hode!
Jeg trenger Jesus fordi jeg ikke strekker til selv.
Men en må da få lov å ha meninger og synspunkter på ting uten at frelsen til en skal trekkes i tvil?
Jeg har mine meninger og synspunkter, de har du ikke debattert og kommet inn på.
Men slik du fremstår her Myhren så virker du til å være en svært sur gammel gretten mann, noe jeg vet du ikke er!

Og jeg tror ikke et sekund på at 100 Millioner mennesker har blitt frelst gjennom Bonnke. Det er helt sikker mer som er blitt frafalne enn frelst gjennom hans virksomhet!

De fleste som blir frelst blir det ikke gjennom store korstog, men gjennom en lokal menighet eller en venn eller familiemedlem, og det før de er tyve år!

De massemønstringene er slik jeg ser det, veldig ofte bare en gimmik!

Anonym sa...

Jan Kåre; hva da med Billy Graham og hans crusades?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg tror mer på den lokale menighet og den personlige sjelevinning enn noeaannet!
Det har vist seg at det er det som holder og fungerer!