fredag 3. mars 2017

Nr. 1868: Det er det totale hykleri at store deler av kristen Norge er imot homo-ekteskap, når de samtidig tolerer og forsvarer gjengifte-ekteskap, da Guds ord utelukker begge deler!

Nr. 1868:
Det er det totale hykleri at store deler av kristen Norge er imot homo-ekteskap, når de samtidig tolerer og forsvarer gjengifte-ekteskap, da Guds ord utelukker begge deler!

Bilde av to homofile som er glad i hverandre. Den kjærligheten de har, er ikke mindre verd enn annen kjærlighet. Men de må forholde seg til hva Gud sier i sitt eget ord, at de skal avstå fra dette. Slik som også skilte må, de kan ikke innlede et nytt forhold før den første ektefellen er død, uansett årsak.
Såkalt skyldig eller uskyldig part finnes ikke i Guds ord, da dette gjelder de som er trolovet eller forlovet at skyldig og uskyldig er nevnt (dette har jeg skrevet utførlig om flere ganger før). Skriften er klar, et ekteskap mellom èn mann og èn kvinne livet ut er det eneste det nye testamente taler og lærer.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne (mannen likeså) er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.


Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Da jeg gikk på skolen var matematikk et av mine favoritt-fag.
Mye i matematikken kan en med letthet overføre på det åndelige område.
Vi vet når en skal regne ut et stykke, og en får feil svar.
Så har en regnet feil åpenbart.
Skal svaret være 100, og en får 99 eller 9. så er faktisk svaret like feil.
Slik er det også på det åndelige område.
Vi kan ikke si at 99 er like godt som 100, når svaret er 100.
Vi kan ei heller si at 9 er svaret, alt blir like absurd.
Slik er det også det som foregår nå i kristen Norge der en kvalifiserer synd etter hvor ille det eventuelt er.
La meg si det klinkende klart hva Guds ord sier:

Så er både homo-ekteskap og gjengifte-ekteskap ikke bygd på Guds ord, ferdig arbeid!

I matematikken så kan en faktisk få rett hvis en setter opp regnestykket rett. Jeg vet at ingen av oss klarer å leve opp til Guds ord i alle deler, ingen av oss!

Men det fritar ikke noen av oss å påpeke hva Guds sier om dette!

For meg er det hykleri og Guds vrede er i ferd med å komme over kristen Norge hvis en fortsetter slik en nå gjør med å godta gjengifte blant oss troende.
Er klar over at dessverre vil dette forekomme da menneske i seg selv uten Guds hjelp ikke klarer og vil følge Jesu og Guds bud. Men at da forkynnere og prester er nærmest blitt de verste her, det er så ille det kan forblitt.

Gjengifte blant oss troende påkaller Guds vrede og fører dom over oss!

Joh.e. 3. 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

Vreden er et fremtredende og grunnleggende trekk ved Guds evige person. Det at Guds vrede er en hellig vrede, knyttet til hans herlige fullkommenhet må skarpt avgrenses fra den menneskelige vrede, som har sin rot i menneskets syndige og egoistiske livsførsel, eller de hedenske guders vrede, tillagt av avgudsdyrkerne, som en ukontrollert og uberegnelig, nagfull og lunefull vrede.

Guds vrede åpenbares derimot i forbindelse med menneskets gudsforakt og nådeforakt. Guds vrede er overalt i GT en forbannende makt, hvor Gud står synderen imot. Han er ikke bare vred på synden, men også på synderen, fordi all synd er ut fra skriften personlig. Guds vrede er i bunn og grunn et uttrykk for  Guds hellige kjærlighet, ifølge GT, som hans reaksjon på utakknemlighet og vantro overfor hans fullkomne plan med sitt folk. Denne gammeltestamentlige vreden "godtar" de fleste kristne i mer eller mindre grad.

Men sannheten er at Guds vrede fremgår minst like sterkt i NT og den nye pakts gudsbilde, og bekrefter at vreden er et grunnleggende og evig trekk ved Gud og fullt ut integrert i Jesu gudsbilde.

Samtidig åpner gjengifte opp for demonisk aktivitet blant oss, da det er kristne mennesker som en gang levde i lyset. Men som vender tilbake til Satan og mørke!

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Dette er Mesterens egen undervisning. Her sier han det rett ut, at hvis en troende gifter seg på nytt eller på andre måter lever og vandrer i mørke. Så er det så attraktivt for demonene, at de kommer med en styrke over og i dem personen. Som gjør ham til åndelig sett et demonisk monster som sprer sin gift over alt!
Det er dessverre dette som er bibelens klare ord som vi ikke kommer unna.
At synd, liten som stor. Hvis vi gir den innpass i våre liv, så får den vokse som en kreftsvulst. En kreftsvulst, får den først fotfeste. Så er det om å få tatt den så fort som mulig, før den får spredd seg.

Hva se vi kristen Norge nå gjør?

De godtar gjengifte-ekteskap, men i det store og det hele, så er homo-ekteskap noe de advarer imot på det sterkeste. Dette er det totale hykleri, da Guds ord sier at begge deler er synd!

Sluttkommentar:

Det kan se ut som at jeg taler for døve ører, men en ting vet jeg.
Himmelen står bak det jeg formidler, forkynner og underviser.

Ingen kommentarer: