mandag 6. mars 2017

Nr. 1874: Det er ikke alltid Gud, men vi selv som må «gjøre» om tåredalen til en velsignelse!

Nr. 1874:
Det er ikke alltid Gud, men vi selv som må «gjøre» om tåredalen til en velsignelse!

Bilde av broder Åge Samuelsen som synger en veldig god sang, men helt bibelsk er den ikke. 
Det er dette jeg tar opp i denne artikkelen. Salme 84. 7 Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse.

I grunnteksten står det noe annerledes, fritt oversatt så står det at en setter noe istedenfor. Valget er vårt, vi går gjennom tåredalen, vanskelighet, problemer og mye annet. På den andre siden, hva setter vi da istedenfor?

Salmisten sier følgende:
«de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang»

Vi synger i sangen til Åge Samuelsen: «går jeg gjennom tåredalen gjør han (Gud) den til en velsignelse».
Men dette står ikke i ORDET, der står det at VI gjør den til en VELSIGNELSE! Da i Salme 84 vers syv. Med andre ord, når vi går gjennom tåredalen, gjør vi den til en kildevang. Legg merke hva som står i Salme 84. det står at DE gjør den. Siterer deler av Salme 84. 7 en gang til: «de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang».

Det er også avhengig av hva vi gjør men sorgen og når vi går gjennom tåredalen. Vi kan sette oss ned og la det overvelde oss, eller ta lærdom, utvide våre hjerter og gå videre. Valget er faktisk vårt!

Går vi tilbake til grunnteksten, så står det vi putter inn eller setter noe inn istedenfor tåredalen. Og som sagt, legg merke til at de står «gjør de den til en kildevang». De er oss, det er ikke Gud, med det er vi som må bestemme og gjøre noe med sår situasjon. Da vil Gud komme til og hjelpe til og velsigne!

Vi blir overåndelige og mister det gode for oss!

Skal du og jeg komme ut av vår tåredal, og erfare som det står i Salmene «høstregnet dekker den med velsignelse»!

Så er det hele og fulle ansvaret at vi gjør noe med vår situasjon. Og nekter Satan å innfiltrere våre liv. Her vil jeg si faktisk tankelivet er det aller viktigste for dette. At forbannelse og nederlag skal bli vendt til seier og velsignelse!

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis;  4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,  5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,  6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Det er i vårt tankeliv som den egentlige kampen foregår. Ikke hvordan det er og ser ut på utsiden av oss. Det er fullt mulig å ha kamp og konflikter rundt seg, men oppleve Guds fred. Og det er fullt mulig å ha det rolig og godt rundt seg, men ha konflikter og åndskamp som bare det.
Skriften sier følgende: «idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus»:

Bedre enn dette er det ikke mulig å si det. Vi må omstyrte, gå imot og slippe kun gode og rette tanker inn å vårt indre menneske. Først da, ja da har vi seier!


”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)
 Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?
 Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.
 Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

Sluttkommentar:

Åge Samuelsen sin sang er en god sang, men den er ikke helt bibelsk. Derfor er det om å gjøre at du og jeg legger oss det på hjerte som det står i Salme 84. og vers 7. At vi selv passer på, jobber med og gjør alt for at når vi går igjennom tåredalen. Noe som vi alle må gjøre i større eller mindre grad. At på den andre siden kommer Guds ord, bønn, felleskap, overgivelse, meditering (sitere Guds ord for seg selv), faste og alt annet inn i våre liv. Da vil vi erfare som salmisten skriver: «en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse.»


Vi får da en kilde i våre indre som også Jesus talte om og vi opplever Guds velsignelse. Faktisk, mye av dette står på oss selv, ikke Gud!

Joh. e. 4. 13 Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen; 14 men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.
 

Ingen kommentarer: