Sider

onsdag 16. august 2017

Nr. 2045: Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!

Nr. 2045:
Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!
Bilde av Torodd Fuglesteg som kan få seg til å skrive absolutt alt.
Det er rart at poltiet lar han holde på, som tross alt er vel Europas største og verste nettroll få holde på uten stans?!

Selv om han skriver som satire er det ikke lov å skrive absolutt alt.
Politiet lo av ham i Oslo tingrett, som bare viser at de lar meg og min familie være fritt vilt! Et politi og rettsvesen uten empati er et dårlig «parti»!Mens meg skal de ta, som er vel Norges snilleste og redeligste mann!
Hva er dette? Et angrep på alt det som vi står for i den vestlige verden i fra politiet og domstolene i Norge.
Det er ikke bare muslimer og Araberne som oppfører seg dårlig i forhold til tros- og ytringsfriheten. Det kan like gjerne være både politiet, domstolene og andre, hvis de ikke blir passet på og får lov å holde på som de selv vil.
Det er derfor vi trenger den frie presse som du Vebjørn Selbekk er en del av, for å avsløre slike forhold. I denne saken mellom meg og Jan Aage Torp, har du visst en stor unnfallenhet av uvisse grunner?
Er du redd for Torp, eller er du nå begynte å «klatre» og passer på at ikke noe eller noen får hindre ham i å fortsette å klatre?
Ikke vet jeg, men at det er en stor unnfallenhet å ikke la meg få lov å skrive fritt. Både i avisen Dagen og på nettet, det er trist!

Ester 4. 14 For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettop for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?

Vebjørn Selbekk du fronter tros- og ytringsfriheten, dette er veldig, veldig bra!

Men såpass kjennskap har du til min sak. At jeg mener du gjør det her på et halvhjertet sett da du ikke har latt mine synspunkter få komme frem.
              
Er dette så viktig? Ja, ikke minst i min sak.

Du kjempet imot ytterliggående muslimske krefter, og det var selvfølgelig virkelig ille. Og svært vanskelig for deg, din familie og støttespillere.
Min kamp er annerledes, og har det til felles at de vil innskrenke vår mulighet for å kunne skrive, debattere og mene fritt!

Jeg har en kamp imot påtalemakten og poltiet som helt bevist har gått inn for å få tatt meg, og få meg og den Himmelske blogg dømt.
Med det til følge at jeg får et langt mindre albuerom til å skrive og tale.

Bare tenkt deg om Vebjørn hvor ille dette er. Jeg ble siktet for en ting, det ble debattert i retten. Ble dømt for noe helt annet. Da er det et justismord, og dette skriver du ikke om. Da fronter du ikke tros- og ytringsfriheten.

Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett som er selve grunnen for at dette er et justismord:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.
Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.
Da mangler dette vel sidestykke?
Jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling i retten.

Dette skriver de i dommen imot meg at det virker til å være personforfølgelse imot Jan Aage Torp.
Da hele dommen bygger på dette, og dette spørsmålet har ikke vært gjenstand for drøftelse i retten, så er det selvfølgelig en fabrikkert dom!
Er dette så viktig? Livet går videre, og alt ser så bra ut!

Det tror jeg ikke, da en ikke kan holde på slikt som dette i et fritt og godt demokratisk samfunn.
Gjør en det så er vi på et rett sikkerhetsnivå som ikke er et demokratisk samfunn som Norge verdig!

Du vil at Muslimene skal forandre seg og blir mer demokratiske. Det gjør jeg også.

I din sak gikk det godt til slutt, men dessverre muslimske land har ikke forandret seg så mye som vi skulle ønsket. Men du er blitt tatt inn i varmen i det Norske samfunnet, noe som er bra!

Men i mitt tilfelle blir det motsatt, jeg blir forfulgt av det samfunnet du er blitt tatt inn i varmen av.

Da er mitt spørsmål hvorfor du ikke tør på la meg komme frem med mine synspunkter?
Har f.eks. skrevet leserinnlegg til avisen Dagen angående dette, og har ikke fått inn noe. Synes virkelig din støtte til tros- og ytringsfriheten er mangelfull.

Hvordan er saken min? Slik jeg ser den? Kort fortalt kommer den her:

Jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere, der Jan Aage Torp har blitt rammet av det.
Han gikk med en «fiktiv» anmeldelse til Manglerud politikammer som trodd blindt på ham.
Vi har debattert Torps liv etter anmeldelse på nettet. Da ble vel 95 % av hva som er skrevet om Torp, etter hans anmeldelse skrevet.
I retten ble dette med mengde kun nevnt fra Torp sin side, og det var ikke dokumentert. Vi trodde dette ikke hadde noe fra sakens gang, derfor ble det ikke videre debattert. Akkurat dette, mengde ble det «fellende» beviset.
Som ikke var med i siktelsen, og som ikke er blitt behandlet i retten det avgjørende i denne saken. Da må vi si det er et justismord!

Hva Torp selv, og hans disipler har kommet imot meg både i mengde og verbale ord og utrykke er langt sterkere og mye mer i mengde.

Med andre ord, her opererer politiet og påtalemakten med to sett med lover. En for meg, og en for alle andre. Dette er også klart imot all rettferdighet, demokratiske lover og vanlig rettsfølelse!

Jeg og min familie har opplevd det meste som er mulig, av løgn, fabrikkerte ting og dokumentforfalskning. Drøssevis av personlige mailer imot meg og min familie og våre arbeidsgivere.
Våre barn er hengt ut, sågar som homofil. Blitt ønsket døden og mye, mye mer!

Skjønner deg Vebjørn Selbekk at du ikke vil skrive om dette eller la noen av dine journalister skriver om dette fra min side. Det vil sette deg i et dårlig lys nå som du tross alt er blitt respekter her i det Norske samfunnet.
Men hva viser min dom?
Det er ikke bare i den muslimske verden det er trange kår for tros- og ytringsfriheten. Men høyeste også her i Norge, og helt sikkert over hele den vestlige verden og verden for øvrig.
Den må vi sloss for her dag. En dag er det muslimer og araber som angriper den. Neste gang er det her i den vestlige verden og da både av kristne og sekulære hedninger.

Tros- og ytringsfriheten er absolutt, derfor er dommen imot meg både kristendomsforfølgelse, angrep på tros- og ytringsfriheten og tidenes justismord!

Dette er vel verd å skrive om, men kanskje omkostningene blir for høye?

Her er omtale om meg gått ut på at jeg har to barn utenforbi ekteksapet for å sverte min troverdighet. Jeg har fått høre at jeg er mentalt forstyret, har mange sykdommer. Og skulle vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og mye annet,
Tar en med hva Torp har skrevet om meg, så overgår han meg mange, mange ganger. Han fremstår som et klassisk nettroll og full av hat imot meg og den Himmelske blogg. Dette noe jeg overhode ikke har gjort, da jeg har skrevet at Torp er en psykopat, ekkel, åndelig sett spedalsk og en narreApostel.
Da har retten bak ryggen min og Brynjar Meling gitt en dom som ikke er blitt behandlet i retten, som virkelig en burde ha skrevet om.

Min advokat Brynjar Meling har også til en viss grad blitt holdt for narr.

Under retten har alle dommerne vært så enig med ham, vi trodde da vi var inne på et rett spor. Min advokat har holdt frem at det er brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg.
Da med støtte bl.a. fra Jon Wessel-Aas som har åpent sagt at denne saken hører hjemme i Norsk Høyesterett, men den ble avslått der uten noen form for begrunnelse.
Med andre ord, de har ført oss bak lyset med å debatterte dette i retten utførlig. Mens det jeg er blitt dømt for, er blitt totalt oversett.
Det forteller at hele dommen imot meg – selv om det dreier seg om peanøtter – da i forhold til penger. Så er dette en form for skuespill og juks som er en rettstat uverdig!

Er vi i Kongo eller Norge? Jeg ønsker å si Norge, men det føles som Kinshasa og Kongo.
Er en blitt tiltalt der med den type for rettergang som vi så på Tjostolv Moland og Joshua French som selvfølgelig ikke var noe annet enn en «Kenguru-rettsak», med en dom som var like troverdig som et eventyr. Med andre ord, hele retter prosessen imot meg og den Himmelske blogg er dypest sett et angrep på alt det vi i den vestlige verden har bygget opp gjennom tiden!

Vebjørn Selbekk, her bør du komme på banen, og slippe meg til. Og selv enten ta bladet fra munnen og la en av dine journalister intervjue meg slik at folk har en viss form for mulighet til å forstå saken. Her er dessverre denne saken blitt dekket så skjevt og upålitelig, at de fleste tror åpenbart mer på løgnen enn sannheten!

Håper på en posetiv respons og at du vil skjønne at tros- og ytringsfriheten er noe som vi må slåss for hver dag?
Ikke bare en dag, da en dag er det muslimer og Arabere som vil ha den bort. Her som i min sak, er det mennesker i den vestlige verden, med politiet, en narreApostel og domstolene. Det er like farlig og suspekt, uansett hvem det er som prøver å fjerne og innskrenke tros- og ytringsfriheten!

Ikke vær så blåøyd og tro at vi i Norge og den vestlige verden er «ferdig» modnet. Mens muslimer og Araber ikke er det. Uansett hvilket land, forhold og styresett vi lever under, så vil alt alltid bli satt under press!

Tros- og ytringsfriheten er noe vi må kjempe for og stå opp for hver dag!

Det har ikke minst vist seg i min sak, at her kan en narreApostel villede både politiet og domstolene.
Frivillig eller ikke, det har åpenbar skjedd her da hele saken imot meg og den Himmelske blogg er et falsum bygget på en politianmeldelse som er falske anklager da det er mitt syn og forkynnelse av det kristne ekteksapet som har skapt denne konflikten, ikke noe annet.
Anmeldelsen til Torp var et skalkeskjul for å få dette til, ser en ikke dette så er en naiv, svaksynt, nærmest blind!

Relaterte linker:

tirsdag 15. august 2017

Nr. 2044: Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Nr. 2044:
Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Jan Hanvold ble doktor her forje uke, det bryr meg ikke en plass.
Han går fortapt og de som går med ham, de går også fortapt!
Om han er nå blitt doktor eller ikke, det her jeg egentlig null synspunkter på dette da Hanvold driver med vranglære og lever i hor.

Det er hans feilaktige og ubibelske teologi på de fleste områder, da han egentlig er herlighetsteolog, og lever i hor.
Det er her hoved synden til Hanvold, da blir alt annnet underordnet dette!

Når personen angriper Jan Hanvold for alt annet enn hans sexuelle affærene, med at han er gjengiftet flere ganger. Så bommer de i kritikken imot denne falske profeten.
Det er at han er oppadgiftet som en kristen, som gjør ham til en falsk forkynner. Dernest all hans ubibelsk lære.
At han nå er doktor, eller ikke doktor. Det blåser jeg i, men ikke at han er oppadgiftet som en troende. Det er horeri!

Her er en artikkel jeg har skrevet om noenlunde det samme som er nå aktuelt med Hanvold etter hans famøse Doktor-stunt!


Nr. 1790:

Det er greit å debattere Hanvolds forhold til økonomi og annet!

Men om Hanvold tjener 1 Million eller 10 Millioner, det er et «fett» for Gud. Også for Satan!

Det er hans moral, eller mangel på moral som er kluet her!
At det er kun jeg og den Himmelske blogg som fronter dette, er tragisk!

1 Samuelsbok 15. 22 Da sa Samuel:
          «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer
          like mye som i lydighet mot Herrens ord?
          Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer,
          å lytte er bedre enn fett av værer.
         
    23 For trass er som spådomssynd,
          ulydighet er som avgudsdyrkelse.
          Fordi du har forkastet Herrens ord,
          har han forkastet deg som konge.»

Hva er det som styrer Jan Kaare Hanvold? Skriften sier klart.

Fil. 3. 18 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.

Hanvold lever som en fiende av Jesu kors, og lar seg styre av sin naturlige og mannlige lyster. Og ikke av Guds ord, derfor er han på fortapelsen vei. Gud tillater ikke at hans forkynnere og hans barn tar seg slik til rette. Dette er selvtekt, og dette hater Gud. Jo, det finnes også tilgivelse for ham, da må han enten forlike seg med sin første og rette kone. Eller leve singel, hvis ikke går han fortapt og leder andre ditt som følger i hans fotspor.

Her er noe av hva jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før programmet «pengepredikanten» som så mange har snakket om i etterkant, men for meg som en Guds mann så skrev og talte jeg imot dette lenge, lenge før det ble allment kjent!

Hva er det med Jan Kaare Hanvold som er så annerledes enn med alle andre?
Han skal være en forkynner, apostel og forbilde.
Med andre ord, han har forpliktet seg selv å leve etter Guds ord, for å kunne være en forkynner, apostel og et forbilde.

Hvor ligger lista da for Hanvold? Vi leser i pastoral brevene til apostelen Paulus, både i 1. Tim. og Titus.

Skriften er klar, han skal være èn kvinnes mann. Ikke flere som Hanvold er.
Han er i sannhet en horkarl, ekteskapsbryter og falsk profet etter hva Guds ord sier og lærer.

Her er noe jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før avsløringene på NRK Brennpunkt:

Nr. 1704:
Å være opptatt med Jan Kaare Hanvolds kjøreferdigheter med bil, og ikke hans «kjøreferdigheter» på det moralske område, er en total avsporing!

Bilde av Jan Kaare Hanvold som helt utrolig ikke noen kristne aviser, forkynnere eller noen andre enn meg og den Himmelske blogg påpeker hva som er Hanvolds «store» brøde. 
Det er ikke at han som nyfrelst kjørte på rødt lys om det ikke er bra, men at han er skilt og gjengiftet ørten ganger.

Da som en kristen og såkalt forkynner, Apostel og Pastor, dette er helt, helt vilt!

Dette er ikke kaptein Sorte Bill, men Apostel, Pastor og Redaktør for Visjon Norge, Jan Kaare Hanvold som etter Guds ord lever som Satan ønsker at hans redskap skal leve, i synd!

Matt. 23. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Den vise Kong Salomo sa følgende: Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Vi ser i dag at kristenfolket er opptatt med om Jan Kaare Hanvold har kjørt på rødt lys eller ikke.
Men at han er gjengiftet som en troende ørten ganger, blir ikke nevnt med et eneste ord!
Dette forteller oss at slik det var på Jesu tid.
Der hyrdene og lederne var opptatt med det som var helt ute i periferien, det var de overopptatt av.

Men det som var vesentlig, det var helt ute i periferien for dem.
Akkurat som i dag, intet nytt under solen sa den vise Salomo!

Jan Hanvold er rett og slett diskvalifisert til å være forkynner, Apostel og Pastor da han ikke har evnet å leve etter de kravene og betingelsene som Gud gir i sitt eget ord for å være forkynner, Apostel og eller Pastor!
At kristen Norge helt bevist ikke tar opp dette, er for meg helt uforståelig og at jeg og den Himmelske blogg tar dette opp. Og får høre at vi er dømmende, kverulerende og alt annet, bare vitner at det er belgmørkt på det kristne og åndelige område her i Norge!

Det blir som om Norge hadde tapt hver kamp, og så hadde en sakt at forandring på lateutakk eller annet er helt uaktuelt. Det er klart, at noe måtte da gjøres, men hva gjør kristenfolket?
Forsvarer synd, galskap og Satans verk som dette med gjengifte egentlig er. Ingen som er gjengiftet som en troende hverken kan eller skal ha en tjeneste i Guds menighet. De har rett og slett diskvalifisert seg selv, og satt seg selv utenforbi å ha en slik tjeneste!
At dette er noe som kristenfolket helt bevist ikke tar opp hverken i avisspalter, forkynnelse eller andre steder, er for meg totalt uforståelig og ikke noe annet enn å være med å forvrenge og manipulere sannheten.
Det burde vært og skulle vært en selvfølge at dette var en hovedsak både i forkynnelse og i avispaltene når kristenfolket diskuterer og samtaler om ting som er viktig og nødvendig!

Jeg blir trett av dagens kristenhet, den er bare helt ute å kjøre!

Her er noen artikkler der vi har skrevet om dette emne før:Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo.


Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord: 
En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.
Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.


3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
        Jeg vil bo og ferdes blant dem,
        jeg skal være deres Gud,
        og de skal være mitt folk.
    17 Derfor sier Herren:
        Dra bort fra dem,
        og skill dere fra dem,
        rør ikke noe urent!
        Da vil jeg ta imot dere,
    18 jeg skal være deres far,
        og dere skal være mine sønner og døtre,
        sier Herren, Den Allmektige.
7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.


8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
        

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.


10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst. 

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»
Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge! 

Relaterte artikler:

søndag 13. august 2017

Nr. 2041: Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Nr. 2041:
Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Bilde av profeten Jeremy Hoff som støtter meg og som mener at narreApostelen og «Pastor» Jan Aage Torp har avslør seg selv foran hele kristen Norge og alle andre som en mann som ikke følger Guds ord. Skriften sier klart at en hverken skal gifte seg på nytt etter en skilsmisse. 
Samt skriften advarer imot å anmelde hverandre, da dette er noe som Herren gjennom menigheten eller selv skal rydde opp i!
Ikke verdslige myndigheter som ikke kjenner Gud eller har forutsetninger å forstå åndelige og teologiske spørsmål og håndterer det deretter!Eller for å si det på en annen måte, min kamp er ikke imot Torp, men imot Satan da Satan og de forførende ånder bruker Torp fremfor noen andre.
Det er et angrep imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere som Satan hater mer enn noe annet!

Derfor, at Torp lar seg bruke, det viser at han er som Kong Saul, en frafallen.
Skriften sier klart at en hverken skal politianmelde andre troende eller gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Hva gjør Jan Aage Torp?

Jesus sa at enten er dere med eller mot meg, ikke en gylden middelvei.
Jan Aage Torp er ingen kristen, han lever i hor og står for ubibelsk lære med å gi seg selv ut for å være apostel.
Han har fått denne ugudelige verden i sitt race imot meg og den Himmelske blogg.
Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.
Det koster Jan Aage Torp ingenting å bryte Guds bud og gå imot Guds befaling hvis det er til fordel for ham selv som Kong Saul gjorde det!
Alliansen imot meg og den Himmelske blogg er det forførende Ånder som står bak.

Skriften er veldig klar på at vi ikke skal anmelde hverandre, men innbyrdes i menigheten skal vi behandle ting.
Det er klart at for å få meg frikjent, så er dette nå en «kamp» mellom Meling og domstolene.
Men den som står bak hele denne elendigheten, og som skal svare innforbi Gud med dette.
Så er jeg overbevist det er Jan Aage Torp fremfor noen andre.
Poltiet og alle andre, er egentlig hans «lydige» lakeier.
Men hvem tjener Torp i bunn og grunn? Det er da enten Satan eller Gud. Da snakker vi om på det åndelige område, hvilken av disse to han tilhører.
Er det Gud? Nei, det er Satan.
Hvordan vite det?
Det er to riker som står imot hverandre. Tilhører du Gud og hans rike, så følger du hans lover og lever som en borger av Guds rike.
Torp lever akkurat som en borger av Satan og hans rike. Slik som Kong Saul som kortet svingene i sitt liv hvis det var til hans fordel.
Ellers så gjorde han som det passet ham, rett og slett levde etter sitt kjød og det gamle menneske.
Nå anser jeg politiet og de folkene rundt der som ugudelige og som dypest sett «lydige» pudler til den Onde.
Med andre ord, skriften advarer oss imot å blande verdens barn inn i våre konflikt, dette er noe vi som troende skal ordne opp oss imellom!
Jan Aage Torp bryr seg overhode ikke om Gud og hans ord. Alt gjør han som han lyster, bare det er til hans fordel!

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Her har Jan Aage Torp gjort urett som han også har gjort med å inngå et nytt ekteskap. Da sier skriften at han ikke skal arve Guds rike!

Da jeg påpekte dette var å leve i hor, skrev om dette. Så gjorde Satan gjennom Jan Aage Torp «kort prosess» å kom med en fiktiv politianmeldelse.
Hadde han fulgt Guds ord, så hadde han gått til menigheten og lagt det frem i forbønn. Og bedt dem tatt seg av saken. Alt annet enn å politianmeldelse, men her avslørte han seg som Jeremy Hoff påpeker så klart.

Tar vi med at Torp har sendt drøssevis med personlige mailer til meg og mine støttespillere. Så skjønner vi at vi har med en person som overhode ikke selv er krenket, men krenker andre. Her er noen personlige mailer han sendte til mine venner på Sørlandet:

Dette skriver Torp:

Jeg merker meg at de offentlige medstifterne (2 av 4 stiftere) av partiet i 2013, Randi & Johnny Ingwersen, er sterke forsvarere av bloggeren Jan Kåre Christensen, som jo sjikanerer, ærekrenker, mobber og netthetser alle som er skilt, gjengift, og som han for øvrig misliker (og det er mange). Her er det en grumsete samhørighet mellom “Norges Kristne”/Magnar Tanem på den ene side, og Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg på den andre siden, sammenbundet ved Randi & Johnny Ingwersen.

Kanskje det er enda flere som er med i dette samrøret?

Å stifte et politisk parti er ikke en privat, skjult sak. Politikk er offentlig. Et parti, registrert i Brønnøysund, er offentlig. Særdeles underlig at du ikke har gjennomtenkt dette. Er du like overfladisk i alt annet også?
At du som sentral stifter av et parti som programfestet kriminalisering av skilsmisse, samtidig er den eneste åpne støttespiller av JKCs selekterte mobbing av skilte/gjengiftede - det er uhyre interessant. Og du er en offentlig person, fru Ingwersen, uten at JKC påpeker din skilsmisse og gjengifte. Interessant.... Her tyter det ut av dobbeltmoral....
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.

Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.
Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Sluttkommentar:

Jan Aage Torp har aldri følt seg krenket, men han er den krenkende. Samt at han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt hans dobbeltmoralen. Han kan advare imot de homofile, og det i sterkeste ordelag.
Samt leve selv i synd med å være gjengiftet!

Han kan ta imot 1.5 Millioner av nevnte Serber, og etterpå si han skal beholde pengene som han har brukt opp. Når vi sier han skal betale tilbake pengene, så får vi høre at nevnte Petar K er veldig syk! Med andre ord, vi står overfor en ulv i fåreklær i «Pastor» Jan Aage Torp. En av «sjefene» i mørkets rike!

lørdag 12. august 2017

Nr. 2042: Jan Kaare Hanvold banner, sverter, bruker skjellsord, eder og forbannelse, men sier det er fake News og han banner kun på privaten!

Nr. 2042:
Jan Kaare Hanvold banner, sverter, bruker skjellsord, eder og forbannelse, men sier det er fake News og han banner kun på privaten!

Artikkelen først gang publisert her ca. 2010 - 11:


Bilde av den falske profeten Jan Kaare Hanvold.
Hva som skjer nå rundt Jan Kaare Hanvold er så mye, jeg evner ikke å holde orden på alt. Men at han har selv bragt seg oppe i denne situasjonen er vel liten tvil på og om.
Jeg hører han på radio her i Oslo en del mellom kl. 06.30 og 07.00.
Det han æreskjeller ut andre troende og ikke troende. Han banner, forbanner og herjer og holder på. At han æreskjeller og banner ut en NRK journalist er vel ikke overraskende? At han har gjort dette og etterpå kaller det fake News. Når det ikke går, så gjorde han det på privaten, dette tror kun Hanvold selv på, ingen andre!

Har skrevet så mye om denne falske profeten, at jeg stopper med denne artikkelen jeg skrev tror jeg for ca. 7 - 8 år siden:

Jan Hanvold, en falsk profet!

Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo.
Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord:

En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.
Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergprekenen og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
         Jeg vil bo og ferdes blant dem,
         jeg skal være deres Gud,
         og de skal være mitt folk.
     17 Derfor sier Herren:
         Dra bort fra dem,
         og skill dere fra dem,
         rør ikke noe urent!
         Da vil jeg ta imot dere,
     18 jeg skal være deres far,
         og dere skal være mine sønner og døtre,
         sier Herren, Den Allmektige.
 7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
 Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.

10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst.

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»

Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge!
tirsdag 8. august 2017

Nr. 2039: Vebjørn Selbekk vegrer seg å skrive om den Himmelske blogg i avisen Dagen for han er redd at Jan Aage Torp skal politianmelde ham, og få ham dømt er temmelig åpenbart!?

Nr. 2039:
Vebjørn Selbekk vegrer seg å skrive om den Himmelske blogg i avisen Dagen for han er redd at Jan Aage Torp skal politianmelde ham, og få ham dømt er temmelig åpenbart!?

Karikaturstriden startet da den danske avisen Jyllands-Posten i 2005 publiserte karikaturtegninger av profeten Muhammed. I løpet av 2006 fant alvorlige voldshandlinger sted flere steder i verden, som reaksjon på publiseringen av karikaturene. Det var første gang noe som hadde blitt publisert i en nasjonal, nordisk avis fikk globale konsekvenser av en slik styrke. Karikaturene ble også begynnelsen på en årelang debatt rundt spørsmålene om ytringsfrihet versus religiøs sensibilitet, og om grensene for ytringsfrihet også i norsk lovgivning.
Nå er Vebjørn Selbekk brakt til taushet ser det ut som, da han ikke orker eller vil skrive mer om den Himmelske blogg og den trakkaseringen og kristendomsforfølgelse som jeg blir utsatt for av bl.a. psykopaten og narreApostelen Jan Aage Torp som åpenbart vet å få både den ene og den andre over på den mørke og onde siden som dessverre det er å nekte andre å tale fritt og åpent. Så dyrebar og viktig er tros- og ytringsfriheten, den er som selve nerven i et levende og godt demokrati!
Bilde av en kneblet Vebjørn Selbekk som åpenbart opplever at her er det andre og sterkere krefter i sving enn det var under den såkalte karikaturstriden.
Jeg sendte denne mailen til Vebjørn Selbekk, der han benekter det som ligger åpent i dagen.

Meg: Er det derfor du ikke tør å skrive offentlig om meg?

(der jeg legger ved skjermdump av Jan Aage Torp sin Facebook side der han henger ut Vebjørn Selbekk).

Mvh
Jan K

Vebjørn Selbekk: Dette må sensureres bort, hvis ikke så legger Jan Aage Torp det ut på sin Facebook side, Torodd Fuglesteg på den falske Smyrna bloggen og på Søkelys legger Ansgar Braut det ut på kommentar feltet.

Dette fra Jan Aage Torps sin Facebook side der han henger ut Vebjørn Selbekk, og får bragt ham til taushet:
Sluttkommentar:

Det som ikke muslimene klarte med Vebjørn Selbekk, ser det ut som Jan Aage Torp klarer.
Selbekk tør åpenbart ikke skrive noe om meg og den Himmelske blogg da Torp evner å få politiet og påtalemakten over på sin side bare han knipser så er de på plass.
Det er som en ond allianse imot tros- og ytringsfriheten her vi ser!