lørdag 4. juni 2011

Nr. 148: Pinsevennenes flørt med Paven!

Spørsmål 148:

Spesielt Svenske pinseledere er nå på såkalte studie turer til Roma. Også for audiens hos Paven. Er dette den enhet Jesus ba om i Johannes Evangelium 17?

Svar:

Hvem er Paven? Han sier han er Kristus stedfortreder på jord og han taler Guds ord ved enkelte høver akkurat med samme autoritet som Guds ord og Apostlene. Dette er hovmodig, blasfemisk, ubibelsk, skrytende og en falsk profets tale. For meg er Paven ikke den Falske Profet som vi møter i Johannes Åpenbaring, men et klart forbilde og han er per definisjon en vranglærer.

Den enheten som Jesus ba om i Joh. Evang 17 er knyttet til de sanne troende, noe som hverken Paven eller den Katolske Kirka er om jeg tror det finnes også sanne troende innforbi den Katolske Kirka.

Eu-tilhengeren og tidligere Redaktør i KS, Oddvar Johansen har selvfølgelig gått ut og forsvart dette i KS og kalt det for fornyelse. Men det er en ting; forførelse og frafall! Jeg gjengir her fra hva han skriver: “For en tid siden var Pelle Hörn- mark, lederen for den svenske Pinsebevegelsen, på audiens hos paven i selveste Vatikanet. Han sa etter besøket at det var interessant å oppdage nye tros- søsken”. (NB, denne forføreren har advart imot meg mange ganger).

Fakta: Dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan (hentet fra en Katolsk blogg).
Den 28 januari 2003 skrev Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige, och dåvarande pingstföreståndaren Sten-Gunnar Hedin en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det blev startskottet för dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige. Därefter har representanter för de båda samfunden mötts ett par gånger om året. I förra veckan reste en delegation till Rom och Vatikanen. Med på fyradagarsresan var pingstföreståndare Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Peter Halldorf, Uno Solinger, Dan Salomonsson och Olof Djurfeldt från Pingst. Från Katolska kyrkan i Sverige reste biskop Anders Arborelius, Fredrik Emanuelson, Erik Kennet Pålsson, Veronica Tournier, Jonas Holmstrand och Michael Alvarsson (sitat slutt).

Hva er det som foregår?

Her er det ingen som reagerer lengre? Glem abort kamp, glem homokamp og alle andre kamper. Dette er langt viktigere og mye mer omfattende! De skal nå både lære, lytte og ha forsoning. Alt dette er løgn, avsporing og de trenger ikke reise til Roma for å vite hva den Katolske Kirka står for hverken i lære eller på noen andre måter.

De kunne f. eks spurt den mange årige Frankrike misjonæren Stig Andreasson som også er Svensk? Vi har flere artikler på hjemmesiden vår der han forklarer hva katolikkene står for og lærer. Hvorfor fordunkle? Dette er selvfølgelig Satans taktikk for å lure enda flere. At avdøde Aril Edvardsen og Ulf Ekman åpnet opp for katolikker har egentlig lite å si, da det er falske profeter. Men at pinsebevegelsen gjør det er langt farligere og mye mer omfattende da dette er en vekkelse sendt i fra Gud og der en har lagt vekt på den bibelske lære. Her kan jeg selvfølgelig skrive side opp og side ned. Men la oss prøve å stoppe opp lit for hva den Katolske Kirka står for og lærer. Nå har den også sine positive sider da de holder fast på ekteskapet, som er rett. Og de mener at hellige ånd er en kjærlighets relasjon mellom Faderen og Sønnen, og det er helt riktig. Men det er noe underlig, mange ganger så blir de sanne troende verre en de som ikke er kommet så langt frem i det åndelige landskapet.

Hva forener?

Det som er underlig, er at det må være noe som forener, men hva? Det står i skriften, i Salme 42:8 Vanndyp kaller på vanndyp ved duren av dine fossefall; alle dine brenninger og dine bølger går over mig.

Det er dette som skjer på alle områder, selv på det religiøse. Like finner make heter det eller like barn leker best. Hva er det som forener da protestantene og Katolikkene? Er det troen på Jesus? Er det felles lære eller rettere sagt, felles vranglære? Nå er vi kommet inn på kjernepunktet, det er felles vranglære som forener!

Luther, Wesley, Barratt og alle andre kirkefedre hadde et felles mål, det var føre de troende tilbake til hva de første kristne sto for, trodde og lærte. Og selvfølgelig, de alle gjorde en “bragd” og tjente Gud i sin levetid som Kong David.
Apgj. 13. 36 For David sov inn, efterat han i sin levetid hadde tjent Guds råd, og han blev samlet med sine fedre og så tilintetgjørelse.

Ingen av kirkefedrene førte Guds menighet tilbake til den fulle og hele sannheten, som Jesus sa den hellige ånd skulle gjøre. Det er her kimmen til veien tilbake til Rom ikke gjør den stup bratt. Det er diverse vranglære som forener, som en ser på som viktig og livsnødvendig for å ha den “rette” og “evangeliske” forståelse av Guds ord.

Det er flere ting her å nevne. Men de aller fleste både katolikkene og protestanter har det samme vrangbilde på Gud, det er skremmende og da burde en alle være på vakt, eller er det ikke så farlig? Det tror jeg!

Begge to retningene; Katolismen og Protestantismen tror på en Gud som er en torturist (dette er selvfølgelig egentlig Satan) som skal pine alle som ikke har tilsluttet seg dem i all evighet. Skriften er klar her blant annet i Judas brev at de ikke troende skal bli brent opp og tilintetgjort som Sodoma og Gomara ble det. Dernest tror de på tre guder i en triade som er gammel hellenistisk og Egyptisk lære. Dette er med å forener alle troende til en stor, stygg og Babylonisk skjøgekirke som vi møter i Johannes åpenbaring 17-18. Noe vi må tro at både pinsevenner, Katolikkene og alle andre såkalte troende vil vi finne der. Det er skjøge kristendommen som forener, ikke troen på en sann Gud!

(l. Tim. 3. 16—4.1) “Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.” Han sier også: “For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.

Et av disse eventyrene er kirkefedrenes treenighetslære. Judas ser samme ulykke komme over Guds menighet. Han ser “spottere” komme som har forlatt åndens åpenbaringsvei og kaller dem “naturlige mennesker som ikke har ånd.” Han gir her en nøyaktig beskrivelse av de kirkefedre som forlot sannheten og åpnet seg for den hellenistiske filosofi som førte til deres forkjærte Gudsoppfattelse med evig pine og “Gud” i en triade.

Judas formaner derfor til å “stride for den tro som engang er overgitt til de hellige,” og “kom ihu de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler.” Den nye læren som vil snike seg inn gjennom spotterne er iflg. Judas brev den som “nekter vår eneste hersker og Herre, Jesus kristus.”

Når treenighetslærens erkjennelse er så viktig at det ifølge sin formulering gir den eneste vei til salighet — hvorfor tok det da flere hundre år etter apostlene å utvikle den? Dette må volde hodebry for mange.

Hør hva Paulus sier i Kol.2.8-9: “Se til ,at ingen gjør dere til rov ved verdslig visdom (eng. filosofi), tomt bedrag, efter menneskers lære, efter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.” Filosofi (verdslig visdom) er her nevnt helt spesielt som noe som vil komme inn i menigheten og føre de troende bort fra sannheten om at hele guddommen er i Kristus. Og dette skulle snart vise seg å være rett. Filosofien fant snart fotfeste i den katolske kirke og fikk talsmenn i slike som Justin Martyr, CIement av Aleksandria, Origen, Augustin og andre.

Ugjenkallelig er det dermed slått fast at de nevnte apostler og lærere i den første menighet ikke bare var fremmed for treenighetslæren i sine menigheter, men profeterte med advarsel mot dens komme.

Paulus advarte imot glupende ulver etter sin død. Disse åndelige forførte menneskene ser ut til å "finne" hverandre nå i endetiden, akkurat som de gamle pinsevenner sa det!

Relaterte artikler: http://www.midnattsropet.se/search/label/Katolicism
http://www.midnattsropet.se/search/label/Katolicism

Ingen kommentarer: