mandag 13. juni 2011

Nr. 151: Kan vi vite når Jesus kommer igjen?

Nr. 151: Kan vi vite når Jesus kommer igjen?

Svar:

Når kommer Jesus igjen – en analyse!

Det er ikke gitt noen mennesker å vite dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne som lever med Gud som Enok gjorde det. Skulle jeg sagt et årstall – ta det for det det er – så vil jeg si; ca. år 2050?
Verden venter på Antikrist. Og er ikke helt modne for ham enda. De religiøse venter på den Falske Profet og er snart rede til å ta imot ham da frafallet er klarere og dypere i Guds menighet en det er i verden. De religiøse har nå begynt å reise til Paven uten motsigelser. Satan har reist opp en korrumpert og manipulerende “Pastor” Jan Hanvold som de frikirkelige svermer rundt og aksepterer fylt ut. Fortsetter denne utviklingen vil Jesus komme nok bli enda tidligere, men får Gud reise opp en menighet som Smyrna Oslo eller en likelydende menighet med et “så sier Herren”. Tror jeg det kan drøye til 2050 eller opp imot 2060? Gud alene vet, men at vi er med og påvirker dette i den ene eller andre retningen, det er vi nok. 2. Pet. 3. 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand.
Se også under Nr. 43.http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html

Ingen kommentarer: