fredag 3. juni 2011

Nr. 146. Ungdoms musikk!

Spørsmål 146:

Hei! Jeg er en ungdom som har flyttet til Oslo. Med bakgrunn fra pinse\frie venner, fikk jeg nærmest sjokk da jeg besøkte Filadelfia Oslo på et ungdomsmøte. Hva opplevde jeg? Rock og rockekonsert med en helt rar karismatisk forkynnelse der en skal en digge Gud etc. Hva mener du, skal en være med et slikt sted for å treffe kristen ungdom?

Svar:

Jeg har ikke vært på ungdomsmøter i Filadelfia siden på 90-tallet. Gikk der en del på 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet.

Men jeg kjenner til utviklingen i pinsebevegelsen. Det er et frafall må en si som har skjedd! Det begynte egentlig på ungdomsfestivalen på Hedmarktoppen der Egil Svartdahl rådet og herjet!

Filadelfia Oslo var trendsettende her da en ville tekkes ungdommen. Dette var selvfølgelig et totalt bomskudd, i dag ser vi følgende av det med dette lurvelevenet og “kristen” rockemusikk og en tilgjort lovsang.

Jesus sa i Misjonsbefalingen i Matt. 28. 19a. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.

Dette var Jesu befaling men dessverre lager menighetene opprørere og besserwissere av ungdommen, det være seg i Filadelfia Oslo og i de aller, aller fleste menigheter og kirker i den vestlige verden. Det er akkurat som en tjener Satan og ikke Gud. Så alarmerende og farlig er det blitt!

Tror vi er i ferd med å komme dit hen som Jesus advarte imot i Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Legg merke til hva Jesus sier her: Ikke troende, men troen. Den opprinnelige troen som er bygd på apostlene og profetenes grunnvoll.

Vi omgir oss med materiell rikdom, kunnskap, sport og det meste. Men hvor er det blitt av studiene av Guds ord som skal gjøre disipler? Disse er dessverre borte, ikke minst i de kristne ungdomsmiljøene som skulle og burde vært som en “utdanningsanstalt” for kristen ungdom. Det er de som skal overta og styre menighetsskuta nå i endetiden. Men hvor bærer det hen?

Disse lederne innen pinse/karismatikk tar seg selv så høytidelig at en skulle tro de var paver og kardinaler alle sammen. Hva de holder på med, er de visst helt blinde for, hva tror de at de er? Skulle en våge seg til å be om en samtale, er piggene ute med en gang det siteres fra Bibelen et passende ord, en fornuftig samtale går det ikke an å føre med slike, useriøse og fordervet som de er i sitt åndelige syn. De frikirkelige er verst, lutheranerne er bedre da de har lest og studert og dermed har fått noe mellom ørene.

Disse lederne innen pinse/karismatikken minner mest om kongen fra eventyret “Kongens nye klær”. Kongen spradet så stolt rundt og var naken og så det ikke selv. Latterlige er de hele gjengen. Men dessverre, det hele er egentlig et trist skuespill, for ikke bare fører de seg selv i fortapelsen, men de forfører en hel hop med seg. Jesus gikk veldig langt i å beskrive slike ledere som forfører, det var bedre det ble hengt en kvernestein om halsen på de og kastet i havets dyp. I stedet burde de stoppe opp og spørre seg selv: Hva holder jeg på med, og rope et stort varsko her, men stoltheten er for stor til det. Hadde de enda hatt forstand til å kunne gå i seg selv og innse sin vanvittige brøde.
Tenk på Kong David, han ba ydmykt: Prøv meg og kjenn mitt hjerte, og se om jeg vandrer på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Ikke rart at Gud elsket denne kongen med et så ydmykt hjerte.

Matt. 7,21-23: Jesus sa: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Dette gjelder altså "kristne" som har gjort "store" ting og har mange tilhengere innenfor diverse trossamfunn. Men de har aldri møtt Jesus, og aldri blitt kjent med ham. Den urett de har gjort er å kalle seg kristen uten å være det. Og det igjen forfører andre til å tro at de kan være kristne uten å kjenne Jesus. Dermed går de fortapt. For Herren er det troskap mot ordet og ånden som teller, ikke antall og størrelsen på tilhengerskaren.

Rockemusikk\karismatisk lovsang – som dansen rundt gullkalven

Det er ikke lovsang til Herren, men som dansen rundt gullkalven vi ser. Dette er også noe av svakheten med de frikirkelige, at en i løpet av kort tid kan gå i fra salmesang og lovsang, til rockemusikk og monoton og intetsigende sang (såkalt lovsang)!

2. Mosebok 32. 1. Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet folket sig om Aron og sa til ham: Kom, gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham. 2 Da sa Aron til dem: Ta gullringene som eders hustruer, eders sønner og eders døtre har i sine ører, og kom til mig med dem! 3 Da tok alt folket gullringene ut av sine ører og kom til Aron med dem; 4 og han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Da sa de: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land. 5 Da Aron så dette, bygget han et alter for den og lot utrope: Imorgen er det høitid for Herren! 6 Dagen efter stod de tidlig op og ofret brennoffer og bar frem takkoffer; og folket satte sig ned for å ete og drikke og stod op for å leke. 7 Da sa Herren til Moses: Skynd dig og stig ned! Ditt folk, som du har ført op fra Egyptens land, har fordervet sin vei. 8 De er hastig veket av fra den vei jeg bød dem å vandre; de har gjort sig en støpt kalv; den har de tilbedt og ofret til og sagt: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land. 9 Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at det er et hårdnakket folk. 10 La nu mig få råde, så min vrede kan optendes mot dem, og jeg kan ødelegge dem; så vil jeg gjøre dig til et stort folk. 11 Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede optendes mot ditt folk, som du har ført ut av Egyptens land med stor kraft og med veldig hånd? 12 Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut; han vilde slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk! 13 Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, til hvem du har sagt og svoret ved dig selv: Jeg vil gjøre eders ætt tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette land som jeg har talt om, vil jeg gi eders ætt, og de skal eie det til evig tid. 14 Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. 15 Og Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hånd, og på begge sider av tavlene var der skrevet; både på forsiden og baksiden var der skrevet. 16 Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd på tavlene. 17 Da Josva hørte hvorledes folket støiet og skrek, sa han til Moses: Det lyder krigsrop i leiren. 18 Men han svarte: Det lyder ikke som seiersrop og ikke som skrik over mannefall; det er lyd av sang jeg hører. 19 Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet. 20 Og han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den på ilden og knuste den til den blev til støv, og støvet strødde han ovenpå vannet og gav Israels barn det å drikke. 21 Så sa Moses til Aron: Hvad har dette folk gjort dig, siden du har ført så stor en synd over det? 22 Aron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde; 23 de sa til mig: Gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham. 24 Da sa jeg til dem: Den som har gullsmykker på sig, ta dem av sig! Så gav de mig dem, og jeg kastet dem på ilden, og således blev denne kalv til. 25 Da Moses så at folket var ustyrlig - for Aron hadde sloppet det løs til spott for deres motstandere - 26 så stilte han sig i porten til leiren og sa: Hver den som hører Herren til, han komme hit til mig! Da samlet alle Levis barn sig om ham. 27 Og han sa til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin lend! Gå så frem og tilbake fra port til port i leiren og slå ihjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende! 28 Og Levis barn gjorde som Moses sa; og den dag falt det av folket omkring tre tusen mann. 29 For Moses sa: Innvi eder idag til prester for Herren, om det så er med blodet av sønn eller bror; så skal han idag gi eder sin velsignelse. 30 Dagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjøre soning for eders synd. 31 Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har gjort en stor synd; de har gjort sig en gud av gull. 32 Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet! 33 Da sa Herren til Moses: Hver den som har syndet mot mig, ham vil jeg slette ut av min bok. 34 Så gå nu og før folket dit jeg har sagt dig! Se, min engel skal gå foran dig, men på min hjemsøkelses dag vil jeg hjemsøke dem for deres synd. 35 Således slo Herren folket fordi de hadde gjort kalven - den som Aron hadde laget.
Det er akkurat dette som skjer i dag i mange menigheter og kirkesamfunn. Faktisk skjer dette først og fremst innen de pinse\karismatiske felleskapene og menighetene. Det er faktisk mot begivhetens gang da de som la vekt på Åndens dåp burde vært de fremste i positiv henseende. Å oppleve åndens dåp er som å ha dobbel del av ånden i forhold til de som ikke har opplevd denne opplevelsen. Men hva hjelper det , når en ikke tar vare det som Herren har gitt en. Når en ikke utvikler seg rett og sunt, noe som ikke den pinse\karismatiske del av kristenheten har gjort. Da ender en i villfarelse og det blir Laodikea, og ikke “Efesus” menigheten som er den rådende tilstanden!

Dansen rundt gullkalven og rockemusikken i mange menigheter dypest sett et opprør mot Gud! Man tror man kan ta kristne tekster og spille rockemusikk, dette er en form for verdslig oppkok som er eggende for kjødet og er en hån mot Herren. Det hadde vært mye bedre at de kuttet ut denne musikken, og heller spilte ren verdslig musikk, til de ville omvende seg og spille musikk på rett måte. Herren er hellig og rettferdig, han skal ha ærbødighet og respekt. Da tenker jeg på slik det foregår i dag i mange pinse\karismatiske menigheter. Der en rikker på rompa og digger musikken. Jesus blir helt fjern og forkynnelsen skal være “in” med å “digge” Jesus. Dette er et hån imot Guds ord og egentlig hva de første pinsevenner sto for. Men nåtidens ledere med David Østby, Emanuel Minos og hele røkla er dessverre ledere som er som Bileam. Som åpnet opp for Satan og de urene åndsmakter i menigheten. Med så sier skriften også at han var en falsk profet!

Jeg må spørre meg selv, er bunnen nådd i pinsebevegelsen her i Norge. Jeg hørte en ny CD av Stephen Christiansen der han ga ut 12 sanger i fra Evangelietoner.
Med en musikk til de sangene som har et demonisk drag over seg, skal vi bli lik verden for å vinne verden? Det kan det se ut som!
Jeg vet jeg tar hardt i, men det er sant allikevel. Jeg husker godt hvem som likte slik musikk når jeg vokste opp, det var narkomane og andre belastede mennesker. Dette har en nå ført inn i Guds menighet.
På coveret, var det avbildning av T.B. Barratt og Levi Petrus, men dette er et hån i mot dem og alle andre som har opplevd en sann dåp i den hellige ånd.
Satan tror han også, og sannelig så kan det se ut at her kommer han i rockemusikk med noen bibelske tekster. Skal en være blind, dum og åndelig korrupt i dag? Det kan se slik ut for enkelte.
Døtrene mine var nettopp på en stor markering i Tønsberg. Vet du hva jeg fikk høre da de kom hjem? “Pappa, må en like rockemusikk for å være pinsevenn”.
Til det svarte jeg: “Nei”.
Dette vi ser i dag, er apekatter, noen som ikke har erfart og lever i pinsevekkelsen. Det skriver også omtalte person på coveret. Disse sangene her er egentlig totalt ukjente for ham, men i anledningen 100 års markeringen til “pinsevennene”, så lagde han en skive. Dette er bare for å tjene penger, for når en ikke er født inn i denne type musikk så blir det er form for skuespilleri. Hvilken skive må jeg spørre? Dette er egentlig en bløff. Men Paulus sa at i den tiden før Jesus kom, så skulle en vende seg bort fra sannheten, som er Jesus, til eventyr, jeg vil tilføre rockemusikk og en hel del annet nonsens. Det er det beste ordet en kan bruke, det vil aldri føre en trygt inn på himmelveien, men heller bort. Får i det minste håpe, at det er noen som våkner, at en ikke sover for tungt i sin åndelige søvn, der en drømmer om en svunnen tid, som aldri kommer mer.
Men priset være Gud, han er på tronen ennu, og der er det ikke rockemusikk som dominerer, men lovsang og tilbedelse av Lammet, han som gav sitt blod, slik at vi skulle bli fridd ut av alt det som vil hindre oss i løpet.
Er ikke rockemusikk i fra en annen kilde en Gud? Jeg snakker ikke om rytme, men slik musikk en får presentert gjennom denne såkalte CD`en med kristent innhold.
Men det er endelig godt, at det gis ut mye god kristen musikk, men her er det nok “ulver i fåreklær”, ikke noe annet!

F. eks de fleste kristne plateselskap i USA er drevet av ikke-kristne, og det er faktisk slik i USA at hvis et band ikke er gode nok til å slå igjennom så prøver de seg på det kristne markedet.
Men man kan jo ikke luke ut de gode eplene sammen med de råtne, kaste barnet ut med vaskevannet, etc.
Kristen musikk har også vært preget av å være relativt dårlig. Men en del av grunnen til dette har også vært at de ikke først og fremst har ønsket å lage god musikk, men å lage musikk til Guds ære, og opphøye Han, og derfor finne kvaliteten underordnet.

Nå trenger ikke utfoldelse med musikk alltid være negativt, men som det forekommer veldig ofte i den kristne ungdomsmusikken, er det virkelig et bedrag i det store og hele. Men Gud elsker også at vi priser ham, også gjennom sangen og musikken. Bare vi lever nær han og opphøyer ham gjennom musikken og tilbedelsen.

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Ingen kommentarer: