lørdag 5. mai 2012

Nr. 398: 20 punkter som viser av det er Laodikea-menighetens tilstand som råder innforbi kristenheten i Norge som gjør at menigheten Smyrna-Oslo er påkrevd!

Nr. 398:

20 punkter som viser av det er Laodikea-menighetens tilstand som råder innforbi kristenheten i Norge som gjør at menigheten Smyrna-Oslo er påkrevd!

Jan Kåre Christensen, grunnlegger og forkynner i Smyrna Oslo
Joh. Åpenb. 2. 8 Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: 9 Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. 10 Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! 11 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død.

Her kommer motsatsen til Smyrna-menigheten!

Joh. Åpenb. 3. 14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene! (sitat slutt).

Vi ønsker å drive Smyrna-menigheten her i Oslo som en motvekt og alternativ til den kristendommen som blir mer og mer rådene innforbi kristen Norge. Selvfølgelig og heldigvis er ikke alt negativt, svart og lunkent. Men alt for mye og mer og mer blir det. Ønsker å gi noen øyenåpner for mange hvorfor det er Laodikea tilstanden som er rådene. Og ikke Smyrna og Filadelfia tilstanden som er rådene og som det burde vært. Av de syv sendermenighetene fikk fem av dem advarsel, irettesettelse og doms budskap av Jesus der Laodikea var verst! Mens det var Smyrna og Filadelfia menigheten som fikk budskapet om at de var tro, selv inntil døden! Noe bedre og sterkere enn det kan knapt sies. Hvilken form for kristendom og kristenliv du har velger du på mange måter selv, det velger ikke Gud for deg. Du må og trenger å ta dine egne valg. Hvis du går i et felleskap eller menighetet her i Norge som er slikt som gjennomsnitte her, så er jeg redd for deg om du når det Nye Jerusalem og får full lønn. Og hvis du velger å gå videre med Herren, så trenger vi alle et felleskap eller en menighet. Smyrna Oslo ønsker og skal være et slikt alternativ.

20 punkter som forteller oss at vi lever i Laodikea tilstand her i Norge og for øvrig i hele den vestlige verden!

1.) Middelmådigheten er rådene, en tåler ikke de som lever radikalt og helhjertet med Herren og tar Guds ord slik det står skrevet i Guds ord. Vi lever ikke helt med Herren og ei heller «helt» med verden. Guds menighet er «litt» med bedre enn verden, men kommer alltid haltende etter i alt. Men lengre og lengre fra standarden i Guds ord!

2.) Narsissistiske trekk blant troende, spesielt blant lederne, en vil ikke innrømme at de som er ledere og hyrder i Guds menighet har egentlig kjørt menigheten i grøfta! Narsissistiske er en på den måten at en tror alltid så godt om seg selv fremfor andre. En oppfatter ikke ting rett, sunt og normalt. Det er utbredt blant troende at en egentlig ikke har kontakt med seg selv og sine egne følelser, tanker og vilje. Vi som troende skulle f.eks. være høyt hevet over verdens barn i moral og etikk hadde det vært normalt. Men faktum er at det er ingen forskjell på troende og ikke troende i dag. Leste bl.a. at i USA er skilsmisse og gjengifte prosenten ikke størst i verden, men i trosbevegelsen! Narsissistiske mennesker finner en langt mer iblant protestanter en f.eks. Katolikere der en har skriftestol. Lærer en ikke å bekjenne sine synder så vil narsissistiske mennesker avle frem flere av samme kategori og type!

3.) Kristenfolket i Norge, spesielt ungdommen er vestlige, selvopptatte og har egentlig nok med seg selv. Flokkmentaliteten og rockekonserter med dans og drama får ungdommen servert i mange menigheter, spesielt de største bymenighetene.

4.) Tradisjonene står over Guds ord for mange. F. eks. så blir det formidlet troen på en treenig gud, at denne treenige guden skal pine, plage og brenne de som ikke tror i all evighet. Skriften lærer overhode ikke dette! Guds ord lærer at det er to utganger på livet. Den ene er for de som ikke tror at de vil bli tilintetgjort som Sodoma og Gomarra. Men de sanne troende vil leve på en nyskapt jord og nye himler der rettferdighet råder og hersker i all evighet!

5.) En er som de utro tjenerne som ikke gir Guds folk rett mat i rett tid, dette gjelder spesielt forkynnerne! Det Guds folk trenger å høre, det blir utelatt. Det som en har hørt tusen ganger før får en servert enda en gang med da som uttynnet suppe.

6.) Evangelisering som er så påkrevd blir ikke vektlagt slik Guds ord lærer! Vi skal vinne verden men det er verden som har «vunnet» de troende. Vi skal sette preg på verden og omgivelsene, men det er verden og omgivelsen som setter sitt preg på oss i alt for stor grad og utstrekning.

7.) Disippel gjøring som er så påkrevd blir ikke vektlagt slik Guds ord lærer! Jesus vil ikke ha tilhengere men etterfølgere. Guds ord taler faktisk mer om disippelgjøring en om å vinne verden. Først helliggjørelse, dernest evangelisering. Vi må ha balanse. Der en skal ikke utelate det andre for å la det andre gjelde. Begge sider hører med, men først disippelgjøring, dernest evangelisering, da får vi den bibelske balanse.

8.) En ser gjennom fingrene på synd og vranglære hvis det støtter de rette personene. Jeg har sett at en «tar» noen, mens andre ser en gjennom fingrene på og med, tragisk. Guds ord taler om at han en forbrutt seg på et av budene, har en forbrutt seg mot dem alle. Vi kan f. eks. ikke være imot homoseksuelle men godta at troende gifter seg opptil flere ganger. I den samme bibel sies det at det er synd både å gifte seg med en fraskilt eller som fraskilt som troende å gifte seg på nytt som å leve som homoseksuell eller lesbisk!

9.) Innholdet i det kristne budskapet der Gud skal skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet b9or, er en omtrent gjenglemt tema. Det som er vårt hovedmål er blitt helt borte for alt annet som er uvesentlig opp imot dette tema!

10.) Hvis en f. eks. gjør som Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold å viser noen veldig fattige mennesker, så gir en uten blygsel selv om Visjon Norge står for vranglære og Hanvold lever i åpenbar synd. Skriften sier i 1. Kor. 13. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. Det hjelper ingenting hva vi gjør, da vi ikke lever i samsvar med skriftens lære. Paulus viste at hans største og viktigste kamp var imot seg selv og sitt eget kjød. Derfor passet han først og fremst på sitt eget liv før han gjorde noe for andre. 1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

11.) Lederne i menigheten elsker å ha kontroll, de er som kontroll frikere! Det er som en åndelig elite som vet best og tror de er hevet over andre. Men skriften advarer mot å sette noen mennesker over seg selv, eller at en lar mennesker ta Guds plass. Matt. 23. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. 9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

12.) Gud er ordens Gud, hvis noen f. eks. ikke klarer å få ekteskapet til å fungere så skal de ikke være Pastorer og hyrder. Eller en på andre måter bryter Guds ord, her gjelder det å være nøye med seg selv, og i særdeleshet hvis en skal lære andre. Det er de som er nøye med sitt eget liv som skal lære andre, og de skal også kalles store i Guds rike. Mens de som bryter Guds ord skal kastes utenforbi selv om de har klart å bygget opp en 24 timers TV-kanal, dette er ikke mine ord men skriftens. Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

13.) Det er faktisk omtrent kun Jehovas Vitner som prioriterer evangelisering i slik høy grad og riktig grad som Guds ord taler om at vi som troende skal gå ut med budskapet. Det er underlig at de som blir hevdet å være en sekt fremfor noen andre. Har «rett» i to av de viktigste sannheter i Guds ord mer enn noen andre kristne. Det gjelder deres forståelse av Gud og Guddommen og evangelisering. Jeg går ikke god for alt med JV, men deres trang til vitne og å dele det budskapet de tror på. Det er noe som vi finner igjen blant de første kristne som evangeliserte den dakjente verden ved å ofre alt for å spre budskapet. Det er derfor vi er satt her, for å leve for og med Gud og å spre budskapet.

14.) Selvinnsikt og selverkjennelsen blant de aller fleste troende er like lav og like syk som menigheten i Laodikea! Menigheten i Laodikea manglet fremfor alt øyensalve, akkurat som dagens kristenhet i Norge gjør. Joh. Åpenb. 3. 18b. øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! En kan leve i et stort selvbedrag ved å anerkjenne hverandre og tror at det er åndelig. Nei og atter et nei. Det er ved å følge Guds ord og være ledet av hans ånd at vi er på den bibelske vei med våre liv. Menneskers gunst kan også være et bedrag, og motstand fra mennesker er mer et normalt kristenliv enn bare velvilje. Det er faktisk løfte på at vi skal både bli forfulgt, trampet på og løyet på alt for Jesu navns skyld.

15.) En gir menigheten medlemmer stener for brød. Det er noe undertrykkende og Guds- og menneskefiendtlig med mye forkynnelse i dag. Dette trengs å forklare. Det jeg mener er at dagens forkynnelse setter egentlig ikke mennesker fri. En blir kanskje fri på noen punkter. Men Guds ord taler om at vi skal bli gjenopprettet til ånd, sjel og legeme. I Salem 23 står det i grunnteksten ikke at han vederkveger vår sjel, men gjenoppretter vår sjel. Vi skal bli lik Jesus mest mulig her i tiden, ikke alt skal skje når vi ser Jesus og blir ham lik.

16.) Gjengifte foregår nå snart i alle protestantiske menigheter i Norge, så langt jeg vet er det kun den Katolske Kirka og Smyrna Oslo som holder igjen. Dette er selvfølgelig en forenkling, men den utglidning som har foregått spesielt innforbi de protestantiske kristne er slik jeg ser det et frafall. En har profetert og lovt vekkelser og nye vekkelser, men det er det motsatte som har skjedd. Og ingen griper tak i det, og de som prøver å gå imot strømmen blir motarbeidet, skjøvet bort og holdt for å være ekstreme og farlige blant flertallet. Hvor skal dette ende? Jeg vet ikke, men at vi ser at Guds ord går i oppfyllelse like foran våre øyne er det ingen tvil om. 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

17.) Utestenger Herrens sanne vitner men åpner mer og mer opp for kvinnelige Pastorer og andre. Dette er direkte imot hva skriften lærer. Men det er ingen overraskelse når vi vet hva skriften sier om endetiden. Da vet vi at det skal bli og være trange kår for de som vil leve helt overgitt Herren, hans vilje og være tro imot ordet. Jesus selv sa ved flere anledninger advarende og formanede ord om tiden før han kom igjen. Blant annet at det er de som holder ut inntil enden som skal bli frelst og mon han fant troen når han kom tilbake på jorden etc.

18.) Menigheten skal være som et drivhus der menighetens medlemmer skal vokse og finne sin plass i menighets felleskapet. Men klima i menigheten er så lavt at det er kun de kunstige plantene som finner sin plass og de som er åndelig levende er et uromoment og til bry. Men vi trenger i dag menigheter som ikke er anerkjente av de som tror de vet bedre enn andre og som skal være det etablerte lederskapet. Men de som vil følge Lammet hvor det går utenforbi leiren, den religiøse og verdslige leir. Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 10 Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Det var klare forordninger og avgrensninger i Templet i Jerusalem. Når vi innvier oss for Jesus og bare han får vi aksept til Gud som ingen andre har uten i dette navnet. Moseloven gjelder ikke lengre, kun Nåden i Kristus fører frem. Joh. e. 1. 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. 11 Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Her drar Paulus sammenligningen mellom forbildene som ligger i den gammel testamentelige gudstjenesten. Selve offertjenesten forgikk i folkets påsyn i templet. 12 Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Men det som ble til overs; kroppen blir brent opp utenfor leiren. Slik er det også med Jesus, han var ”tillovers” for Israel. Ble ikke akseptert og anerkjent av de som styrte det religiøse systemet og hadde ”makten”. Joh. e. 1. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 13 La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Når Jesus ble forkastet og ikke anerkjent selv om han både forkynte sannheten og var veien, sannheten og livet. Slik må den sanne troende regne med å bli forkastet og ikke anerkjent av det religiøse systemet og de med makt. Derfor står det skrevet; gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi møter Jesus utenfor den godtatte religiøse hop!

19.) Når Satan reiser opp redskaper, som f.eks. Todd Bentley, Jan Hanvold, Ulf Ekman, Åge Åleskjær og andre pinsekarismatiske forkynner. Så blir de godtatt og ikke advart imot! Det er noe som jeg har sett, og som er meget underlig. En vil heller rekke broderhånd til de som går på akkord med Guds ord i sitt liv eller som har fremmed lære, enn de som står på Guds ord uavkortet. Det er som vi ser at skjøgekristne samles, og bruden forenes. Det er ihvertfall sikker at det er mye underlig som skjer i dag som gjør at vi må si at vi ikke skal godta alt som gir seg ut for å være kristent og fra Gud. Det er virkelig sant det som sies at det er ikke gull alt som glimrer og det som ser stor ut kan være lite. Og det som ser lite ut kan være stort i Guds øyne og for ham!

20.) Når en advarer imot enkelte, så er det de som lever helt i periferien eller som en ikke vet om er gjenfødte engang. Men som er f.eks. samfunnskritikere. Når Karl Johan Hallaråker advarer imot Hanne Nabintu Herland og de religiøse klapper i hendene er en kommet fullstendig tilbake til sandkassen i barnehagen. Men de en virkelig skulle advart imot, f.eks. Jan Hanvold og Visjon Norge og andre, da er en stille og tyst som en østers. Kan en fatte dette? Ikke jeg! En bommer på målet hele tiden, en gir egentlig fårene ikke rett mat til rett tid. Men gir dem båe feil mat og dårlig mat. En er blitt som en utro og dårlige Herrens tjener som Jesus advarte imot. Matt. 24. 44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Skal ikke gå i dybden her. Men likesom det er årstider i naturen er det også det i Guds rike og i Guds menighet. Derfor er det om å gjøre å høre hva ånden sier til menigheten, ikke hva den eller den sier. Men hva Gud selv sier, og være tro imot det først i sitt eget liv. Dernest lære andre det samme. Da vil vi være av dem som Jesus kaller for å være: «Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier».

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-313-alt-med-smyrna-oslo-er-herlig-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-45-hvorfor-smyrna-pa-menigheten.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-281-smyrna-oslo.html

Ingen kommentarer: