mandag 7. mai 2012

Nr. 414: Et lite innblikk i hvilke sannheter jeg ønsker å formidle i fra Guds ord og hva tjeneste og oppgaven min går ut på!

Nr. 414:

Spørsmål:

Hei

Jeg har fulgt med og lest de fleste av innleggene på bloggen din. Jeg skjønner at du er ivrig og brenner for alt det du skriver om. Regner også med at det er profet og lærer tjenesten din som kommer fram i disse innleggene. Men du sier også at du er evangelist. Håper ikke du tar dette som er provokasjon - men jeg hadde satt pris på om du kunne klargjøre litt omkring din tjeneste som evangelist.

Hva er ditt evangeliske budskap?

Vidar

Svar:

Det sies at bak enhver mann står en kvinne. Jeg og min kone feirer snart sølvbryllup, for en glede, velsignelse og et lite stykke av himmelen her på jorden!
Hei Vidar!

Jeg har alltid elsket og respektert Guds ord. Å forkynne og tale i samsvar med Guds ord i et og alt, det regner og tror jeg er min fremste og eneste oppgave. Men tjenesten og oppgaven min for Herren har slik jeg ser det også en formål, hensikt og mening. På mange måter kan jeg si at jeg alltid har holdt frem Guds ord, noe jeg også vil og ønsker å gjøre. Men det er også gjerne slik at en blir målt opp imot hva vi i Smyrna Oslo står for og hva vi forkynner. Og da i forholdt til hva andre forkynner og står for.

Min tjeneste kan også sammenlignes med døperen Johannes

Døperen Johannes var en veirydder for Jesus. Slik er også til dels min tjeneste da jeg forkynner «nye» sannheter for de fleste troende. Selv om det stemmer med Guds ord 100 % men det mange andre forkynner ikke gjør det. Så er det som en har hørt tusen ganger før, som også er ubibelsk lære. Så er det som en åndelig atombombe må treffe de som sitter fast i gamle og ubibelske læresetninger. Men jeg vil si som Apostelen Paulus at jeg ikke vil være ulydig mot det himmelske syn. Om jeg har stor eller liten fremgang i tjenesten er på ingen som helt måte jeg avhengig av, men å følge Jesus og Guds ord. Jeg vet hva Herren har vist meg og stadigvek viser meg, det vil jeg være tro imot og forkynne og holde frem! Det er mange som tar kontakt for å gi utrykk fra hva de mener, men de som er frekke og freidige er som regel de som sitter fast i gamle meninger og tankebygninger. De som er åpen for Gud er ydmyke og lytter, det er forskjellen. Belærende troende er som regel veldig stolte, men de som vil lytte først, er som regel mer åpne og en kan få en fruktbærende og god samtale med. Men hele tiden er det et som teller for meg, og kun det; «hva sier skriften?».

Her er et utdrag fra en artikkel jeg skrev for 2 år siden: Hva vi tror på ut i fra Guds ord! Hva vi tror og hensikten med Smyrna Oslo faller i sammen med hverandre. Hva vi tror og hvorfor vi tror det vi tror er alt grunnet på Guds ord og Guds ord alene! Men å sette opp noen punkter er også med noen reservasjoner. Å tro på dogmer blir fort veldig statisk, et sunt åndelig menneske er under konstant åndelig utvikling og modning. Men skal jeg nevne noen punkter så vil jeg nevne hva vi tror og praktiserer annerledes enn de fleste andre evangeliske kristne. Tar meg ikke tid til å nevne hva vi er enige med andre troende som frelse i Jesus, helbredelse, Åndens dåp og andre evangeliske og bibelske sannheter. Hva vi tror: 1.) Troen på èn Gud, ikke tre Guder i èn Gud. Vi tror at kun Faderen er fra evighet, og Sønnen er den eneste som er lik Faderen. Jesus er Gud men allikevel nr. 2. Den Hellige Ånd er ingen egen gude-person, men Guds og Kristi Ånd og utsending. At Faderen er av og til Sønnen og den Hellige Ånd er en like ubibelsk lære som treenighetslæren (Jesus alene)! 1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

2.) Gjengifte for troende er synd!

Her er skriften 100 % klar. For troende å gifte seg på nytt mens den andre lever utelukker en fra det kristne fellesskapet. Dette er et påbud til troende. 1. Kor. 7. 10 Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.

3.) Statsstøtte fører til åndelig hor.

Å hente og få penger fra staten som det er hentet betingelser i fra fører til åndelig hor og utroskap. 1. Mosebok 14. 17 Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa: «Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden! 20 Lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd!» Så gav Abram ham tiende av alt. 21 Kongen i Sodoma sa til Abram: «Gi meg folket, og ta du godset!» 22 Men Abram svarte ham: «Jeg rekker min hånd opp til Herren, Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden: 23 Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier. Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abram rik. 24 Jeg vil bare ha igjen for den maten folkene spiste. Og så vil jeg at de mennene som var med meg, Aner, Esjkol og Mamre, skal få den delen som de har rett til.» Tar med hele teksten for å få med å gi tienden og hellige gaver er ikke bare etter Loven men før Loven kom.

4.) Felleskristne holdninger.

Dette er et vidløftig emne. Men vi tror det er også lov å si nei til å samarbeide og ikke anbefale andre troende uten å nødvendigvis sette seg som endelig dommer over deres åndelig liv. Det er langt bedre å foretrekke ryddig uenighet enn sammenblanding uten å avklare læremessig ståsted. Guds ord taler om å ha åndelig felleskap med andre påvirker oss i høy grad både negativt og positivt. 2. Tim. 2. 19 Men Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift: «Herren kjenner sine», og «hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett». 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt. 21 Den som renser seg selv fra alt slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til enhver god gjerning.

5.) Dåp i Jesu navn.

Dåpen skal skje i Jesu navn etter en er kommet til tro med full neddykkelse.

6.) Vi tror at livet har to utganger. En blir frelst og vil få belønning hos Faderen og Sønnen etter den troskap en har vist.

Hvis en ikke har sitt navn skrevet i Livets Bok vil en gå fortapt.

Fortapelse innbefatter ikke en evighet isolert borte fra Gud, men et endelikt som Sodoma og Gomorra som ble utslettet av ilden. Denne endelikten er også for Satan, Antikrist, den Falske Profet og alle falne engler (demoner). Hentet fra bibelkommentarer fra Judas brev: 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden. Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger. Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild! Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt. Dette er kort 6 punkter som jeg\vi mener er hovedgrunn for at Gud har bedt meg\oss å starte Smyrna Oslo. Men jeg\vi er åpen for både korreksjoner og utvidelser, Gud er ikke statisk og opptatt med dogmer. Vi tror at vi er underveis og har knapt sett 1 % av alt det han vil og er i stand til å vise oss. 1. Kor. 8. 2 Om noen tror at han har kunnskap om noe, da vet han ennå ikke det han burde vite. Alt kan vi ikke sette inn i dogmer, vi tror på et liv som er i utvikling og progress fremover! Her fra et blogg innlegg jeg skrev rundt samme tiden: Jeg for min del opplever at jeg har alle de fem forskjellige gavene i min tjeneste som forkynner, men jeg er ingen utpreget Profet. Det er som en det er 1\5 av min gave. Men for andre så er de både 2\5 og 3\5 Profeter. Den Profetiske tjeneste er veldig ofte en del av den utrustningen en har som forkynner, ikke den hele som vi ser i GT at enkelte Profeter hadde. Jeg har også en del av Evangelisten, Læreren, Hyrden og Apostel i meg. Jeg opplever at jeg har litt av alle tjenestegavene i meg, men andre har f.eks. mye av Evangelisten i seg og lite av læreren i seg. Og noen har mye av læreren i seg og lite av Evangelisten. Det varierer fra forkynnere og i enkelte situasjoner etter som behovet er der. Vi er forskjellige men alle trenger vi mer av Gud og de gavene han har lagt ned i oss vil han foredle og videreutvikle til vårt gavn og menighetens oppbyggelse og videre veiledning fremover. Men det er også trist å se at når mennesker kommer med falske profetier og leder de kristne helt på sidespor er den vanlige praksisen, spesielt inn forbi den pinse\karismatiske menigheter at alt blir feid under teppet og en overser alt og går videre som om ingenting har skjedd! Så langt kan en komme i villfarelse derfor advarer Jesus og Apostlene imot dette på det sterkeste som villfarelse. Men den positive siden ved dette er at Gud åpenbarer alt før det skjer og leder oss fremover med sin Ånd. Dette er noe som Gud alltid har villet å gjøre med sine elskede barn. 1.Mosebok 18. 17 Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes. Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene (1930 oversettelsen). Gud vil bruke den profetiske salvelse og den profetiske tjeneste til å fullkommen gjøre og dyktiggjøre sin menighet, også i denne tid! Det er ved den profetiske salvelse at menigheten og vi blir justert, korrigert og klarer å treffe “spikeren” ikke bare omtrentlig men akkurat på “hode”. Den profetiske salvelse skaper: “Så sier Herren” i menigheten. Det vil skape sanksjon for dette i menigheten når det er ekte. Når det er uekte i en åndelig menighet vil det bli avslørt og bli satt på plass! Det har med vår slagkraftighet både innad og utad, vi er derfor avhengig at det er både mennesker med den profetiske nådegave i menigheten og at den Profetiske tjeneste er oppe og går i Kristi Legeme! Vi kan også sammenligne de fem (5) forskjellige tjenestegavene med hånda vår. Tommeltotten er apostel. Pekefingeren er Profeten. Langemann er Evangelisten. Ringfingeren er lærer. Og lille mann er lillefingeren¸hyrden, som gjør alt det ikke de andre fingerene har utført og gjort. Og den kommer til der de fire andre ikke kommer til. Hvor viktig er ikke et hjemmebesøk? Det utfører mange ganger det de andre tjenestene ikke har utført og virker supplerende og utfyllende. De ni nådegavene kan en sammenligne med en drueklase der alle gavene utfyller og supplerer hverandre og alle står i et gjensidig avhengighets forhold til hverandre. Og de utfyller hverandre til det fullkomne og det Guddommelige. Menigheten i Korint hadde alle de ni (9) gavene i sin midte, og det er Guds vilje å ha for hver menighet. Menigheten i Antiokia hadde alle de fem (5) forskjellige tjenestegavene i sin midte, det er et forbilde også for oss å ha i dag. Dette er fint og bra med nådegaver og profetgaver og helbredelsesgaver, men vi må ikke glemme at selv så fullkommen menigheten kan være, så er kjærligheten til Herren i våre hjerter som er det viktigste. Tenk på menigheten i Efesus, de hadde veldig mye bra, men de hadde forlatt sin første kjærlighet og det så Herren veldig alvorlig på. De måtte omvende seg ellers var det fare for at lysestaken ville bli flyttet. Forskjellen på profet tjenesten i GT og NT er bl.a. at de profeten i GT hadde en ren profet tjeneste. Men i NT er det veldig ofte en del av vår åndelige utrustning. En profet i NT og i den nye pakt kan og er som regel også noe mer en bare å være Profet. Men han kan og er og har også noe av Evangelisten, Apostel, Profet og Hyrde tjenesten. Eksempel på Profet tjenester kan være David Wilkerson, Hal Lindsay og Chuck Smith , men en har da også litt av de andre tjenestegavene i sin forkynnelse. Eksempel på Falske Profeter er: Benny Hinn, Jan Hanvold, Åge Åleskjær og andre. De har selvfølgelig også mye godt, men de har en eller flere store brister i sitt liv og i sin lære som er så store og forføriske. At en må diskvalifisere dem som sanne forkynnere og gjøre dem til Falske Profeter. Så har en også eksempler på kristne som ikke er Profeter men har den profetiske gave. Vi trenger både forkynnere som er Profeter og troende som er åpen for Gud og lar Herren bruke seg til å tale profetisk! (sitat slutt). Jeremias 1. 4 Herrens ord kom til mig, og det lød så: 5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene. 6 Men jeg sa: Akk, Herre, Herre! Se, jeg forstår ikke å tale; for jeg er ung. 7 Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. 8 Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Profeten Jeremias hadde en todelt tjeneste i en frafalls tid!

Vi ser at profeten fikk en todelt tjeneste, det opplever og erfarer jeg at jeg også har fått. 1.) Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned. Og 2.) Se, jeg setter dig idag over folkene til å bygge og til å plante. Begge deler er like viktige på hver sin måte. Å bygge noe opp på en branntomt før alt skrotet og alt annet er blitt fjernet er både stygt og farlig. Det er slik kristenheten går frem i dag, derfor er min tjeneste og oppgave på mange måter å gå imot strømmen. Derfor også den mostanden og til dels forakt og underkjennelse man får og erfarer, som profeten Jeremias. Men det er ingenting av det jeg har holdt frem eller holder frem jeg angrer på og går tilbake på. Tvert imot, det er mer nødvendig enn noen gang! Det var og er etterpå at alt villnisse og forførelsen er blitt avslørt, at en kan og skal forkynne det positive. Den balansen mellom dette, er en på en måte advarer imot synd, vranglære og alt annet som er negativt. Og en forkynner om Guds kjærlighet, tilgivelse og holder frem de bibelske sannheter. Det er da at menigheten og forkynnelsen er sunn, sann og bringer de resultatene som Gud ønsker og vil!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=visjonen med smyrna oslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=sjekkpunkter-for-en-sunn-og-evangelisk-menighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=historiensmestprivilegertemennesker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Ingen kommentarer: