mandag 7. mai 2012

Nr. 402: Hvordan be eller tilbe rett, hva lærer skriften!

Nr. 402:
Spørsmål fra en leser:

All bønn som ikke er rettet mot Gud Fader er ikke bibelsk bønn. Det er gjennom sønnen Jesus Kristus vi får kontakt med den levende og usynlige Gud, ingen andre veier fører frem. Det var på korset han sonet synden men det var ved oppstandelsen alt dette blir tilgjengelig. Rom. 1. 4 som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Det største bevis for dette er at hans grav er tom nede i Jerusalem, har selv vært der og ikke funnet ham da han er oppstanden!1.) Kan vi be og tilbe Den Hellige ånd som pinsekarismatikerne gjør veldig mye, også andre gjør det? 2.) Kan vi be til Jesus og tilbe ham, og er han på «lik» linje med Faderen? 3.) Er Faderen «over» Jesus og skal vi be og tilbe ham? Svar:

Meget gode og fine spørsmål leser. Skal prøve å svare på dette og etterpå henvise til noen linker.

1.) Kan vi be og tilbe Den Hellige ånd som pinsekarismatikerne gjør veldig mye, også andre gjør det?

Nei, vi finner ikke et eneste skriftsted som sier vi skal be, tilbe eller ønske Den hellige ånd velkommen i våre liv slik vi ser mange villedet troende gjør. Den hellige ånd virker, men ånden er Guds virksomme kraft eller energi. Ikke noen egen person og skal derfor ikke bes til eller tilbedes!

2.) Kan vi be til Jesus og tilbe ham, og er han på «lik» linje med Faderen?

Nei, men Jesus har allikevel en helt opphøyet posisjon og stilling. Vår bønn, liv og vårt alt skal være rettet mot Gud Faderen. Men Jesus er vår mellommann, forbeder, forløser og frelser. Derfor blir det ikke feil eller ubibelsk å henvende og oppleve samfunn med Jesus. Apostelen Johannes sier at vårt samfunn er med Faderen og sønnen. 1 Joh. b. 1. 3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus. Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 2. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Her er selve inkarnasjonen. Jesus som den førstefødte og som eneste som var Faderen fullt ut lik og Faderen delte alt med. Jesus var i sin preeksistens hos Faderen fra eldgamle dager av sier Mika. Men i tidens fylde kom han inn i verden og ble menneske. Gud selv steg ned i Jesus Kristus. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; Vi leser flere plasser om den intime kontakten det er mellom Faderen og Sønnen. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus gav avkall på denne herligheten av 2 grunner. 1.) Det behaget Faderen at Jesus viste 100 % underkastelse under hans vilje. 2.) Ved at han ble menneske kunne han sone vår synd og dø i vårt sted. 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Det var en fornedrelse for Jesus å bli et menneske og til slutt lide en forbryters død ved å dø på et kors. Men han var lydig imot sin Fader akkurat som Isak var det i 1. Mos. b. 21. Men Jesus ble ikke bare fornedret i sin død, hele hans liv var en fornedrelse med måten han ble behandlet, hånet og motarbeidet. Det kulminerte i en total rettsløs måte å bli dømt på foran Pontius Pilatus og ved senere når dommen ble utført ved at han døde som en straffet. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, Ved at han ble slik fornedret ble han også opphøyet. Gud har allerede opphøyet han men dessverre så ser ikke de aller fleste menneskene dette, men vi som troende ser det, hallelujah. Jesus har et navn som er større en alt. Sykdom, problemer, motganger, Konger, Presidenter og alle andre navn og titler! 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, Alle tilstede i Himmelen bøyde seg nok for Jesus etter han kom tilbake, bortsett fra Faderen. Men en dag skal hele jorden gjøre det. Under jorden må forstås med alle mennesker som er døde og alle demoner, selv Satan skal en dag bøye seg for Jesus og måtte erkjenne det som vi frelste allerede i dag gjør; Jesus er Herre! 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Nå nevnte jeg dette allerede under v.10. Men det å bekjenne Jesus som Herre er et tegn på en er frelst og født på nytt. Når Jesus er Herre så er det ingen ved siden av ham som Herre. Idoler, statsledere, religions stiftere, andre dyktige og flinke mennesker, men de kommer aldri i nærheten av Jesus fordi han er Kongens Konge og Herrenes Herre (Åpenb.19.16). (sitat slutt) Og fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 1. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Nå ved Sønnen. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ved ham har ham skapt verden som gjør Jesus på samme nivå som Gud men allikevel er han ikke som Faderen som er opphavet til alt. Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. Faderen gjør ingenting uten ved og gjennom Sønnen. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting. Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd! 4 Slik er han blitt større enn englene; for det navn han har fått, er så mye større enn deres. Jødene trodde på engler. Men Jesus var ingen super engel, men noe langt mer en det. Han var Guds Sønn, den enbårne. Vi er adopterte sønner og døtre til Gud, men aldri enbårne.

3.) Er Faderen «over» Jesus og skal vi be og tilbe ham?

Det er kun og alene Faderen som er den eneste sanne Gud. Jesus er utgått i fra Faderen og var ham lydig i alle deler. Men Jesus har et navn som er større en alle andre navn da han fullførte frelsesverket og ble gjennom sin soningsdød mellommann mellom oss og Gud Fader. Tilbedelse mot Jesus er rettet for det han gjorde, mot Fadere for den han er og at han er den eneste sanne Gud og opprettholder av alt liv!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-400-bnnens-mangfold-og-muligheter.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-309-jesus-sannheten-selv-trodde-ikke.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-306-fantasi-lren-gud-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-293-hvorfor-det-er-okkult-og.html

Ingen kommentarer: