søndag 1. juli 2012

Nr.442: Er gjengiftetde forkynnere verre synder enn andre? Og er det rett å fokusere så mye på det? Det er Gud som er vår alles dommer!

Nr. 442:

Er gjengiftetde forkynnere verre synder enn andre? Og er det rett å fokusere så mye på det? Det er Gud som er vår alles dommer!

1. Tim. 5. 24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter. 25 Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.

Forkynnere er et mønster for hjorden, derfor er han et forbilde for de troende på godt og vondt. Apostelen Paulus står for meg som den fremste av de fremste her som levde som han lærte. Og lærte i samsvar med den åpenbaring Gud hadde betrodd og gitt ham, Hallelujah og Amen!Jeg har på ingen som helst måte ønsket å sverte noen. Men allikevel står det skrevet at det er synder som går foran andre synder, slik også med de gode gjerningene. F.eks. Hanvold gjør et mega triks med å gi til de aller fattigste i Europa, for der blir hjelpen og responsen overveldende. Slik er det også med gjengifte, dette er en åpenbar synd som er konkret og håndfast. Derfor hvis en tar lett på denne synden, hva da med de mer skjulte og lønnlige synder? Nei, vi må og skal holde frem hva Guds ord sier, også med dette vanskelig og ømme emne for oss mennesker.

Jeg ønsker å liste opp 20 forskjellige sider fra Guds ord hvorfor det er både viktig og nødvendig å forkynne klart om ekteskapet og imot gjengifte og det å gifte seg med en fraskilt for oss som er bekjennende kristne. Ikke minst for forkynnerne og de som har en ansvarsområde i Guds menighet.

1.) Apostelen Paulus skriver til sin yngre medarbeider følgende: «Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter». Gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er en åpenbar synd som ikke kan unnskyldes eller bortforklares. Og hvis denne synd får passere, så får også resten passere. Vi hverken må eller kan ta lett på denne synden!

2.) Etter hva en del sier til meg er følgende. Da de ble skilt opplevd de å bli utfrosset og venneløs. Så traff vedkommende en ny partner, da ble alt forandret til det bedre. Nye og gamle venner kom tilbake etc. Er dette sant? At den som er gjengiftet eller gift med en fraskilt blir godtatt, den som lever i hor? Men den som er skilt blir utstøtt? Dette er flere som sier, ikke bare noen få eller en.

3.) I endetiden skal en elske og kun tåle alt annet enn Guds ord og den sunne lære. Det abnorme, ubibelske og kjødelige blir likt. Men hva skriften sier og den sunne lære ikke tålt. At jeg opplever motbør med å forkynne imot gjengifte er som forventet og helt normalt sett i lys av Gud ord og hva Jesus og Paulus sier. 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. (dette gjelder 2012 mer enn noen gang og tid!).

4.) Den som gifter seg med en fraskilt har et stort ansvar med at synden florerer mer og mer i Guds menighet. Det viktigste er selvfølgelig hva den enkelte gjør med sitt liv. Men hadde disse som var skilt aldri fått anledning til å truffet enn ny en så hadde ikke heller de drevet hor. Det er faktisk ut i fra Guds ord like alvorlig å gifte seg med en fraskilt som selv å være fraskilt og gifte seg på nytt, tenk på det kjære venn! Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

5.) Menighetene som åpner opp for fraskilt er medskyldige i deres synd og åpner opp for demonisk aktivitet og åndelig villfarelse (1. Tim. 4. 1 etc.). Vi ser her igjen at det er som ordtaket sier: «Heleren er ikke bedre enn stjeleren». Jeg har skrevet flere artikler om dette emne, les om dette. 2. Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

6.) Etter frelsen er valget av livsledsager det viktigste og største valget vi gjør. Derfor blir det så feil og så avgjørende negativt og ille at menighetene og fra de kristne talerstolene ikke blir mer holdt frem betydningen og viktigheten av dette.

7.) Det er mangel på modenhet og trygghet på eget åndelig ståsted at en ikke vil ta frem at det å gifte seg på nytt for en troende eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Er en trygg, åndelig moden og sikker på seg selv og eget ståsted er ikke selv slike emner som gjengifte eller det å gifte seg med en fraskilt vanskelige emner og umulig å diskutere om dette. Da skulle aldri dette vært nevnt i Guds ord, tvert imot oppfordrer Guds ord igjen og igjen å gjøre disipler. Og hvordan skal en være en disippel uten å følge Jesu undervisning?

8.) Det er så langt jeg kan se det snart kun den Romersk Katolske Kirka som tør og er villig til og holder frem hva Guds ord sier om dette. Ellers er det snart fritt frem på dette område i de aller fleste protestantiske menigheter og kirker. Det er enkelte som er imot gjengifte, men når noen gjør det, så blir det tiet i hjel hvis en holder frem hva Guds ord sier!

9.) Den som lever som gjengiftet eller er gift med en fraskilt fører dom over Guds menighet. Vi har flere eksempler på at synd og ulydighet fører dom, død og fordervelse over ikke bare enn selv. Men over hele menigheten.

10.) Gjengiftetde er veldig lite rause og tåler ikke å bli motsagt før en da blir snurten og ikke tåler å høre andre meninger. Dette er selvfølgelig å sette ting på spissen da. Men vi har alle et ansvar overfor hverandre for at vi alle skal nå frem til målet – det nye Jerusalem. 1. Mosebok 4. 8 Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror?

11.) De som tillater gjengifte krever respekt, toleranse og anerkjennelse. Men selv er de ikke villig til å gi noe i mange tilfeller. Jeg hadde nettopp en disputt med Pastor Jan Åge Torp, han kom ingen vei med meg og da slettet han alt han kunne for at ingenting av hvor avslørt han ble skulle komme frem. Men nå sa Gud til meg at dette kom til å skje slik at jeg hadde kopiert alt det jeg ville her. Erfaringen min er at om en skriker ut eller visker sannheten om gjengifte er reaksjonene de samme. De vil ikke høre eller omvende seg i de aller fleste tilfeller, dessverre!

12.) Under den gamle pakt var gjengifte eller for en prest å gifte seg med en fraskilt synd og ulovlig! 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru»

13.) Undermenighetens tid som er nå, er gjengifte eller for en Pastor og hyrde å gifte seg med en fraskilt synd og ulovlig! Titus 1. 5 Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig, 6 om nogen er ulastelig, én kvinnes mann, og har troende barn som ikke har ondt ord på sig for ryggesløshet eller er gjenstridige. 7 For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, 8 men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende, 9 en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot.

14.) Under det kommende 1000-årsriket er gjengifte eller for en prest å gifte seg med en fraskilt synd og ulovlig! Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

15.) På dommens dag, da enhver skal stå innforbi Gud er det vårt forhold til Guds ord som er avgjørende. At en Pastor, Prest eller noen andre eller en selv har «fred», «tro» eller en mener seg at Gud har sagt at en kan gifte seg igjen spiller ingen rolle hvis det går imot Guds ord. Da ordet sier at det å gifte seg med en fraskilt eller selv å være gjengiftet er hor. Da er det hva Guds ord sier og lærer som er avgjørende og som en skal bli stilt til ansvar for. En kan ikke si heller at dette så jeg ikke, Guds ord er og forblir avgjørende. Joh. e. 8. 51 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 12. 47 Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; 48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag

16.) Gjengifte gjør ting også mer innfløkte. Det kan være slik at en i en periode gjør overilet og ubetenkte ting. Da får en ikke anledning til å omvende seg og komme tilbake til sin ektefelle hvis det blir samlivsbrudd, for en stund. Skriften taler igjen og igjen at vi skal holde oss til vår første ektefelle og ungdoms kjærlighet. Det er egentlig kun død som gir anledning til gjengifte, selv da fraråder skriften å gifte seg på nytt. Men den som velger det da gjør ikke synd. Ordspråkene 5,18-19. ”Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!

17.) Da jeg ble frelst for godt 30 år siden da det i de aller fleste frimenigheter synd med gjengifte. I dag over 30 år siden er det ingen som nesten sier i fra. Og de som sier i fra blir boikottet og sett på som ukjærlige, rare og som skaper strid. Hva er det som har skjedd? Er det ikke fienden (Satan) som har lurt de troende trill rundt der synd er blitt tillatt og det som er rett er blitt tråkket på? Det er nok dessverre slik! Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.

18.) Nå begynner jeg å bli en eldre mann, og min erfaring tilsier at hvis en først åpner opp for en ting, så kommer det som en flodbølge etterpå. En liten brist i demning åpner opp for flodbølgen. Slik er det også med gjengifte, her er det egentlig kun en ting som teller. Der de som forkynner for andre og underviser for andre skal være et mønster for hjorden. 1. Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

19.) Ordtakene sier: «Det er bedre å være føre var enn etterpå klok». «Mange vil være mester før de er utlært». «Det er ikke gull alt som glitrer». Det forteller meg at det er stor visdom i å høre på andre, ikke være selvklok og ta det med ro! Min erfaring er at det å hope fra partner til partner gjør alt stort sett alle ting verre!

20.) Det er i de protestantiske lande og der pinsevekkelsen og andre såkalte vekkelser har fått mest fotfeste at skilsmisse og gjengifte problematikken er mest utbredt. Der troen på en triade gud og en gjør Den hellige ånd til en egen gud at dette er mest fremtreden. Hva er grunnen? Det finnes mange grunner helt sikker. Jeg er sikker på at litt villfarelse skaper enda mer villfarelse. Og det trengs en omvendelse, omveltning og en rystelse til før Gud igjen kan virke slik han ønsker og vil!

Sluttkommentar: Moseloven godtok gjengifte for deres harde hjerte skyld. La oss ta for oss Moseloven i 5 Mos 24:1-4 Hvis en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og det skjer at hun ikke lenger finner velvilje i hans øyne, fordi han har funnet noe uanstendig hos henne (noe som byr ham imot), da skal han skrive et skilsmissebrev til henne, gi det i hånden hennes og sende henne bort fra huset sitt. 2 Hvis hun da, etter å ha forlatt huset hans, går bort og blir en annen manns hustru, 3 og denne andre ektemannen avskyr henne og skriver et skilsmissebrev til henne, gir det i hånden hennes og sender henne bort fra huset sitt, eller om denne andre ektemannen som tok henne til hustru, dør, 4 da får ikke den første ektemannen som skilte seg fra henne, ta henne tilbake som sin hustru, etter at hun er blitt gjort uren. For det er en styggedom for Herrens åsyn, og du skal ikke føre synd over det landet Herren din Gud gir deg som arv. Derfor når noen sier vi er loviske eller fariseiske så er det helt, helt feil. Vi lærer som Jesus og Apostelen Paulus lærte, vi er nåde og evangeliske kristne eller troende!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: