onsdag 22. mai 2013

Nr. 602: Mitt møte med helbredelse Evangelistene A. A. Allen, Jack Coe og Åge Samuelsen har satt dype og varige spor, ikke minst å stole på Guds ord og Guds løfter!

Nr. 602:

Mitt møte med helbredelse Evangelistene A. A. Allen, Jack Coe og Åge Samuelsen har satt dype og varige spor, ikke minst å stole på Guds ord og Guds løfter!

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Broder Åge Samuelsen er etter mine begreper på tross av at han ikke alltid levde opp til det som Guds ord sier, noe av det beste av forkynnere og sangere som lille Norge har fostret. Her i herlig positur der han både taler, ber for syke og synger Sions herlige og liflige lovsanger som setter mennesker fri til Ånd, Sjel og Legeme!Mitt møte med helbredelse Evangelistene A. A. Allen, Jack Coe og Åge Samuelsen vil jeg dele inn i ti punkter slik at det blir mer oversiktlig og med en større helhet.

1.) Mitt første møte med denne type forkynnelse var sommeren 1982, og jeg fikk oppleve noe som jeg ikke hadde hørt før forkynt og praktisert.

De ord og vendingene de brukte var nye for meg. De belyste gjerne kun noe få ord og setninger, stoppet opp for det og alle sammenligne vers andre steder i Guds ord ble satt i relasjon til dette. Ikke det at jeg hadde hørt dette før. Men da fikk en mer stoppet opp og dvelte ved enkelte vers og sider av og ved Guds ord. Opplevde også et håndpåtakelig Guds nærvær, noe som gjorde meg sikker på at Guddommelig helbredelse var fra Gud. Det var bøker fra Vekkelse Senteret i Fredrikstad som ble en døråpner for meg her. De hadde flere bøker jeg fikk tak i, gitt ut og oversatt av Oddvar Linkas mener jeg. Det er over 30 år tilbake i tid.

2.) Guds generaler med Robert Liardon.

Faktisk er det en bok av Robert Liardon som har et kapitel av A.A. Allen og et av Jack Coe som jeg har fått mye ut av. Anbefaler å lese dem. Denne boka er gitt ut av Hermon forlag og er å få tak i også dag, dessverre så levde denne Liardon stikk i strid med Guds ord. Men det han skrev om Branham, Allen og Coe er mye som er lærerikt og godt. Her ligger boka ute på nett: http://www.nb.no/nbsok/nb/764a4bbbc1919e357ca7807aa76e21ba?index=0#0

3.) A. A. Allen har hadde sunn teologi, men dessverre ikke alle rundt ham.

Allen forkynte Guds ord veldig klart. Mye som er skrevet om ham og hva andre har gjengitt får stå for deres regning. Allens forkynnelse og teologi så langt jeg kan se det var i det meste veldig god og klar.

4.) Jack Coe hadde også mye godt å gi selv om han døde en alt for tidlig død.

Den første boka jeg leste om disse trosforkynnerne var av Jack Coe. Han trodde barnslig på Guds ord, erfarte det og priste Gud for det. Herlig! Her er noe stoff på nette av ham: http://healingandrevival.com/BioJCoe.htm

5.) A. A. Allen overdrev ting, ikke minst med fasting.

Personlig så tror jeg at det som skapte problemer for Allen på slutten av sitt liv med dårlig og sviktende helse var at han hadde fastet så mye. Det tar på å faste – for mye. Allen var ekstrem, derfor svarte Gud også hans bønner. Men det er også viktig å ta hensyn til sitt legeme og sjelsliv, for å tjene Gud. Her er hans hjemmeside i dag: http://www.miraclevalley.net/gpage8.html

6.) Broder Åge Samuelsen var deres avlegger i Norge.

Åge Samuelsen erfarte også store ting med Gud, tror det er riktig å si at han var som en avlegger for disse. Leser enn gjennom gamle Maran-Ata og Vekkeropet Maran-Ata blader finner en mye lignede stoff. Her er de som driver arbeidet til Åge videre: http://www.faktuellarena.no/

7.) Etter pinsevekkelsen reiste Gud opp flere helbredelse predikanter etter den 2. verdenskrig.

Geir Lie og hans Reflex forlag har gitt ut mye stoff om dette. Det var på 50-tallet at Gud reiste opp flere forkynnere i USA og ellers rundt i verden som forkynte og praktiserte helbredelse ved bønn. Før det hadde det ikke vært så mange, bortsett fra Smith Wiggelsworth. Men etter det som skjedde på 1950 tallet ble det langt flere.

8.) Etter mitt møte med dem fikk jeg langt større tro for å be for alle behov.

Det var ikke bare det å be for syke, men også andre ting. For min del så fikk jeg en langt større og djervere tro for å benytte meg av bønn i livets alle sammenhenger og situasjoner. Anbefales!

9.) Hvordan døde A. A. Allen og legg merke til utgangen de fikk.

Hebr. 13. 7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Dessverre så døde A.A. Allen tidlig, kun 67 år gammel mener jeg. Men han ble nok aldri alkoholiker, men det var bare det at han tror jeg brukte litt alkohol som smert dempende da han hadde presset legemet sitt slik til det ytterste gjennom bl.a. faste og innvielse til og for Gud.

10.) Vi i Smyrna Oslo og jeg ber for syke i Jesu navn som de første kristne, som disse helbredelse Evangelistene gjorde.

Er du syk eller har andre behov? Ring, send inn eller kom på møtene våre. Du skal og vil få forbønn.

Sluttkommentar:

For min del vil jeg anbefale enhver å lese og studere disse forkynnerne. Det er hjemmesider som de har etter sin død også. Samtidig er det mye av bl.a. Allen som ligger på You Tube. Anbefales!

Tale av Åge Samuelsen:

DA ER HAN DER

” … Gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham.” (Salme 66,6) Det kan hende for noen og enhver som tror på Gud at det synes som om både mennesker og Gud har forlatt en. Men han har sagt uttrykkelig: ”Jeg skal ingenlunde slippe dig, og ingenlunde forlate dig.” (Hebr. 13,5) Og: ”Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.” (Salme 34, 19).

Vi har vel den innstilling av og til at når alt synes å gå godt så sier vi: ”Gud er en fantastisk Gud!” Men Gud er like stor og herlig i motgang som i medgang. Moses sier i sin avskjedssang i 5. Mos. 32,4: ”Klippen! – fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.”

Så om du synes han er langt borte så er han nær allikevel. Når Israel stod foran det Røde hav, med Egyptens hær etter seg, da var han der og åpnet vei for dem. I 1. Kor. 10,4 står det så herlig: ”Og klippen som fulgte dem var Kristus.” Satan vil ha deg til å bli opptatt med vanskelighetene, men det står i Salme 34, 6: ”De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.” Han har sagt: ”Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.” Da tre unge menn ble kastet inn i ildovnen var han der som fjerdemann, og som kvartett sang de herlige lovsanger til Gud. Da Daniel ble kastet ned i løvehulen da var han der og låste munnen på løvene. Det samme gjør han i dag.

Fiendens hærer nærmer seg er han ”en ildmur trint omkring dem som frykter ham.” David sier i 23. Salme: ”Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.” Videre må jeg igjen sitere 5. Mos. 32, 10: ”Han vernet om Jakob, han våket over ham, han voktet ham som sin øiensten.”

Da den spedalske ropte til Jesus om helbredelse, rakte han sin hånd ut og sa: ”Vær helbredet!” Og straks forlot spedalskheten ham. Det er i vandringen med Jesus, i ondt rykte og i godt rykte, i medgang og i motgang at du lærer å stole på ham som har sagt: ”Ingen skal formå å rive dem ut av min Faders hånd.” (Joh. 10, 28-29).

Det vi ser frem til nu er å få møte ham personlig, - når han skal hente alle sine. Da skal vi se ham som han er. Når vi løftes opp i luften da vil han være der. Når vi kommer hjem til himmelen, da vil han være der som selve midtpunktet i evigheters evighet, - hvor det store koret uten tall skal synge frigjørende sang.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-519-derfor-er-det-mange-skrpelige-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-88-helbredelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-233-nadegavenes-hensikt-betydning-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=helbredelse https://www.youtube.com/results?search_query=a.a.allen&oq=a.a.allen&gs_l=youtube.3..0l3.10141.14975.0.16303.9.6.0.3.3.0.117.372.5j1.6.0...0.0...1ac.1.11.youtube.JViVR6pXTu4

Ingen kommentarer: