fredag 17. mai 2013

Nr. 603: Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Nr. 603:
Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Tidligere Forstander i bl.a. Filadelfia Oslo David Østby sa at Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold talte der andre tiet. Det kan sikker være sant på enkelte områder. Men ikke når det gjelder hva som er virkelig viktig, at Hanvold er gjengiftet som en kristen og har dermed satt seg selv utenforbi Kristus og det å ha en oppgave som lærer og forkynner for andre. Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel MinosHer en meget interessant artikkel eller en liten bok om den falske profeten Jan Hanvold: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24068/master_lene_solvang.pdf?sequence=27

Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Dette var i Dagen mandag 13. mai 2013.

Men han unnlater å nevne det meste, ikke minst hva som er kjerne ankerpunktene mot Visjon Norge.

Hanvold er skilt og gjengiftet som en troende, da lever han i hor etter hva skriften sier. Han er herlighets-teolog, og tror da på all den vranglæren der med såing og pengetigging som også er manipulering.

Hvorfor ikke ta opp de tingene der skoen trykker? Eller koster det for mye, da det er som regel alltid best å være unnfallende og feig!

Ønsker å ta opp ti punkter angående dette. Tar det punktvis da det blir mest oversiktlig og da er det lettere å følge en tråd i det hele.

1.) Jan Hanvold lever i hor etter hva den Herre Jesus Kristus og Apostelen Paulus lærte og underviste.

Jesus da han kom innskjerpet Moseloven ved å si at standarden var en mann og en kvinne, som Gud skapte oss til i begynnelsen. Gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Da for Jesus-troende mennesker. At Hanvold har overtrådt Jesu bud vitner om et stort og fremtredende ego!

2.) Hanvold er Herlighets-teolog.

Dette burde ikke vært ukjent for noen. Her fra Wikipedia om Hanvold: Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser, konkurskarantene og fengselsstraff. Regnskapstallene fra Visjon Norge og Visjon Bibel Center viser at de har tatt inn omlag 175 millioner kroner gjennom innsamlinger i perioden 1999–2007, av dette over 48 millioner i regnskapsåret 2007. Hanvold har fått kritikk i media for å bruke aggressive metoder i pengeinnsamlingene. Granskninger av innsamlingene har vist at midler som er samlet inn gjennom Hanvold sine ulike prosjekter i liten grad har blitt brukt til de formål de er innsamlet for. I 2010 beskyldte Hanvold norske kristne for underslag mot Gud, og hevdet at de ved å gi mindre enn en tiendedel av inntekten sin i tiende til kristne organisasjoner underslår åtte milliarder kroner årlig. Hanvold ble i 2010 omtalt som den blant norske kristneledere med høyest nettoinntekt. Til tross for mye kritikk har Hanvold mange støttespillere som berømmer hans åpenhet rundt tidligere feiltrinn, og hans evne til å reise seg. (sitat slutt).

3.) Prinsippet om såing og høsting som Visjon bygger på er totalt ubibelsk og forkastelig.

Hanvold lærer at gir du penger, så gir Gud opptil tidobbelt tilbake. Dette kunne vært skrevet mye om, men det er så fullstendig ubibelsk at de som støter ham som oftest ikke tror på det selv, men de håper.

4.) Det er svermeri å snakke om 1 million sjeler frelst her.

Når Hanvold lever i hor og er herlighets- teolog, da blir det forfeilet å snakke om sjelers frelse. Først få orden på sitt eget liv. Hanvold er et Djevelens barn, hvordan kan han da vinne mennesker for Gud? Selvfølgelig ikke, det oser fra hele mannen et stort ego, og de som følger ham blir like.

5.) Thurman Scrivners er da noe av det beste som har vært på Visjon Norge.

Jarle Haugland angriper Thurman Scrivner. Dette blir så totalt feil, en avleder og sier her er det noe muffens, men hva? Snakk om være kalkstryker, han går over alt dette som med en harelabb!

6.) At Hanvold er vulgær og en rebell betyr ingenting opp imot å leve i synd.

En snakker om Hanvold manglende dannelse. Men Apostelen Peter og mange andre var også uhøvlet, men de levde ikke i synd. Om en har dannelse eller ikke, for Gud betyr det svært lite, han ser til hjerte. Når Hanvold lever imot Guds ord, det er her fokuset skal og må være.

7.) Hvorfor nevner enn aldri det som koster?

Kristenheten i Norge er som småbarn i Kristus. De tåler og vil ikke ha fast føde. De holder på med overflate kristendom, de er som det er beskrevet i Ezekiel 47 de som alltid vil ha kontroll over egen situasjon. Men på det åndelige planet fungere det ikke. Det er når Kristus har kontroll over oss, at vi har kontroll. Her snur de alt på hode og er blitt forført. Det er som Apostelen Peter sier det i sitt 2 brev.

3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Skjønner enn ikke at en som er gjengift for tredje gang som troende ikke kan være en kristen leder og hyrde. Da er en som Apostelen Peter sier: «de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang». Ja, det blir deres undergang å tillatte å ha en gjengift leder, lærer og hyrde.

8.) Guds rikes lover, regler og bud gjelder alle troende, uten unntak.9.) Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Men Visjon Norge og Hanvold står foran Guds dom.

Jeg vet ikke alt, heldigvis for det. Men Visjon Norge driver med feilinformasjon, det er noe som er viktigere enn alt. Det er å ha «rent mel i sin egen pose». Hanvold har ikke det, derfor vet jeg at de står foran Guds dom.

10.) Visjon Norge er tillatt reist opp av Satan for å prøve de troende i Norge.

Allerede da Visjon Norge sendte prøve sendinger med gamle Hans Bratterud program før de begynte egne programmer viste jeg at dette var ikke fra Gud. Denne kanalen er tillatt av Gud med den hensikt for å se hvem av de troende som gir etter for Satan, kjødet og verden. Skriften er klar her.

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

De som går med Hanvold, er med å støtter opp hans onde gjerning. Og vil også få erfare Guds dom. De blir medskyldige med Hanvold i hans synd og horeri.

Sluttkommentar:

Sal 32:9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Jeg må dessverre si at jeg tror ikke noe særlig av det jeg har skrevet har noe særlig innvirkning på de som går med Visjon Norge. Det er kun en ting som kan stoppe disse menneskene, det er at Gud griper inn på en eller flere måter. De som går med Hanvold er som hest og mylder som ikke har forstand.

Har skrevet, talt og samtalt om Visjon Norge. Har advart og formant. Opplever at nå er tiden kommet at enhver må selv bestemme om en vil la seg selv advare eller gå inn med Hanvold i en verden av løgn, bedrag og forførelse. Dette er en form for kristendom som aldri vil holde da hele Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold har en virksomhet som er bygget på sant, og ikke på Ordets klippegrunn.

Lukas 6. 43 For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. 44 For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt. 45 Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn. 46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? 47 Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder. 48 Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. 49 Men den som hører og ikke gjør derefter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jorden uten grunnvoll; og strømmen brøt imot det, og det falt straks, og det blev et stort fall da det hus falt.

Å åpne opp for «Pastor» Jan Hanvold og Visjon Norge er det samme som å åpne opp for Satan!

1 Kor 6:15-18 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Skriften sier: «vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne?». Slik som Hanvold lever, er akkurat slik Satan ønsker. Den som holder seg til en slik person åpner fullstendig opp for ham. Satan kommer ikke i egen person, men de som lever imot Guds ord åpner opp for ham, ikke minst de som bekjenner Jesu navn. Dette er egentlig ikke alt for vanskelig, burde være? En ting er sikkert, Visjon Norge og Hanvold er Satans forlengede arm inn i Norsk kristenhet!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Ingen kommentarer: