søndag 12. mai 2013

Nr. 601: Som navet i hjulet er uløselig knyttet i sammen, er omvendelse og tilgivelse knyttet i sammen!

Nr. 601:

Som navet i hjulet er uløselig knyttet i sammen, er omvendelse og tilgivelse knyttet i sammen!

2Tim 2:25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 2Kor 7:10 For bedrøvelsen efter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer; men verdens bedrøvelse virker død. Hebr 6:1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, Hebr 6:5 og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse. 2Pet 3:9 Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. 2Kor 7:9 så gleder jeg mig nu, ikke over at I blev bedrøvet, men over at I blev bedrøvet til omvendelse; for I blev bedrøvet efter Guds sinn, forat I ikke skulde lide nogen skade ved oss. Rom 2:4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? Luk 15:7 Jeg sier eder: Således skal det være glede i himmelen over én synder som omvender sig, mere enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Luk 5:32 jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk 24:47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Apgj 5:31 ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Apgj 15:3 Menigheten fulgte dem da et stykke på veien, og så drog de gjennem Fønikia og Samaria, idet de fortalte om hedningenes omvendelse, og de vakte stor glede hos alle brødrene. Matt 3:11 Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige ånd og ild;

Som navet i et hjul er omvendelse og syndenes forlatelse uløselig knyttet i sammen. fra Wikipedia: Et nav er et hjuls midtblokk som ofte har et hull for hjulakselen. I hjul med eiker er den ene enden av eikene festet i navet. (sitat slutt).Dette har jeg tatt nå ganske grundig. Når navet går rundt, går hjulet rundt. Når hjulet stopper, stopper også navet. Det er uløselig knyttet i sammen. Slik er det med omvendelse og tilgivelse. Vi får ikke tilgivelse uten omvendelse. Men omvender vi oss, så kommer tilgivelsen. Det er ikke nok å bekjenne sin synd, om det er første steget i riktig retning. Det hører med til omvendelse, så blir alt rett. Det ene hører i sammen med det andre, vi kan ikke skille dette fra hverandre, eller så går ikke «hjulet» rundt. Uten et nav, så vil ikke hjulet gå rundt. Alt dette hører uløselig i sammen, slik også med vår frelse, omvendelse og tilgivelse.

Dette er vår barnelærdom, men allikevel av stor og viktig betydning!

Bakgrunnen for denne artikkelen er hva jeg skrev om Pastor Jan Hanvold om hva han skulle gjøre, her er den artikkelen: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html

Jeg skriver at han ikke kan bekjenne seg ut av sin synd, men han må ta grep om eget liv. Hanvold har ved flere anledninger bekjent sin brøde og synd. Bl.a. at han er SELV SKYLDIG I TO EKTESKAPSBRUDD! Da er selvfølgelig gjengift under noen omstendighet tillatt. At han da har gjort det, da lever han i hor lærer skriften. Og den nye «kona» også. Hva skal de to gjøre? Hva sier skriften? For meg er Guds ord klinkende klart på dette punktet. De må bryte opp og starte på nytt igjen på hver sin kant Inger og Jan Hanvold, noe som alle andre som er gjengift som kristne må gjøre, etter hva Guds ord sier. Jeg gjengir her fra min artikkel noe slik at du får med deg hva Guds ord lærer:

Inger og Jan Hanvold lever pr. bibelens defensjon i et somboerskap og ikke i et bibelsk ekteskap. Skriften taler om at horkarler og horer ikke har adgang og skal arve Guds rike. Ekteparet er et ekteskap som er og forblir urent, de lever i synd og driver hor. Slike skal vi vende oss bort i fra og ikke ta del i deres onde gjerning. Profetens Esras råd til de ulydige var klart, det var å skille seg fra de «ekteskap» som var inngått som var «ugyldige». Han rev dem t.o.m. i håret og befalte dem å skille seg for å leve enslige og oppdra barn uten en far som ikke var den rette ektemann. Gud har ikke forandret seg, skriften sier i Hebreerbevet 13 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

De kan aldri under noen omstendighet dele felles bo og ekteseng da Hanvold er fraskilt og Inge Hanvold er da «gift» med en fraskilt og er under samme dom som ham. Dette er egentlig ikke så ekstremt. På misjonsmarken som Norske og andre misjonerer har praktisert når det er flerkoneri, så har mannen hatt en kone og forsørget de andre. Det samme kan Jan Hanvold gjøre. Leve enslig eller forlike seg med sin første kone. Og forsørge Inger og barna med barnebidrag som er helt vanlig i Norge. Vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er! Omvendelse her må bli at de ikke bare bekjenner det som synd. Men at de begynner et nytt liv på hver sin kant da de lever i dag i hor etter hva Guds ord sier og det vil de gjøre så lenge de lever i sammen. Veien ut for dem begge er å starte på nytt på hver sin kant da de lever i hor etter hva Guds ord sier. Da gjør de det rette og vil få en god samvittighet og fred med Gud. De vil ha mulighet for å nå Himmel landet, slik de nå lever så lever de i synd og er på vei mot fortapelsen, begge to da Inger har innledet et forhold til en person som tilhører en annen. Skriften sier å gifte seg med en fraskilt er å drive eller å leve i hor ved flere anledninger. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Da de har påført seg selv og de ungene så mye smerte vil jeg si at begge to bør leve enslig resten av livet om Inger Hanvold egentlig kan gifte seg da ekteskapet med Jan Hanvold aldri har vært et gyldig ekteskap innforbi Gud. De har begge to vært ansvarlig for at mange tusener er blitt bedratt og forført, ikke minst gjennom den livstilen de har hatt. Derfor er det noe med å ikke bare omvende seg og begynne på nytt. Men å «sone» for sin brøde, og gjøre rett og skjell for seg etterpå. Derfor vil jeg ikke råde noen av dem egentlig et nytt forhold om enn Inger Hanvold har «rett» til å gifte seg på nytt da hun egentlig kun har vært samboer med Jan Hanvold, ikke bibelsk gift. Skriften lærer klart at Hanvold skulle ha levd alene eller forlike seg med sin første og rette kone, nr. 1. i rekken: 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. (sitat slutt).

Skriften lærer at omvendelse – rettferdiggjørelse – syndens forlatelse skjer samtidig. Det er forskjellige sider av samme sak. Når vi omvender oss blir vi rettferdiggjort. Når vi blir rettferdige får vi også del i syndens forlatelse. Dette er et kjempe stort tema, veldig viktig og en artikkel kan selvfølgelig ikke romme alt om dette. Men noen ting får vi her belyst.

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Apostelen Paulus nevner her tre sider av samme sak. I Kristus får vi alle del i de samme tingene, da vi tar imot frelsen og blir omvendt. Men så skal vi bli mer og mer grunnfestet i dette og la dette bli en del av oss. Dette kaller helliggjørelse som begynner fra den dagen vi blir rettferdiggjort. Får del i syndenes forlatelse og får Guds Ånd som et innsegl.

Er Inger og Jan Hanvold frelst når de ikke er omvendt og lever imot Guds ord?

Det er klart at de ikke er det, de er Satans eiendom. Da er de ikke frelst. Gjør vi Satans og kjødets vilje, lever der, da er vi Satans eiendom.

Det hjelper ikke hvor mye de bekjenner, om mennesker og demonene står opp for dem. Det er kun en vei ut av dette, hva da? De må omvende seg ved å bryte opp fra et samliv som Guds ord definerer som hor.

Markus 10. 11 Og han sa til dem: Den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen, han gjør sig skyldig i hor mot henne, 12 og dersom hustruen skiller sig fra sin mann og gifter sig med en annen, driver hun hor.

Eneste utvei er omvendelse, om Gud da kan og vil tilgi!

Vi er enten Guds eller Satans eiendom! Valget er vårt!

Det er egentlig en ting som står mellom oss og Gud, det er om vi omvender oss da synden er blitt forsonet og gjelden betalt i Kristus. Gjennom Kristus er vi rettferdiggjort, men dette blir oss kun til del gjennom vår egen omvendelse!

Om David Østby, Emanuel Minos, Arvid Bentsen og andre går god for Hanvold, det gjør egentlig det hele verre, ikke bedre. Hva sier skriften?

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

All vår såkalte rettferdighet og egne gjerninger hjelper ingen ting, innforbi den levende Gud. Det eneste som hjelper, er Kristus. Og ved av vi lever i omvendelse, så kan vi håpe å bli frelst.

Jes 64:5 Vi blev som den urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent klæsplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.

Sluttkommentar:

Her har vi tatt for oss om omvendelse og rettferdiggjørelse. Vi kan ikke dele dette opp, det er uløselig knyttet i sammen som navet og hjulet. Når navet går rundt, så går hjulet rund. Når navet stopper, stopper hjulet. Om et menneske bekjenner sin synd tusen millioner ganger, men ikke omvender seg, fatter et annet sinn og begynner en ny vandring. Så hjelper våre syndserkjennelser ingen ting. At andre mennesker går god for oss, det hjelper ei heller noe. Det eneste som hjelper er å leve i samsvar med skriften, omvende seg og slutte med det en gjorde før. Begynne å leve et liv som er Kristus og Gud verdig. Da gjør vi oss alle håp og redning og frelse, en dag!

Mange ganger så går Guds folk rundt som verdensmestere når de skulle kledd seg i sekk og aske. Lever vi ikke i omvendelse – hver dag – hvor vil vi ende våre liv? I fortapelsen. Derfor taler Apostelen Paulus om og igjen at han underlegger seg Kristus og korset, eller så vil han som preker for andre gå fortapt, dette er en like stor gyldighet for oss i dag som det var for Apostelen Paulus, la dette være sagt.

1 Kor. 9. 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Våre ord om omvendelse blir bare en sann realitet når vi etterfølger det. Liv og lære må gå hånd i hånd eller så bedrar vi oss selv sier skriften, vi blir som en som ser seg selv i speilet men glemmer ut hvordan en ser ut sier Jakob. (Jakob 1). Dette står øverst på siden vår: Himmelske blogg! Hvordan blir det å komme til det Nye Jerusalem? Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få svar på! Nå kan du få oppleve himmelen på forskudd, du kan sende inn dine åndelige relaterte spørsmål her: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu Kristi navn! Gå også på vår hjemmeside for Smyrna Oslo: janchristensen.net

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index.php http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Ingen kommentarer: