lørdag 20. februar 2021

Nr. 2828: Plan- og bygningsetaten prøver å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

 Nr. 2828:

Plan- og bygningsetaten prøver å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

 

 https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2787-plan-og-bygningsetaten-har-et.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2824-nok-et-tilsvar-til-plan-og.html


Plan- og bygningsetaten her i Hovedstaden, prøver nå å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

Det er dette vi har sagt ifra om, og har underrettet Kartverket om!

Snakk om å være uredelige. Her bruker de alt de kan imot oss.

De behandler oss ikke engang som om vi har bygget i strandsonen, men enda verre!

Hatet til de ansatte i Plan- og bygningsetaten her i Oslo kjenner ingen grenser, det er enormt.

 

De vet ikke hva ondt de skal gjøre, trist og veldig spesielt av de ikke evner å se galskapen.

Hvorfor måtte de absolutt tinglyste heftelse ved vår eiendom?

 

Ene og alene for å prøve å ramme oss hardest mulig!

 

Trist, her er mailen vårt til kartverket:

 

Kartverket                                  Oslo 14/2.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

0672 Oslo

Gnr/Bnr

143/104

 

Siden Plan- og bygningsetaten er åpenbart halv-kriminelle vil vi bare opplyse at hvis de prøver å forlede dere med at de har nye vedtak på oss angående ulovligheter.

 

Så stemmer det ikke det er kun en ulovlighetsak som gjelder, den ifra 2015.

 

Alle som kommer etterpå, er kun fordi de har nå funnet ut etter Namsmannen påpekte dette for dem. At saken er foreldet, dette gjør de alt nå for å fremme gamle krav på oss. Det er kun hat som driver dem, og tapt ære!

 

Saken imot oss er foreldet.

 

Vedtaket er fattet

 

Mvh

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 


Her er Namsmannens besluttning som viser at saken imot oss er foreldet.

 
 

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hvem prøver du å lure?
Alle vet at tvangsvedtak fra bygningsetaten aldri blir foreldet.
De vil holde på til du har revet og blitt bøtelagt med 300 000

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen! De driver med et renkespill ovenfor oss!

Jan Kåre Christensen sa...

Samt, at alle vet at hvis en har kjørt for fort en gang, så kan en ikke bli bøtelagt for samme forseelsen flere ganger!
Dette må selv du og alle andre forstå!

Anonym sa...

Stygge ting dette her. siden du er så lur at du har funnet ut at PBE forsøker å lure kartverket ville jeg råde deg til å legge om strategien. Hva med å forsøke å lure PBE til å godkjenne ditt byggverk??

Jan Kåre Christensen sa...

Rettferdigheten og sannheten vinner til slutt, slapp av, onde mennesker taper alltid 😄😁😆😅🤣😂😀🙂🙃😉😁😅😁

Jan Kåre Christensen sa...

Forbrytelser lønner seg sjelden, slik som PBE holder på så må det gå gærent.
De har ingen mulighet å unnslippe.
Vi ringte ned og fikk veiledning. Så viser det seg at dette vil de ikke svare på.
Naboer bygger i veien, får utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.
Holde på slik ovenfor oss er ikke noe annet enn kriminelt!

Jørgen Jensen sa...

PBE er satt der til å hindre at forbrytelser lønner seg. Derfor oppretter de ulovlighetssaker mot dem som tar seg til rette.
Du har ingen mulighet til å unnslippe dommen som kommer over deg.
De avviser å ha veiledet deg, og husker ikke samtalen.
Ergo derfor har den i deres øyne ikke skjedd.
Og om den har skjedd er det likevel din plikt som utbygger å se til at det du bygger er i tråd med lovverket.
Nå er det en heftelse på eiendommen din, med andre ord må den kriminelle aktiviteten opphøre før heftelsen blir slettet.
Dersom du skal selge huset ditt må du forvente at kjøpere på grunn av heftelsen skyr eiendommen din som pesten.
Du har tapt og tapt de siste årene i alt du har foretatt deg.
Du tapte i retten overfor Torp.
Du tapte overfor PBE i tingretten.
DU tapte saken i diskrimineringnemda og du vil tape saken din i arbeidsretten.
Når nye tvangsmulkter kommer vil du tape da også.
Det du holder på med er kriminelt.

Jan Kåre Christensen sa...

Slapp av, Gud har den fulle og hele kontrollen.
Han vet alt, og han vet mye bedre enn noen hva sannheten er i denne saken.
At Kaja Aubert Lange ikke husker, så husker Gud.
Jeg har ikke tapt ovenfor Jan Aage Torp, det var et justismord.
Før eller siden kommer sannheten for dagen.
Gud sier mye i sitt eget ord.
Bl.annet at Gud tillatter vanskelige situasjoner for oss troende som en test.
Se på Israel, ingen som har opplevd mer urett en de.
Jo, Gud er mye større enn oss mennesker.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, når du har så sterke udokumenterte meninger, så får du stå frem med fullt navn!