lørdag 6. juli 2024

Nr. 3389: Plan og bygningsetaten her i Oslo, godt hjulpet av Statsforvalteren lyver og fordreier faktum i eiendommen Henrik Backers vei 1 A

 Nr. 3389:

Plan og bygningsetaten her i Oslo, godt hjulpet av Statsforvalteren lyver og fordreier faktum i eiendommen Henrik Backers vei 1 A

 

Her ser dere muren som var «ulovlig» men ble lovlig da de kjøpte noe moll og la foran muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Slik så muren ut, og var «ulovlig».

 


 

Mur nå, da den er "lovlig" nå ved å legge moll foran.

 


 

Nå er den lovlig, dette har jeg da sendt til Sivilombudsmannen for at de skal se på dette.

Hva de kommer til å gjøre, det vet jeg ikke.

Vi hadde før en skråning ut i veien som bare lagde problemer med overvann og moll ned i veibanen. Dette mener PBE er bra, og lovlig.

Slik det er i dag, der overvann og alt er borte.

Muren er lovlig da vi har en kuppert tomt, ikke flat som de hevder.

De lyver konstant i alle forhold, myndighetene her i vår sak.

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3329-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Regler for småhus bebyggelse her i Oslo:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter. 

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3366-ny-sak-hos-stasforvalteren.html

 

Tomten vår går nok under c, da den er bratt.

PBE hevder den er flat, og lyver så det suser.

Tomten i Henrik Backers vei 1 A er nok under b. Men muren er alt for høy, men er «lovlig» ved at de gjør det som PBE også gjør.

Lyver, og hiver litt moll foran.

Da er muren plutselig lovlig, snakk om en røverbande vi kjemper imot.

 

 

Her er mailen:

Sivilombudet              Oslo 5/7. 2024

 

Klage til Sivilombudet vedrørende forskjellsbehandling ikke tatt til følge i Henrik Backers vei 1 A - Oppføring av støttemur

Saksnummer hos PBE: 202109878 – Byggesak

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202109878

 

Dette er forskjellsbehandling og PBE jukser med at disse har en lav mur bare p.g.a. de planter og hiver noe moll foran muren.

Dermed blir en mur på 2 – 3 meter 0.5 – 1 meter.

Dette er virkelig å fuske og fordreie.

Vi har en mur som er noenlunde tilsvarende med større fall på vår eiendom regner jeg med. Der vi har fått avslag.

Dette blir forskjellsbehandling.

Vil at Sivilombudsmannen ser på denne grove saken når det gjelder forhold her nevnt.

Samt, de har en mur i bakkant som er fra veien i høyden 5 meter.

Den er vel også etter PBE eget regelverk søknadspliktig?

Her kan ikke vi se at vi har fått avslag, og disse godkjennelse som annet en forskjellsbehandling.

Se her for vår sak:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Denne muren er slik jeg ser det 2 – 3 meter egentlig.

Hvem som helst kan vel kjøpe litt moll og sette opp noen planter og «lage» en mur som blir godkjent?

Dette er virkelig å oppføre seg som en kriminell som PBE legger opp til?

 


Muren deres er høyere enn vår, og vi har fått avslag.

Dette er forskjellsbehandling vel?Mur i bak kant slipper disse å søke om, det er også imot PBE eget regelverk?


 

Her er det fiktiv svaret i fra StatsforvalterIngen kommentarer: