tirsdag 2. juli 2024

Nr. 3387: Anke sendt til Lagmannsretten vedrørende fiktiv dom ifra Oslo Tingrett angående bilen vår som Namsmannen ønsker å ta!

 Nr. 3387:

Anke sendt til Lagmannsretten vedrørende fiktiv dom ifra Oslo Tingrett angående bilen vår som Namsmannen ønsker å ta!

 

https://www.sokelys.com/tapte-i-tingretten-igjen-tingretten-fastholder-at-christensens-bmw-i3-kan-selges-pa-tvangssalg/

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3369-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2024/05/nr-3375-utfyllende-tillegg-skriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

 

Kjempe imot myndighetene i Norge er som å kjempe imot en røverbande der de lyver, fordreier og gjør hva som helst for å oppnå sine mål.

Alt er bare trist å møte en slik røverbande som de er.

Bilde av Tingrettsdommer Carl Håkon Andersen

 

 

Her er salgsmeldingen som viser at dommen er fiktiv da vi, jeg og min kone eier kun en bil. Ikke flere som dommen legger til grunn.

 


 

Her er anken:

Anke til Borgarting lagmannsrett

 

Ankende part:        Jan Kåre Christensen, Krokstien 2c, 0672 Oslo

Ankemotpart:         Oslo Kommune, Rådhuset, 0037 Oslo

 

Innledning

Oslo tingrett avsa 24. juni 2024 kjennelse i sak 24-059316TVA-TOSL/08.

          

Kjennelsen ble forkynt den ankende part 27. juni 2024, og anken er dermed rettidig. Anken gjelder hele avgjørelsen.

 

De feil som gjøres gjeldende ved den avgjørelse som ankes:

 

Den faktiske og/eller rettslige begrunnelse for at det foreligger feil ved tingrettens avgjørelse:

 

De bevis som vil bli ført/Det fremlegges som bevis: 

 

            Bilag 1: Salgsmelding

 

Jeg legger ned slik påstand:

 

            1. Klagen tas til følge.

 

Oslo, 1/7. 2024

 

_______________________________

Jan Kåre Christensen

 

Anke til Borgarting lagmannsrett vedrørende fiktiv dom

 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen.

 

Hele dommen er fordreid, der alt som er mulig å fordreie til min ugunst. Blir forsøkt gjort.

Det er mange ting i dommen som er løgn.

Dommen er et sted mellom fiksjon, ondskap, eventyr, forskjellsbehandling og fullstendig imot intensjon med det lovverket dere alltid tolker i vår miskreditt, og til vår ugunst.

Loven er god, men når en finner alltid de paragrafene som taler til vår ugunst. Som blir overbetont og det som taler til vår gunst, blir helt oversett.

Blir dommen ikke noe annet enn et makkverk og «kenguru-dom!»

 

Det er fremlagt både for Namsmannen og Oslo Tingrett eierskifte dokumetasjon og at Audi A8 fra forje årtusen ikke tilhører hverken meg eller min kone. Vi eier kun en bil, og den vil dere da ta fra meg.

Med andre ord, dere blåser fullstendig om jeg kommer meg på arbeid der jeg må kjøre 9 mil hver dag.

En så gammel bil som Audien er, vil aldri tålt en slik påkjenning hver dag.

Her prøver en å lage en sak imot oss, som er ikke noe annet enn et overgrep!

 

Det er virkelig å underprestere, at en dommer lyver i selve dommen som her.

Da det er fremlagt salgsmelding og annet at vi eier kun BMW`en.

Hva mer skal vi gjøre?

Han er åpenbart klar over alt i selve dommen slik som han skriver.

Her er det en dommer som er fakket i løgn, da han lyver gjennom hele sitt nedrige og fabrikkerte skriv som er kalt for dom.

Hele dommen er et makkverk og bygget på at jeg ikke skal få komme meg på jobb.

Det driter myndighetene her i Oslo fullstendig i, for en råtten gjeng!

 

Eierskifte er forelagt både Namsmannen og Oslo Tingrett.

Dommen viser med all tydelighet dette.

Vi fremlegger da salgsmelding som «et nytt bevis», selv om dette er kjent.

At det skulle være uklarhet her, er ikke noe annet enn blank løgn!

Men denne merkverdige Tingrettsdommer Carl Håkon Andersen fremstår som dessverre så mange innenfor det offentlige.

Kammaderi og beskytter andre som driver med løgn, trakassering og overgrep som dessverre hele det offentlige myndighets aperattet er gjennomsyret av.

Hele prosessen imot oss er ikke noe annet en løgn, overgrep og alt blir gjort for å få has på oss.

Der det åpenbart er å drive oss for går og grunn er målet!

Det er pillråtent!

 

Tingrettsdommer Carl Håkon Andersen fremstår ikke som dommer.

Han fremstår som å være forsvars advokat for Oslo Kommune som får anledning å skrive en dom som skal frikjenne overgriperne!

Pillråttent alt, at dette er mulig viser bare at rettssystemet fungerer ikke når myndighetene er innblandet.

De er overbeskyttet!

 

Problemet med slike nedrige dommere som vi her møter, er at de er så faglig udyktige og skitne.

Selv dette får de lov å holde på med, da alle innenfor det offentlige fremstår å være på samme måten i alt for stor grad.

Hvordan da vinne frem selv om vi har rett?

Og myndighetene tar feil i et og alt?

Det hele er gjennom syret korrupt.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 

Bilens verdi bestrider vi, den er overhode ikke verd 150.000, - kr.

Men nok mer det som vi tror, 80.000, - kr.

Hvis domstolene mener den er verd for evig 150.000, - kr og ikke går ned i verdi, er det vel et mirakel bil?

Det som Oslo Tingrett legger til grunn er fantasi og dommeren.

Han er uten tvil et meget skittent menneske som holder på slik han gjør!

Bilens verdi er uansett ikke lengre 150.000, - kr. Da det er 2 år siden og den er kjørt mye siden da. Og EL biler har gått kraftig ned i verdi siden da. Dette er allment kjent, selv om Carl Håkon Andersen latter som det ikke er slik. Vi har 1 bil nå, som Namsmannen vil ta fra oss.

Dette bestrider vi som lovlig og rett.

Vi har kun 1 bil i vårt eie, som jeg er helt avhengig av.

 

Videre er det å si, at denne skitne Dommeren Carl Håkon Andersen blir avslørt når han skriver at de vet at bilen er solgt. Men later som den ikke er solgt. Han avslører seg selv i dommen som en løgner og kjeltring!

 

Dommen er rå, usakelige, usmakelig og urettferdig.

Der bl.a. det er 2 bilder som blir nærmest sidestilt.

Den ene bilen er ny og moderne. Kun noen år gammel.

Den andre, er en gammel bil som koster mer å ha på veien enn det er forsvarlig. For ordens skyld, så er dette en Audi 1998 Model, som er 26 år.

Gjennomsnitt levetid på bil i Norge er 22 år, den er med andre ord for lengst utgått på dato.

Jeg og min kone eier ikke lengre noe annen bil enn BMW i3, og frata meg den er det samme som å frata meg jobben.

 

Her er den fiktive dommen ifra Oslo Tingrett.

 
Ingen kommentarer: