lørdag 21. juli 2012

Nr. 451: Muslimene kan volde oss her i Norge større utfordringer og problemer enn vi liker å tro og tenke! Når skal vi som kristne våkne opp?

Nr. 451:

Muslimene kan volde oss her i Norge større utfordringer og problemer enn vi liker å tro og tenke! Når skal vi som kristne våkne opp?

2 Mosebok 34. 10 Han svarte: Se, jeg vil gjøre en pakt: For hele ditt folks øine vil jeg gjøre underfulle ting, ting som det ikke har vært make til på hele jorden eller hos noget folkeslag; og hele det folk som du lever blandt, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjøre for dig. 11 Hold du de bud jeg gir dig idag! Se, jeg vil jage amorittene og kana'anittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for dig. 12 Ta dig i vare så du ikke gjør nogen pakt med innbyggerne i det land du kommer til, forat de ikke skal bli til en snare blandt eder. 13 I skal rive ned deres altere, og I skal slå i stykker deres billedstøtter, og I skal hugge ned deres Astarte-billeder[a]. 14 Du skal ikke tilbede nogen fremmed gud; for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han. 15 Ta dig i vare så du ikke gjør nogen pakt med landets innbyggere! For de vil drive avgudsdyrkelse og ofre til sine guder, og når de da innbyr dig, så vil du ete av deres offer.

Israel som nasjon fikk klare instrukser fra Gud om å ikke inngå pakt med fremmede religioner som var avgudsdyrkelse!

Israels barn skulle ikke inngå pakt med andre som hadde en annen Guds tro enn dem, tror det ligger mye sannhet i dette. Vi i Norge har vært en kristen nasjon i 1000 år, nå er vi i ferd med å bli så flerkulturelle og annerledestroende at kristendommen er mer og mer på vikende front. Muslimene ønsker dypest sett å gjøre Norge muslimsk, hva da?Sammenblanding, likestilling og verdivalg er ting som en hører at henger i sammen. Og at alle er Abrahams barn. At jøder og kristne er Abrahams barn, der er vi enige. Muslimene er Ismaels etterkommere som var Abrahams uekte barn, og har ikke er en sann tro som Jødedommen og kristendommen er. Nå er dette et veldig tema, og kristendommen tar feil i mange ting. Og jødedommen har stoppet opp om Gud har gått videre og sendt sin egen sønn til frelse, først for jøder dernest for alle andre, oss hedninger. Og muslimene og jødene lærer rett om Gud, i motsetning til de aller fleste kristne som tror på en triadegud som er helt imot bibelens lære om den ene sanne Gud som er Faderen. Men her skal vi prøve å belyse Islam og hva den har gjort og kommer til å gjøre med oss i Norge og den vestlige verden.

1.) Om en er muhammedaner, kristen, jøde eller hva en er eller ikke er, så er vi alle skapt i Guds bilde og Jesus døde og sto opp for alle. Han er en soning for alle mennesker lærer skriften, og det tror vi på. Alle er vi likeverdige, om vi tror forskjellig og har forskjellig hudfarge og nasjonalitet. La dette være klingende klart.

2.) Islam begynte med Muhammed, men hvem var han? Han giftet seg med mange forskjellige kvinner, det er ukjent om det var 9, 13 eller flere. Han var en kriger og religionsstifter, ingen fredens og kjærlighetens mann som Jesus var. Muhammed var den rake motsetningen til Moses, Jesus Kristus, Martin Luther King Jr., Gandhi, Buddha og andre. Hvordan kan Muhammed bli regnet som en hellig profet??? Det henger jo ikke på greip!!!! Rundt år 570 e. Kr fikk Amina, den unge enken etter Abdullah ibn Abd-al-Muttalib, en gutt som fikk navnet Muhammed. Fødselen skjedde i byen Mekka, en by som de arabiske stammene i området lenge hadde regnet for hellig. For helligdommen Ka’aba stod der, og den var målet for de årlige pilegrimsreisene. Med andre ord var Mekka den perfekte by for en kommende profet. Ut i fra Mekka og Medina så kom religionen Islam med Muhammed som Guds (Allah) siste og viktigste profet, det var han som skrev koranen som Muslimer regner for å være ufeilbarlig og en hellig bok. Muhammed drepte og plyndret for dermed å utbre Islam. Dernest kunne han forhandle om fred for deretter å bryte den inngåtte freds-pakten, der det var mest tjenlig. Han var etter vår kristne og vestlige målestokk en barbar, egoist, tyrann, religionsstifter, landeveisrøver, sexgal, pedofil, pervers, oppblåst, psykopat og alt annet som gjør ham til en despot og enehersker verre enn Hitler, Mussolini, Stalin og de fleste andre en kjenner til som diktatorer og despoter. Dette er den virkelige og sanne historien om Muhammed. Jeg må få spørre hvordan kan Gud Allah godta en slik mann som en hellig profet?? Det hele høres latterlig ut. At Jesus blir godtatt som en hellig profet er jo helt rett da han var fullkommen god i alt.

3.) Det hevdes at Islam er en religion kommet ut av Abraham. Men det aller viktigste og største innen jødedommen og kristendommen, at en blir frelst ved tro og ikke gjerninger. Det finnes ikke i Islam. Jødedommen talte om en kommende frelser og de kristne ser tilbake på en frelser, mens Islam lærer at en skal følge de 5 søyler og dermed håpe på en frelse fra tilintetgjørelse. I dag så lærer de ikke om tilintetgjørelse som Muhammed gjorde og som det står i koranen, men et evig brennende helvete som Katolikere og dessverre de aller fleste kristne også gjør. Guds ord taler om frelse ved tro, ikke gjerninger. Mens Islam taler om å følge de fem søyler som vei til frelse og evig salighet. Bibelen: Efes. 2. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave. Islam: Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

4.) Islam lærer total underkastelse. Fra Wikipedia: Roten til ordet «islam» er den arabiske trikonsonantiske roten S-L-M (س-ل-م; Sīn-Lām-Mīm), et arabisk morfem hvis basale betydning er «trygghet»/«fred». En avledning av denne roten er verbet «aslama», som betyr «å akseptere»/«å overgi seg»/«å underkaste seg». Islam er et «verbalsubstantiv» avledet av verbet «aslama» og betyr bokstavelig «aksept»/«overgivelse»/«underkastelse». I denne sammenheng aksept av, overgivelse til og underkastelse under Allah. (sitat slutt). Islam er en monoteistisk lovreligion som krever total underkastelse under Allah. Profeten Muhammed var også jurist, politisk leder og hærfører. Det er det politiske og juridiske i islam som gjør denne til noe helt annet enn andre religioner, som for eksempel kristendommen. Islam er mer en total og totalitær ideologi enn en religion.

5.) Dagens Muhammedanere er styrt av Imamene som igjen er styrt av åndsmakter som ikke er fra Gud. 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, Imamene er styrt av forførende ånder og holder seg til demoners lærdommer. Det sikreste tegn og vissheten for dette er at de ikke lærer rett om Jesus. Jesus er for muslimene en profet som står under Muhammed og som en ikke kan regne med som den som døde for våre synder og sto opp til vår rettferdiggjørelse. Jesus blir i Islam kun en av mange profeter og det blir ikke skriftens Jesus, men en annen Jesus, en annen ånd og ikke noe evangelium de står for. 2 Kor. 11. 4 For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det! Imamene er for de fleste muslimer en lærd person som de fester sin litt til, tro til og som styrer hele den muslimske bevegelse i bunn og grunn. Da de er falsk lærer på det mest avgjørende punktet av alle punkter, er og forblir de falske profeter, ulver i fåreklær som en må og skal advare imot. De tror de har mer enn andre, men i realiteten er de falske lærer med en falsk lære. De er også tvilsomme på flere punkter da de har politisk makt og ikke bare åndelige innflytelse. Islam er ikke bare en åndelig bevegelse, men en politisk bevegelse som krever underkastelse på alle områder i alle mennesker sitt liv. Det er uhyggelig og vondt at de får operere så fritt og opptre så freidig og frekt som de gjør her i Norge uten å bli motsagt i det store og det hele. Det gjør Norge til er mandatområde for muslimene og Islam. De bør bli motsagt og selvfølgelig ikke ha statlige subsidiere og annet, det er og forblir i det lange løp en snare og til fall for Norge som nasjon.

6.) Islam er kvinne undertrykkende. At Islam er kvinne undertrykkende ser vi på flere fronter. I moskeene er kvinnene i en egen avdeling med barna. Mannen kan ha opptil fire koner i Islam og hun skal bære slør selv om det ikke står i koranene. Med det står i Hadith. Her fra Wikipedia om Hadith (arabisk: الحديث - al-ḥadīθ (fortellingen, omtalen, sagaen); fl. الأحاديث - al-’āḥādīθ eller الحدثان - al-ḥidθān) er innen islam fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde. Ordet Hadith betyr tale, referat eller beretning. Sammen med Koranen regnes Hadith som den viktigste kilde til islamsk rettsvitenskap (fiqh), og Koranen og Hadith omtales derfor samlet som usul al-fiqh, «lovens røtter». En Hadith består av to deler: isnad og matn. Isnad er et vitnesbyrd om hadithens proveniens eller autentisitet, og gjengir rekken av troverdige vitner som har overlevert utsagnet fram til nedskriving. Matn er selve kjernen, profetutsagnet. Tradisjonelt, i de tidligste samlingene, ble isnad gjengitt i flere ledd; Etterhvert ble isnad som regel forkortet og nevner bare det første, opprinnelige vitnet. Etter hver hadith gjengis som regel hvilke samlinger teksten først ble nedskrevet i, og hvordan denne redaktøren vurderte autentisiteten i overleveringen. (Sitat slutt). Hadith legges dermed større vekt på en Koranen selv, akkurat som Mormonene legger mer vekt på mormonsbok enn bibelen, de tillater også fire koner som en kan ha samtidig. I den protestantiske kristendommen tillater en også x antall koner i dag, men en skal ha èn om gangen. Snakk om babels forvirring og likheter!

Sluttkommentar: Dette er første artikkel om muslimene. Det kommer flere om dette meget omfattende og til dels vanskelige og ømtålige emne.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-344-straffer-gud-eller-tillater-gud.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-428-muhammedanerne-har-et-sant-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-81-finnes-det-frelse-i-andre.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-425-studieturferietur-14-dager-til.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det hjelper ikke ikke dere kristen noe å `våkne opp`. Fordi dere vender bestandig det andre kinnet til. Dere må slåss mot en kultur som er basert på vold, voldtekt og drap. Disse menneskene ser ikke på dere kristne som mennesker, dere er ingenting for dem, dere er fullstendig verdiløse. Og når dere vender det andre kinnet til mennesker som dreper for moro skyld, da ligger dere tynt ann.

Jeg skal gi dere et veldig godt råd; lær dere å slåss. Når jeg var en liten guttunge så lærte jeg noe som har hjulpet meg mye i livet; Hvis noen slår deg, så slå tilbake dobbelt så hardt. På den tiden så var det normalt, du lærte å beskytte deg selv. Kristne har aldri lært å beskytte seg selv, det eneste dere gjør er å be om hjelp. Og det kommer man ikke langt med. Dere kommer ingen vei med bønn, dialog og gode tanker. Fordi dere bor på jorden og jorden er en kjøttkvern. Spis eller bli spist. Slå tilbake eller bli drept. Det er deres valg.

Jan Kåre Christensen sa...

Den muslimske tro er forbigående, dens tid er snart forbi!

Først vil Antikrist overta, så vil Jesus regjere for alltid!